Wszyscy jesteśmy multiscreenersami. Raport IAB Polska
  • 0
  • 0
16.04.2019

Wszyscy jesteśmy multiscreenersami. Raport IAB Polska

Zjawisko multiscreeningu dotyczy 93% badanych – wynika z trzeciej edycji badania „WWW+TV = razem lepiej” grupy roboczej Audiowideo IAB Polska. To o 10 p.p. więcej niż 4 lata temu.

Badanie pokazało, że zachowania Polaków dotyczące korzystania ze środków masowego przekazu wpisują się w globalny trend spadku liczby internautów korzystających z mediów tradycyjnych i popularyzacji cyfrowego modelu dostępu do treści, którego centrum staje się smartfon.

Od poprzedniej edycji badania (2014 r.) zaobserwowano przyrost odsetka użytkowników mediów internetowych, w szczególności jeśli chodzi o Internet w smartfonie (wzrost w tym kanale wyniósł 23 p.p.). Jednocześnie odnotowano istotny spadek liczby osób deklarujących korzystanie z tradycyjnych mediów (telewizja, radio czy prasa drukowana).

Jakie są najpopularniejsze aktywności podejmowane w świecie online? 69% badanych wskazało oglądanie różnego rodzaju filmików, seriali czy filmów pełnometrażowych jako najczęstszą (obok korzystania z poczty e-mail – 64%) aktywność wykonywaną w Internecie.

Dłuższe materiały audio-wideo są wciąż zdecydowanie częściej oglądane na komputerach. Smartfony dominują w oglądalności tzw. short-form wideo. W całej próbie badanych oglądanie krótkich formatów audio-wideo na inteligentnych telefonach deklarowało 49%. Jeśli zawęzi się próbę do samych użytkowników smartfonów, odsetek ten sięga 56%. Po uwzględnieniu też tabletów okazuje się, że short-form wideo definitywnie przestało być domeną PC.

W porównaniu do poprzedniej edycji badania we wszystkich modelach multiscreeningu zaobserwowano wzrosty aktywności. Ogólny wskaźnik uwzględniający wszystkie modele wzrósł w omawianym okresie z 83% do 93%. Oznacza to, że prawie wszyscy korzystają przynajmniej od czasu do czasu z co najmniej dwóch ekranów jednocześnie.

Największy wzrost dotyczy jednoczesności zachowań na dwóch urządzeniach cyfrowych i wynosi 79% (wzrost o 29 p.p.). Korzystanie z urządzenia cyfrowego także wzrosło i wynosi odpowiednio:

  • gdy główną aktywnością jest oglądanie telewizji – 90%,
  • kiedy jest to korzystanie z urządzenia cyfrowego – 84%.

Wyraźny jest wpływ telewizji na aktywności online związane z markami. Wyniki badania potwierdzają, że wyraźny jest impuls, pod wpływem którego widzowie telewizji podejmują różnego rodzaju działania w Sieci. 61% badanych wymieniło przynajmniej jedną z aktywności związanych z markami.

Choć dane te nie odnoszą się do frekwencji tego typu działań, wskazują na potencjał synergii i możliwości wykorzystania w działaniach marketingowych. Zwłaszcza że na przestrzeni ostatnich czterech lat widoczna jest tendencja wzrostowa tego typu działań.

Szczegółowy raport można pobrać ze strony www.iab.org.pl.

O badaniu
Na potrzeby raportu przeprowadzano badanie CAWI użytkowników Internetu w wieku 15 i więcej lat. Badana próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i częstotliwość korzystania z Sieci. Badanie zrealizowano w październiku i listopadzie 2018 r. Dobór próby: RTS/ROS, wielkość próby: N=1627. Rekrutacja: Cyfrowy Polsat, Ringier Axel Springer Polska, Telewizja Polska, Wirtualna Polska. Realizacja: WebAnkieta.

Wyniki badania zostały premierowo zaprezentowane podczas konferencji Multiscreen Day 2019.

16 kwietnia 2019

15 kwietnia 2019