Wskaźniki reklam wideo w II kwartale w Polsce w dół, dla reklam display stabilne. Raport „Viewability Benchmarks” firmy Meetrics
  • 0
  • 1
21.07.2021

Wskaźniki reklam wideo w II kwartale w Polsce w dół, dla reklam display stabilne. Raport „Viewability Benchmarks” firmy Meetrics

Średni współczynnik widoczności (viewability) reklam display pozostaje na polskim rynku po II kwartale bieżącego roku na identycznym poziomie, jak kwartał wcześniej. Reklamy wideo są o kilka punktów procentowych mniej widoczne w porównaniu z I kwartałem – wynika z raportu „Viewability Benchmarks” firmy Meetrics.

W II kwartale bieżącego roku średnia oglądalność reklam wideo w polskim Internecie spadła o 2 p.p., do 78 proc. (wobec 80 proc. w I kwartale). Reklamy display utrzymały natomiast współczynnik widoczności na poziomie 61 proc., identyczny jak kwartał wcześniej.

Średnie viewability reklam display dla wszystkich badanych rynków europejskich wyniosło 57 proc. To spory spadek względem I kwartału, kiedy wskaźnik ten wynosił 61 proc.

Stabilizująca się na wysokim poziomie średnia oglądalność reklamy display to bardzo pozytywny sygnał dla polskiej branży reklamowej. Reklamodawcy i agencje korzystają z narzędzi pomiarowych, które pozwalają zadbać o jakość i dobór odpowiednich placementów reklamy digital. Widać, że to już przynosi pierwsze rezultaty. Niemniej równoczesny spadek widoczności reklam wideo dowodzi, że kwestie przejrzystości i jakości pozostają ważne dla dalszego rozwoju rynku w kontekście efektywności reklamy – mówi Hubert Świtalski, regional manager CEE w Meetrics.

O badaniu
Meetrics w badaniach wykorzystuje definicję viewability rekomendowaną przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną, jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczne na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.

  • 1
wskaźniki reklam wideo w II kwartale w Polsce w dół

Wskaźniki reklam wideo w II kwartale w Polsce w dół, dla reklam display stabilne

21 lipca 2021