Wpływ koronawirusa na marketing i biznes – analiza funduszu Sequoia Capital
  • 0
  • 1
10.03.2020

Wpływ koronawirusa na marketing i biznes – analiza funduszu Sequoia Capital

Inwestujący w start-upy fundusz Sequoia Capital wskazuje, że firmy powinny zrewidować wskaźniki marketingowe. Ważne, żeby nie podejmować pochopnych decyzji, ale przygotować się na różne warianty.

Sequoia Capital nazwała koronawirusa Czarnym Łabędziem 2020 r. Termin stworzony przez filozofa i tradera Nassima Taleba oznacza rzadkie zdarzenie niemożliwe do przewidzenia. Takie, które odciska piętno na wszystkich sferach życia. Im bardziej złożony jest system, im większa jest w nim liczba powiązań, tym bardziej dotkliwe dla niego są skutki Czarnego Łabędzia.

W kontekście biznesowym epidemia wirusa SARS-Cov-2 powoduje spadek aktywności gospodarczej. Zakłóca też łańcuchy dostaw – przede wszystkim w firmach, które współpracują z dostawcami z Chin. Problemem jest również ograniczanie podróży i konferencji. Widać więc wpływ koronawirusa na wszystkie firmy, których sprzedaż lub rozwój zależy od osobistych spotkań biznesowych.

Sequoia ostrzega, że nawet jeśli dana firma nie należy do sektora bezpośrednio dotkniętego skutkami epidemii, i tak powinna wziąć pod uwagę ewentualne zmiany zwyczajów zakupowych klientów.

Działy marketingu powinny być gotowe na funkcjonowanie w nowych warunkach. Mniejsza sprzedaż sprawi, że wartość klienta w czasie (customer lifetime value) spadnie. CLV to wskaźnik pokazujący przychód firmy na każdym kliencie.

W obecnej sytuacji warto rozważyć ograniczenie wydatków na pozyskiwanie nowych klientów. Chodzi o to, aby utrzymać stały zwrot z wydatków marketingowych. Biorąc pod uwagę niepewność ekonomiczną i trudniejsze pozyskiwanie środków na inwestycje, trzeba rozważniej wydawać budżet marketingowy. Można nawet podnieść próg zakładanej stopy zwrotu (ROI) z inwestycji w reklamę.

źródło: Sequoia Capital

  • 1
Wpływ koronawirusa na marketing i reklamę

Jaki będzie wpływ koronawirusa na marketing i biznes?

10 marca 2020

  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
10.03.2020

Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations przełożone na czerwiec

Targi Packaging Innovations zostały przełożone na 24–25 czerwca br. Ta jedna z największych imprez branży opakowaniowej w Polsce, gromadząca gości z całego świata, w tym m.in. wystawców z Włoch i Niemiec, miała się odbyć na początku kwietnia. Decyzja jest spowodowana sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z 8 marca 2020 r. oraz rekomendacjami wojewody mazowieckiego.