Wizerunek pracodawców – badanie Procontent Communication
  • 0
  • 2
10.01.2019

Wizerunek pracodawców – badanie Procontent Communication

Ponad 60% pracowników pozytywnie ocenia wizerunek swojego pracodawcy – wynika z raportu „Różnorodność kulturowa a wizerunek pracodawcy”, opracowanego przez Procontent Communication. Odmiennego zdania jest 16% badanych. Które grupy chwalą wizerunek swojego pracodawcy, a które oceniają go negatywnie?

Okazuje się, że wizerunek pracodawcy najlepiej oceniają osoby młode, z wysokimi zarobkami, mieszkające w miastach średniej wielkości. Najgorzej swoich pracodawców postrzegają osoby o niskim dochodzie, będące mieszkańcami dużych miast.

67,2% respondentów z grupy badanych, którzy uzyskują jedne z najwyższych dochodów, tj. od 3001 do 5000 zł netto, chwali wizerunek pracodawcy. Odmiennego zdania są pracownicy o niskich dochodach – zarabiający od 2001 do 3000 zł. Wśród nich 21,4% badanych źle ocenia wizerunek przedsiębiorstw, w których pracują. Co ciekawe, postrzeganie wizerunku pracodawcy pogarsza się w grupie o najwyższym statusie majątkowym, u osób zarabiających powyżej 5000 zł.

Osoby młode mają jasno sprecyzowane zdanie na temat swojego pracodawcy. Z firmy najbardziej zadowoleni są pracownicy w wieku od 25 do 34 lat. Odsetek zadowolonych przekracza średni wynik oceny wizerunku pracodawców – 63,8%. W tej grupie wiekowej występuje także największy odsetek osób niezadowolonych z pracodawcy – 17,4%.

Czy uważa Pan(i), że firma, w której Pan (i) pracuje, ma wizerunek dobrego pracodawcy?

Wizerunek pracodawców pozytywnie ocenia także 67% mieszkańców średnich miast, takich jak Włocławek czy Rybnik, z liczbą mieszkańców 100–199 tys. Firmy wypadają najgorzej w oczach pracowników z dużych miast, od 200 do 499 tys. mieszkańców, wielkości Szczecina czy Lublina. 18% badanych z tej grupy negatywnie ocenia wizerunek pracodawcy.

Starzejące się społeczeństwo oraz niż demograficzny sprawiają, że firmy coraz częściej mają problemy ze znalezieniem pracownika. Polski rynek pracy coraz bardziej otwiera się na imigrantów. Stawia to przed pracodawcami nowe wyzwania, także w kontekście kształtowania wizerunku firmy.

Wydaje się, że pracodawcom wystarcza zadowolenie pracowników na poziomie 60%. Niewielu z nich patrzy w przyszłość, szukając dalszych możliwości poprawy wizerunku. 75% firm nie inicjuje działań w zakresie integracji pracowników zagranicznych.

Czy firma, w której Pan(i) pracuje, prowadzi działania w zakresie edukacji na temat różnorodności kulturowej i integracji z pracownikami z innych krajów?

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane 30 i 31 października 2018 r. metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Przeprowadzono 1012 ankiet z pracownikami firm zatrudniających powyżej pięćdziesięciu pracowników.

10 stycznia 2019

9 stycznia 2019