Większość reklamodawców zamierza zwiększyć w tym roku budżety na influencer marketing – pokazuje raport Reachablogger.pl
 • 0
 • 3
23.03.2021

Większość reklamodawców zamierza zwiększyć w tym roku budżety na influencer marketing – pokazuje raport Reachablogger.pl

Nakłady na influencer marketing w Polsce w 2021 r. najprawdopodobniej mocno wzrosną – wynika z raportu „Polski rynek influencer marketingu 2021”, przygotowanego na podstawie badania przeprowadzone w lutym przez platformę Reachablogger.pl. Niemal jedna czwarta uczestników badania zamierza w bieżącym roku wydać podobną kwotę jak w 2020 r., a pozostali deklarują wzrosty. Co dziesiąty respondent planuje wręcz podwojenie budżetów influencerskich w bieżącym roku.

Zyskiwać będą mikroinfluencerzy kosztem gwiazd. Badani wskazują na bardzo silną pozycję Instagrama i szybko rosnącą pozycję TikToka. Co ciekawe, od poprzedniego badania przeprowadzonego rok temu zmalała rola agencji i domów mediowych jako pośrednika w pozyskiwaniu influencerów do współpracy. Coraz większy odsetek badanych reklamodawców deklaruje, że robi to samodzielnie. Prawie jedna czwarta uczestników badania uważa, że ROI we współpracach z influencerami jest wyższe niż z innych narzędzi digital media (chociaż jednocześnie przeciwny pogląd ma prawie tyle samo ankietowanych).

Pomimo ogromnych zawirowań w ubiegłym roku polski rynek influencer marketingu wybronił się. Szacujemy, że wartość tego rynku w 2020 r. była mniej więcej taka jak w 2019. Natomiast obecnie barometr nastrojów marketerów pokazuje, że oczekiwania są bardzo pozytywne. Rok 2021 według wszelkich oznak będzie więc powrotem na ścieżkę szybkiego wzrostu tej części rynku marketingowego, oczywiście jeśli nie nastąpi jakiś dramatyczny zwrot akcji w całym otoczeniu rynkowym związany z pandemią. 

Nawiasem mówiąc, dane i wnioski z naszego badania pokrywają się z trendami i prognozami globalnymi. Według „Influencer Marketing Benchmark Report 2021” pomimo pandemii wartość branży influencer marketingowej ma wzrosnąć w 2021 r. w skali globalnej do 13,8 mld dol. (wobec  9,8 mld w ub.r.), co oznacza wzrost rok do roku aż o 40%. Ponadto aż 62% ankietowanych w tym globalnym badaniu zamierza zwiększyć swój budżet na influencer marketing w 2021 r. – mówi Robert Sosnowski, CVO Reachablogger.pl.

Jeśli chodzi o respondentów w polskim badaniu, to 38,4% reklamodawców deklaruje, że nie zmieniło wysokości budżetów na influencer marketing w 2020 r. względem 2019 r. 13,7% zwiększyło je o 30%, 8,2% zwiększyło o 50%. Również 8,2% ankietowanych zwiększyło je o 10%, natomiast kolejne 8,2% reklamodawców zmniejszyło je o 90%.

Natomiast jeśli chodzi o plany na rok 2021, zarysowuje się wyraźna intencja wzrostu wydatków. Jedna czwarta uczestników badania zamierza w tym roku wydać o 20% więcej na influencer marketing niż w 2020 r. 23,6% planuje wydanie podobnej kwoty, a co dziesiąty ankietowany uważa, że jego firma podwoi w tym roku wydatki na influencer marketing. Z kolei 8,3% respondentów uważa, że organizacja, którą reprezentują, wyda o 10% więcej. 6,9% zadeklarowało wzrost wydatków na poziomie 50%, kolejne 6,9% uczestników oszacowało ten wzrost na 30%. Dominują zatem silne deklaracje wzrostowe, co pozwala przewidywać spory wzrost tego obszaru rynku w Polsce w 2021 r.

W obszarze celów działań ankietowani reklamodawcy przede wszystkim aranżowali współprace służące podniesieniu rozpoznawalności produktu lub marki – 55,4%. Na drugim miejscu wśród celów wymieniano stymulację sprzedaży (32,3%). 18,5% uczestników badania wskazało, że ich celem było tworzenie opinii o produkcie, które potem można wyszukać w Google. Dokładnie tyle samo korzystało z usług blogerów w celu link buildingu (SEO). 16,9% badanych realizowało współprace głównie w celu pozyskania trafficu dla witryny lub sklepu.

Według 40,3% respondentów polskiego badania w 2021 r. zyskają: mikro- i nanoinfluencerzy, jak również influencerzy średniej wielkości. Odbędzie się to kosztem gwiazd i supergwiazd. 34,7% uczestników badania uważa, że pandemia przyspieszyła digitalizację usług influencerskich i do 2025 r. większość usług influencerskich w Polsce będzie realizowanych za pomocą platform.

Zdecydowana większość uczestników badania (69,9%) nawiązuje współpracę bezpośrednio, poszukując partnerów w Google lub social media. 35,6 % wyszukuje ich samodzielnie, za pomocą odpowiednich grup tematycznych (najczęściej na Facebooku). Platformy influencerskie są trzecim pod względem popularności kanałem współpracy z influencerami – otrzymały 27,4% wskazań w badaniu.

Z kolei 21,9% ankietowanych nawiązuje współpracę z influencerami, których zna osobiście. 2,7% ankietowanych zadeklarowało wykorzystanie do tego celu wyspecjalizowanej agencji reklamowej lub domu mediowego. Należy jednak zauważyć, że około jednej czwartej ankietowanych stanowili właśnie pracownicy agencji i domów mediowych. Udział agencji jako kanału pozyskiwania influencerów do współpracy zmniejszył się istotnie od czasu ubiegłorocznego badania.

36,5% uczestników badania w ciągu ostatnich sześciu miesięcy współpracowało z 1–2 influencerami, 27% nie współpracowało w tym okresie z żadnym influencerem. 16,2% współpracowało z 3–5 influencerami, natomiast 9,5% klientów w ciągu ostatnich dwóch kwartałów współpracowało ze znacznie większą liczbą influencerów: od 21 do 50.

Najczęściej wybierane przez reklamodawców platformy społecznościowe to:

 • Instagram (70,8%),
 • Facebook (46,2%),
 • blogi webowe (33,8%),
 • YouTube (15,4%),
 • TikTok (6,2%).

Klienci biorący udział w badaniu przede wszystkim wybierają do współpracy: mikroinfluencerów (50,7%), następnie influencerów średniej wielkości (44%) oraz nanoinfluencerów (29,3%). Z gwiazdami influencerskimi współpracowało 16% respondentów, a z supergwiazdami tylko 2,7%.

Raport można znaleźć na stronie www.reachablogger.pl.

O badaniu
W badaniu Reachablogger.pl wzięło udział niemal 100 respondentów – przede wszystkim ze strony marek, ale też agencji i domów mediowych. To osoby, które na co dzień zajmują się zakupem publikacji u influencerów w różnych modelach zakupowych. Badanie zostało przeprowadzone przez platformę w lutym 2021 r.

Podział influencerów:

 • nano: do 1000 followersów/UU
 • micro: od 1000 do 10 000 followersów/UU
 • medium: od 10 000 do 100 000 followersów/UU
 • gwiazdy: od 100 000 do 1 000 000 followersów/UU
 • supergwiazdy: od 1 000 000 followersów/UU
 • 3
Reachablogger.pl

„Polski rynek influencer marketingu 2021” – raport raport Reachablogger.pl

23 marca 2021