Większość Polaków interesuje się kulturą i sztuką – wyniki badań PBS na zlecenie PGE
  • 0
  • 1
5.09.2022

Większość Polaków interesuje się kulturą i sztuką – wyniki badań PBS na zlecenie PGE

Kulturą i sztuką interesuje się 89 proc. ankietowanych Polaków. 16 proc. deklaruje, że jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi, 38 proc. interesuje się wielkimi wydarzeniami w obszarze kultury i sztuki, a 35 proc. wybiera kameralne wydarzenia. Takie wyniki przynosi badanie przeprowadzonego przez agencję badawczą PBS na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W dużym stopniu na zainteresowanie kulturą i sztuką wpływ ma wielkość miejscowości, w których mieszkają respondenci. Niemal co czwarty (23 proc.) mieszkaniec miasta powyżej 500 tys. twierdzi, że jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi. Wśród mieszkańców wsi zadeklarowało tak jedynie 6 proc. ankietowanych.

Największym zainteresowaniem cieszą się te dziedziny kultury i sztuki, do których dostęp jest szeroki. Na przykład film (85 proc. zainteresowanych) oraz muzyka rozrywkowa (72 proc.). Niemal połowa respondentów (43 proc.) zadeklarowała zainteresowanie wystawami muzealnymi. Z kolei koncertami muzyki poważnej interesuje się co czwarty badany (25 proc.).

Jako utrudnienie w dostępie do kultury respondenci wskazują głównie dojazd np. do muzeum lub filharmonii czy wysokie ceny biletów.

Polacy chcą częściej brać udział w wydarzeniach kulturalnych

Aż 71 proc. badanych chce częściej odwiedzać teatry. 82 proc. chce częściej bywać w kinie, a 69 proc. w muzeach. Główne powody, które zachęciłyby ich do przyjścia do muzeum, to:

  • ciekawa ekspozycja (53 proc.);
  • dostępność placówki (49 proc.);
  • niższa cena biletu (49 proc.).

Co czwarty ankietowany chciałby częściej odwiedzać filharmonie. W tym przypadku za główną barierę uchodzi cena biletu. Połowa badanych (56 proc.) deklaruje, że bywałaby częściej na takich koncertach, gdyby cena biletu była niższa. Ważnym aspektem jest dla nich również dostępność placówki (47 proc.).

Jak często w ciągu ostatnich trzech lat Polacy bywali w instytucjach kultury?

Jak deklaracje ankietowanych przekładają się na realną obecność w instytucjach kultury? Niemal co czwarty badany (23 proc.) w trakcie ostatnich trzech lat był w teatrze. 32 proc. deklaruje, że była tam nawet kilka razy. Co trzeci badany (36 proc.) w trakcie ostatnich trzech lat kilka razy był w kinie. Z kolei 28 proc. z nich twierdzi, że było tam nawet kilkanaście razy. Szczególnie duże (38 proc.) zainteresowanie regularnym bywaniem w kinie widać wśród najmłodszych ankietowanych, czyli osób mających pomiędzy 16 a 24 lata.

Aż 37 proc. badanych w analizowanym czasie kilka razy było w muzeach. 12 proc. z nich nawet kilkanaście razy. Wystawy i galerie sztuki choć raz w trakcie ostatnich trzech lat odwiedził niemal co czwarty badany (23 proc.). Kilkukrotną obecność w galerii lub na wystawie zadeklarowało 28 proc. respondentów.

Ponad połowa badanych (64 proc.) ani razu przez trzy lata nie wybrała się do filharmonii. Niemal co piąty (19 proc.) był tam raz. 11 proc. badanych twierdzi, że kilkukrotnie uczestniczyło w koncercie organizowanym w filharmonii.

Czy Polacy uczestniczą w darmowych wydarzeniach?

Badani regularnie wskazują argument dotyczący niższej ceny biletów. Mimo to:

  • aż 62 proc. badanych w ciągu ostatnich trzech lat nie oglądało żadnego darmowego spektaklu;
  • co trzeci nie uczestniczył w darmowym koncercie;
  • 70 proc. badanych nie uczestniczyło w ogóle w darmowym wydarzeniu kulturalnym.

Relatywnie dużą popularnością wśród ankietowanych cieszy się cykliczna akcja „Noc muzeów”. W ciągu ostatnich trzech lat uczestniczył w niej niemal co trzeci badany (31 proc.).

Skąd czerpiemy wiedzę o aktualnych wydarzeniach kulturalnych?

Zdecydowana większość ankietowanych jako główne źródło wiedzy o aktualnych wydarzeniach kulturalnych wskazała:

  • portale internetowe (66 proc.);
  • media społecznościowe (55 proc.).

W najstarszej badanej grupie popularne w tym kontekście są również media tradycyjne, takie jak gazety, radio i telewizja. Wskazała na nie ponad połowa badanych (53 proc.) mających powyżej 55 lat.

Badanie dotyczące zainteresowania Polaków kulturą i sztuką przeprowadziła agencja badawcza PBS na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej między 30 sierpnia a 1 września 2022 r. na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 16+.

Większość Polaków interesuje się kulturą i sztuką – wyniki badań

5 września 2022