Większość konsumentów wierzy, że ma wpływ na działania marek – badanie Sustainable Brands
 • 0
 • 1
12.10.2022

Większość konsumentów wierzy, że ma wpływ na działania marek – badanie Sustainable Brands

Co piąty konsument w Polsce odwrócił się od firmy lub brandu za nieetyczne lub antyspołeczne zachowanie. Jednocześnie aż 68% z nas uważa, że ma realny wpływ na działanie brandów. Sustainable Brands Poland oraz Ipsos przeprowadzili diagnozę stanu świadomości polskich konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Szczególny nacisk położono na spójność między deklarowanymi intencjami a realnymi działaniami.

Badanie „Socio-Cultural Trend Tracker 2022” zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 2001 polskich konsumentów w wieku 16–74 lata. Głównym celem było sprawdzenie gotowości konsumentów do podjęcia działań w obszarze 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, zdefiniowanych przez Brands For Good.

Zebrano także ocenę zrównoważonych działań wśród 214 największych brandów z 15 sektorów:

 • sklepy budowlane i wyposażeniowe,
 • higiena osobista, kosmetyki,
 • bankowość, finanse i ubezpieczenia,
 • telekomunikacja,
 • sklepy online,
 • napoje, napoje alkoholowe,
 • sklepy odzieżowe,
 • energia i paliwa,
 • elektronika,
 • medycyna bez recepty,
 • produkty tytoniowe,
 • przekąski,
 • żywność.

Założenia badania tłumaczy Mateusz Głowacki, dyrektor badań ilościowych w Ipsos Poland

– Polska dołączyła do listy krajów, w których wspólnie z Sustainable Brands realizujemy badanie „Socio-Cultural Trend Tracker”. Jego metodologia wyróżnia się na tle wielu innych badań dotyczących zrównoważonego rozwoju co najmniej na kilka sposobów.

Obszar sustainability definiujemy szeroko. Uwzględniamy w nim również kwestie społeczne, np. te związane z równością płci albo przejawami społeczeństwa obywatelskiego. Inne badania nierzadko zawężają zrównoważony rozwój do kwestii ekologicznych. Są one oczywiście bardzo ważne, ale bynajmniej nie wyczerpują tematu. Ta szeroka perspektywa została przełożona na model 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, które stanowią analityczny szkielet naszego raportu. Pozwalają też na formułowanie klarownych, konkretnych wniosków.

Zrównoważone zachowania badamy nie tylko poprzez ogólne deklaracje zgody lub niezgody na nie. Pytamy również o bardzo szczegółowe „mikro-akcje”, czyli codzienne zachowania. Na pozór małe i nieznaczące, ale z doniosłymi konsekwencjami w skali społecznej.

Szeroka definicja próby pozwala nam analizować sytuację nawet w takich podgrupach, jak generacja Z czy osoby w wieku emerytalnym. Podsumowując, Ipsos realizuje globalnie wiele badań na temat zrównoważonego rozwoju i nasi eksperci są autorami licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych na ten temat. Doskonale znając temat, gorąco polecamy raport z „Socio-Cultural Trend Trackera” jako lekturę świeżą i inspirującą – mówi ekspert.

Wybrane wnioski z badania Sustainable Brands i Ipsos:

 1. Jeden na pięciu konsumentów zrezygnował z marki i jej produktów za nieetyczne lub antyspołeczne działanie.
 2. Zdecydowana większość konsumentów (68%) wierzy, że ma wpływ na działania marek.
 3. Ponad 3/4 deklaruje, że pozostanie lojalna wobec marek, które pozwolą im żyć w lepszy i bardziej zrównoważony sposób.
 4. Zgodnie z wynikami badania aż 97% Polaków zwraca uwagę na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój. Tyle z nas deklaruje, że przynajmniej od czasu do czasu stara się zachowywać w sposób, który chroni planetę, jej mieszkańców i zasoby.
 5. Chronić środowisko może każdy z nas i tego też oczekujemy od firm i marek. Jednak blisko 1/3 badanych uważa, że przerasta to ich możliwości. Tylko biznes, państwo i instytucje mają ich zdaniem systemową moc sprawczą, żeby wprowadzać zmiany na lepsze.
 6. W Polsce liderkami zrównoważonego rozwoju są kobiety. To one najczęściej podejmują działania związane ze zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem i to one częściej deklarują, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy zamierzają takie działania podejmować i wdrażać.
 7. Dwie największe bariery w postępowaniu w sposób zrównoważony to: „Nie wiem jak zacząć” oraz „To nie jest mój priorytet”.
 8. Aż 61% konsumentów deklaruje ograniczenie zużycia wody oraz marnotrawstwa żywności jako działania, które podejmą w ciągu dwunastu miesięcy.
 9. 54% z nas chce jeść więcej owoców, warzyw i produktów roślinnych (głównie ze względu na korzyści zdrowotne). Jednocześnie połowa z nas zamierza kupować więcej trwalszych produktów kosztem tych jednorazowych oraz kupować produkty z recyklingu.

Wyniki badania zaprezentowane zostaną podczas konferencji Shaping Behavior for Impact ’22. Marketing przy Kawie jest patronem medialnym wydarzenia.

O badaniu

Badanie przeprowadzono w okresie lipiec–sierpień 2022 na grupie 2001 osób, obywateli polskich, stanowiących reprezentatywny przekrój społeczeństwa. Przedział wiekowy: 16–74 lata, metoda badawcza: kwestionariusz online.

 • 1
68% badanych uważa, że ma realny wpływ na działania marek

68% badanych uważa, że ma realny wpływ na działania marek

12 października 2022

11 października 2022

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
11.10.2022

Polska gospodarka jako marka premium. PAIH prezentuje hasło: „Poland. Business Forward”

„Poland. Business Forward” – pod takim hasłem Polska Agencja Inwestycji i Handlu będzie promować rodzimą gospodarkę jako markę na świecie. PAIH uważa, że za wysoką oceną biznesową Polski stoją trzy dekady bezprecedensowego w skali świata wzrostu gospodarczego i szereg konkurencyjnych przewag. Zamierza więc jeszcze silniej promować polski biznes, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznych firm zainteresowanych globalną ekspansją.