Widoczność reklam online w Polsce poprawia się na tle europejskich krajów. Analiza firmy Meetrics
  • 0
  • 2
21.05.2019

Widoczność reklam online w Polsce poprawia się na tle europejskich krajów. Analiza firmy Meetrics

Wskaźnik viewability reklam online w Polsce wzrósł trzeci kwartał z rzędu – pokazuje analiza firmy Meetrics. Osiągnął 59 proc. wobec 54 proc. w IV kwartale ubiegłego roku. Tym samym osiągnął rekordowy poziom, od kiedy monitorowany jest polski rynek. Europejskim liderem pozostaje Austria z wynikiem na poziomie 71 proc. (69 proc. w poprzednim kwartale).

Firma Meetrics opublikowała kolejny kwartalny „Viewability Benchmark Report” dotyczący widoczności reklam na poszczególnych rynkach europejskich, w tym w Polsce. Firma prezentuje wyniki dotyczące wybranych krajów europejskich od 2016 r. Polski rynek jest w nich uwzględniany od II kwartału 2017 r.

Jak wynika z „Meetrics Benchmark Report Q1/2019”, w I kwartale 2019 r. w Polsce odsetek wyświetlonych banerów reklamowych spełniających minimalne wytyczne dotyczące widoczności wzrósł do 59 proc. W IV kwartale 2018 r. takie reklamy stanowiły 54 proc.

Średni czas kontaktu z reklamą display (viewable viewtime) w Polsce także minimalnie wzrósł, do poziomu 19,2 sekundy w I kwartale 2019 r. W IV kwartale ub.r. było to 19 sekund.

Co ważne, wskaźnik viewability reklam display rośnie już trzeci kwartały z rzędu. W porównaniu rok do roku jest to wzrost o 7 p.p. (w I kwartale 2018 r. wskaźnik wyniósł 52 proc.).

Od połowy ubiegłego roku widać efekty pracy, jaką wydawcy w polskim Internecie wkładają w poprawę widoczności reklam emitowanych w ich mediach. W I kwartale mniejsze obłożenie reklamami w stosunku do kwartału IV sprzyja tradycyjnie lepszej widoczności reklam. Porównania rok do roku, czyli I kwartału tego roku z I kwartałem ubiegłego roku, pozwalają już jednak pozbyć się tego czynnika sezonowego. I porównując te okresy, można zaobserwować wyraźny i pozytywny trend – mówi Tomasz Piątkowski, country manager Meetrics.

Najlepsze wskaźniki wśród formatów reklamowych, jeśli chodzi o średnią widoczność, osiągnęły na polskim rynku w I kwartale 2019 r.:

  • halfpage (70 proc. viewability i 44,1 sekundy czasu kontaktu z reklamą),
  • billboard (63 proc. i 15,9 sekundy).

W podsumowaniu europejskim najlepszy wynik wśród najpopularniejszych formatów reklamowych odnotowuje również halfpage (viewability 70 proc., viewtime 35,4 sekundy). Za nim plasuje się skyscraper (70 proc. i 29,8 sekundy).

Średnia europejska dla wskaźnika viewability reklam display wyniosła w I kwartale 59 proc. Oznacza to wzrost kwartał do kwartału o 1 p.p. (w IV kwartale 2018 r. było to 58 proc.). Czas kontaktu z reklamą display również minimalnie wzrósł kwartał do kwartału. W I kwartale wyniósł 20,3 sekundy wobec 20 sekund w IV kwartale 2018 r.).

Sytuacja wygląda inaczej w segmencie reklam wideo. Viewability reklam wideo w Polsce wzrosło w I kwartale 2019 r. do 52 proc. wobec 49 proc. w IV kwartale 2018 r. Tymczasem średni czas kontaktu z reklamą wideo w Polsce spadł: 15,3 sekundy w I kwartale 2019 r. wobec 18,1 sekundy w IV kwartale 2018 r.

Średni wskaźnik viewability dla wszystkich monitorowanych krajów europejskich wyniósł dla reklamy wideo w I kwartale 2019 r. 72 proc. Czas kontaktu z reklamą wideo wyniósł natomiast 20,1 sekundy.

Wskaźniki widoczności dla reklam wideo są w tym momencie sporo wyższe niż dla reklam display, ale to właśnie displayowi warto przyjrzeć się bliżej. W tym przypadku różnice w jakości są ogromne w zależności od formatów, dostawców, miejsc, gdzie reklama jest wyświetlana itp. Tak więc szczegóły „robią różnicę”. Dobre pomiary kampanii display pomagają zaś osiągać coraz lepsze wskaźniki widoczności reklam, a co za tym idzie zwiększać zasięg i efekty brandingowe – komentuje Max von Hilgers, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Meetrics.

Pełny raport za I kwartał 2019 r. w języku angielskim można znaleźć na stronie www.meetrics.com.

O badaniu
Meetrics w swoich badaniach wykorzystuje definicję viewability rekomendowaną przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną, jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczne na ekranie przez co najmniej 1 sekundę (dla reklam wideo – przez co najmniej 2 sekundy).

  • 2

:)

4 tygodnie temu

"Widoczność reklam online w Polsce poprawia się na tle europejskich krajów"
Rozumiem, że jak widoczność reklam "poprawi się" do 100%, to już będzie super? Zostaną tylko reklamy. Marzę o tym...

21 maja 2019