Wavemaker: marketingowcy z wykrzywionym obrazem Polaków w czasie pandemii
 • 0
 • 3
23.06.2021

Wavemaker: marketingowcy z wykrzywionym obrazem Polaków w czasie pandemii

Pandemia Covid-19 mogła pogłębić rozdźwięk pomiędzy stylami życia przedstawicieli warszawocentrycznej branży marketingowej oraz przeciętnych Polaków. Marketingowcy, mimo udogodnień związanych ze swoją zdalną pracą, w ciemnych barwach kreślą obraz życia Polaków. Fałszywie oceniają pandemiczne deficyty w życiu przeciętnego konsumenta. Odmiennie prezentują się piramidy potrzeb marketingowców i innych Polaków. Ci pierwsi nie wyobrażali sobie życia w pandemii bez paczkomatów, VoD i alkoholu. Z kolei znacznie niższe niż ogólnokrajowa średnia jest w ich pandemicznym życiu znaczenie telewizji, radia czy codziennej modlitwy – pokazuje badanie Wavemakera.

Co trzeci pracownik branży raczej źle lub bardzo źle ocenia swój stan psychiczny. Siedmiu na dziesięciu z nich ocenia, że zmienił się on na gorsze wskutek pandemii. Dla porównania, mówi tak o sobie co czwarty Polak i tylko połowa z tej grupy badanych ocenia, że pogorszenie ich stanu jest konsekwencją Covid-19.

Niemal każdy marketingowiec (95 proc.) spędzał wskutek pandemii więcej czasu w domu. Średnia wśród polskich internautów wynosi zaś 60 proc. Ma to związek z modelem pracy. Zaledwie jeden na stu marketingowców pracował w czasie pandemii tylko w siedzibie firmy, a 66 proc. robiła to tylko z domu. Z kolei wśród badanych Polaków nieco ponad połowa pracowała wyłącznie z biura.

Dane z badania Wavemakera pokazują, że pandemia mogła pogłębić rozdźwięk pomiędzy stylem życia i samopoczuciem przeciętnego mieszkańca Polski oraz przedstawicieli branży reklamowo-marketingowej zamieszkujących głównie Warszawę. Różnice te prawdopodobnie przełożyły się na błędne postrzeganie kondycji Polaków przez marketingowców.

Ci ostatni znacznie mocniej narzekali na ograniczenia związane z wyjściami do restauracji czy barów. Bardziej brakowało im wyjazdów na wakacje i ferie oraz spotkań towarzyskich. Pytani więc o to, jak zmieniło się życie w poszczególnych sferach, nawet mocniej przypisywali swoje tęsknoty przeciętnym mieszkańcom Polski. Największy rozdźwięk pomiędzy tym, co myślą o Polakach marketingowcy, a jak postrzegają to sami Polacy, widać na polu życia towarzyskiego, rozrywki i edukacji.

Omawiane wyżej braki porównywane grupy rekompensowały sobie w różny sposób. Pytając o to, bez czego nie wyobrażają sobie życia w pandemii, Wavemaker otrzymał mocno rozbieżne obrazy rzeczywistości. Wśród pracowników branży piramidę potrzeb zdominowały Internet, paczkomaty, komunikatory wideo i VoD. Wśród polskich internautów mocniej niż wśród badanych marketingowców zaznaczyła się rola telewizji, radia czy modlitwy.

Rozdźwięk, który uchwyciliśmy w badaniach, mógł przełożyć się na chybione insighty komunikacyjne. Bloki reklamowe w pierwszych miesiącach Covid-19 przybierały często sentymentalne i ponure tony, co nawet doczekało się cierpkich podsumowań internautów. Część różnic uchwyconych przez Wavemakera można tłumaczyć po prostu różnicami demograficznymi wśród badanych, jak wiek czy miejsce zamieszkania. Inne wypływają ze specyfiki pracy.

Niezależnie od ich pochodzenia obraz różnic wyłapany w badaniu powinien być jednak dodatkowym bodźcem w dyskusji o potrzebie większej różnorodności branży komunikacji marketingowej. Szersze otwarcie na osoby starsze, jak również mieszkające poza Warszawą może być jednym z pozytywnych aspektów Covid-19 –  mówi Paweł Gala, CEO Wavemakera.

O badaniu
Badanie Wavemakera podjęte we współpracy z SW Research zrealizowano w maju 2021 na grupach: 145 pracowników branży reklamowo-marketingowej oraz 1000 internautów w wieku 18+.

 • 3
Marketingowcy z wykrzywionym obrazem Polaków

Marketingowcy z wykrzywionym obrazem Polaków

Marketingowcy z wykrzywionym obrazem Polaków
Marketingowcy z wykrzywionym obrazem Polaków

23 czerwca 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
23.06.2021

Polacy i Hiszpanie najchętniej w Europie kupują od firm odpowiedzialnych społecznie – pokazuje badanie Deloitte

Na tle Europy polskich konsumentów charakteryzuje duże zaufanie do lokalnych producentów i firm, które odpowiedzialnie zareagowały na kryzys wywołany pandemią. Z najnowszego raportu „Global State of the Consumer Tracker” opracowanego przez Deloitte wynika też, że znacząco wzrosło poczucie bezpieczeństwa we wszystkich badanych aktywnościach konsumenckich. Największy wzrost dotyczy masowych wydarzeń. O 16 p.p. przybyło Polaków, którzy bezpiecznie czują się na meczach i koncertach. Poprawił się także opracowany przez Deloitte indeks niepokoju, który pokazuje ogólny poziom obaw wywołanych przez Covid-19.

 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
23.06.2021

Gotowy posiłek to najczęściej fast food – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia

Lokal typu fast food to miejsce, gdzie Polacy najczęściej zamawiają gotowe posiłki. Kolejne pod względem popularności są w równym stopniu restauracje, stacje benzynowe oraz sklepy convenience czy piekarnie. Z badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia w kwietniu tego roku przed otwarciem gastronomii i w czerwcu po jej otwarciu wynika, że obecnie częściej zamawiamy posiłki na miejscu w restauracji niż przez Internet.