Warszawska uchwała krajobrazowa pod lupą UOKiK
 • 0
 • 1
6.02.2020

Warszawska uchwała krajobrazowa pod lupą UOKiK

UOKiK przygląda się warszawskiej uchwale krajobrazowej. Obawy urzędu budzi możliwość stworzenia monopolu jednej spółki – AMS i wyeliminowania z rynku wielu firm z branży reklamowej. Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Warszawska uchwała krajobrazowa, czyli uchwała rady miasta st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, została przyjęta 16 stycznia 2020 r. Ma wejść w życie na początku maja. Okres przejściowy w przypadku tablic reklamowych ma wynieść 2 lata.

Proponowane przepisy regulują kwestie stawiania nośników reklamowych na terenie Warszawy. W praktyce jedną z nielicznych dozwolonych form reklamy na obszarze miasta będą nośniki na przystankach komunikacji miejskiej, kontrolowane obecnie przez jednego dostawcę treści.

Uchwała może skutkować umocnieniem pozycji konkurencyjnej prowadzącym do powstania monopolu dla wieloletniego wyłącznego zarządcy powierzchni reklamowej dostępnej na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej – uważa urząd.

Nie kwestionujemy konieczności uporządkowania przestrzeni miejskiej w Warszawie, podobnie jak ma to miejsce w innych miastach w Polsce i na świecie. Jednak uchwała krajobrazowa może wzmocnić pozycję jednej firmy kosztem eliminacji z rynku innych przedsiębiorców. Tym samym może prowadzić do ograniczenia dostępu do rynku reklamy zewnętrznej.

Wynikiem tego może być wzrost stawek za wynajem powierzchni reklamowej. Realizując obowiązki ustawowe i stojąc na straży ochrony konkurencji, podjąłem niezwłocznie decyzję o wszczęciu w tej sprawie postępowania wyjaśniającego. Zweryfikujemy, czy przyjęcie przepisów krajobrazowych narusza zapisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Do urzędu napłynęły skargi oraz informacje od sygnalistów, w których zwracano uwagę, że nowe przepisy mogą naruszać prawo konkurencji. Po zapoznaniu się z treścią uchwały krajobrazowej rady miasta st. Warszawy, podobnych regulacji w innych miastach Polski oraz rozpoznaniu możliwych skutków tejże regulacji prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił wszcząć w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. UOKiK zbada rynek reklamy zewnętrznej w Warszawie, aby poznać m.in.:

 • mechanizmy na nim panujące,
 • dokładne udziały poszczególnych przedsiębiorców,
 • skutki ekonomiczne wprowadzonej regulacji prawnej.

Urząd nie wyklucza dalszych działań, w tym wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku potwierdzenia naruszeń ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 • 1
Warszawska uchwała krajobrazowa pod lupą UOKiK

Uchwała krajobrazowa Warszawy doprowadzi do powstania monopolu?

5 lutego 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
5.02.2020

Raport Meetrics: w IV kwartale 2019 r. widoczność reklam display w Polsce spadła, widoczność reklam wideo wzrosła

Jak wynika z „Viewability Benchmark Report” firmy Meetrics, wskaźnik viewability reklam online w Polsce spadł w IV kwartale 2019 r. o 2 p.p., do poziomu 54%. Średnia wartość viewability dla wszystkich badanych rynków w Europie jest wyższa niż w Polsce o 4 p.p. Wynosi 58%. Jednocześnie na polskim rynku mocno wzrosły wskaźniki viewability dla reklam wideo, do poziomu 74% (wobec 69% w III kwartale).

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
5.02.2020

Coalition for Better Ads ogłasza standardy dotyczące krótkich reklam wideo online

Coalition for Better Ads to międzynarodowa inicjatywa firm. Jednym z jej celów jest standaryzacja formatów reklamowych dostępnych w Internecie, w tym przede wszystkim wyeliminowanie reklam uważanych za natarczywe i irytujące z perspektywy konsumentów. Dotychczas koalicja wprowadziła standardy dotyczące formatów statycznych w środowiskach PC i mobile. Teraz reguluje szczegółowo obszar wideo (treści do 8 minut).