W ramach grupy 45Avenue powstaje firma 45AI
 • 0
 • 2
21.02.2024

W ramach grupy 45Avenue powstaje firma 45AI

Wojciech Borowski, group CEO McCann Poland oraz Krzysztof Kawa, group CFO 45Avenue ogłaszają powstanie firmy 45AI. Nowa spółka specjalizować się będzie w produktach marketingowych oraz rozwiązaniach opartych na technologii AI, przeznaczonych dla firm z kategorii Enterprise w Polsce i za granicą.

Wraz z utworzeniem 45AI do zespołu na stanowiska partnerów dołączają eksperci:

 • Marcin Samek, dotychczasowy chief innovation officer w McCann Poland,
 • Maciej Dobrodziej, dotychczasowy AI director w 45Avenue.

Założyciel i partnerzy komentują

Sztuczna inteligencja w sposób rewolucyjny zmienia branżę kreatywną i marketingową na całym świecie. Jestem przekonany, że połączenie kompetencji wybitnych specjalistów z narzędziami AI przyniesie efektywniejszą i skuteczniejszą realizację celów biznesowych. Chcemy nie tylko korzystać z ogólnodostępnych na rynku produktów, ale także – jako 45AI – je współtworzyć. Wierzymy, że te narzędzia będą wielką wartością dodaną dla naszych agencji i klientów. Pomogą im w realizacji wszystkich obszarów marketing mixu – mówi Wojciech Borowski, group CEO, McCann Poland.

Naszą intencją jest stworzenie rozwiązań z zakresu AI, które wspomogą realizację zadań strategicznych. Uczynią codzienną pracę marketingowców nie tylko szybszą, łatwiejszą, ale przede wszystkim efektywniejszą. Poczynając od etapu analiz, poprzez rekomendacje strategiczne, na koncepcyjnych i kreatywnych kończąc. Wszystko to może czerpać benefity ze wsparcia sztucznej inteligencji, budując przewagę konkurencyjną firm i marek. Kluczem jest stworzenie dedykowanych rozwiązań, dopasowanych do specyficznych potrzeb marketerów i agencji – wyjaśnia Marcin Samek, partner 45AI.

W agencjach w ramach grupy 45Avenue i McCann Poland już aktywnie korzystamy z zaawansowanych narzędzi AI. Istotnie podniosło to efektywność naszej pracy, zwłaszcza w generowaniu tekstu, projektowaniu wizualnym oraz analizie danych. Dzięki temu zdobyliśmy głębsze zrozumienie potrzeb firm z segmentu Enterprise. Dostrzegliśmy także ograniczenia obecnych rozwiązań, takie jak personalizacja treści, analiza strategiczna czy zapewnienie bezpieczeństwa danych. W odpowiedzi na te wyzwania w 45AI rozwijamy własne, innowacyjne rozwiązania. Zagwarantują one naszym klientom precyzję i skuteczność w realizacji ich celów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych – zapewnia Maciej Dobrodziej, partner nowej firmy.

Grupa 45Avenue powstała w 2022 r. Nastąpiło to wraz z przejściem McCann Poland i Weber Shandwick na status agencji afiliacyjnych i wykup udziałowy przez Wojciecha Borowskiego i Krzysztofa Kawę. Obecnie grupę tworzą wyżej wymienione agencje oraz:

 • FCB Health Spark,
 • Made in PR,
 • Spark Studios,
 • SoMe Creative,
 • 45Avenue,
 • nowo powstała 45AI.
 • 2
W ramach 45Avenue powstała 45AI

W ramach 45Avenue powstała 45AI

Założyciele i partnerzy 45AI

Od lewej: Krzysztof Kawa, Marcin Samek, Maciej Dobrodziej i Wojciech Borowski

21 lutego 2024