W Polsce największe wydatki na zakupy sportowe ponoszą respondenci w wieku 35–44 lata. Raport „Sports Retail Study 2020” Deloitte
  • 0
  • 1
4.06.2020

W Polsce największe wydatki na zakupy sportowe ponoszą respondenci w wieku 35–44 lata. Raport „Sports Retail Study 2020” Deloitte

Prawie 65 proc. Europejczyków badanych przez Deloitte uprawia minimum jedną dyscyplinę sportu. Jak wynika z raportu „Sports Retail Study 2020”, w Polsce ten wskaźnik wynosi 76,2 proc., co plasuje nas na pierwszym miejscu spośród badanych 8 krajów. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o odsetek osób deklarujących aktywność fizyczną, plasuje się Francja (70 proc.). Kolejne są Austria (68 proc.) oraz Niemcy (65 proc.).

Polacy na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczają średnio 193 euro rocznie. Więcej na ten cel wydają mężczyźni, bo 227 euro w porównaniu do 157 euro w przypadku kobiet. Największe wydatki na zakupy sportowe ponoszą respondenci w wieku 35–44 lata. Z kolei najmniej, co jest dość naturalne, wydają seniorzy. Osoby, których średni miesięczny dochód mieści się w przedziale 2–3 tys. euro, są w stanie przeznaczyć na ubrania i sprzęt sportowy najwięcej. W ich grupie średnia wynosi 320 euro.

Jeżeli chodzi o wydatki na odzież i sprzęt sportowy, to najwięcej pieniędzy przeznaczają na ten cel Austriacy. Rocznie są gotowi wydać średnio 295 euro, czyli o blisko 100 euro więcej niż Polacy.

Średnio na uprawianiu sportu spędzamy 8,6 godziny tygodniowo. Dla porównania, wśród Czechów jest to godzina krócej (7,6 godziny), a Węgrów niemal 2 godziny krócej (6,5 godziny). Najwięcej, bo 9 godzin tygodniowo, na aktywność fizyczną poświęcają Bułgarzy.

Do najpopularniejszych sportów niezależnie od kraju należą: bieganie, fitness, pływanie, piesze wycieczki/spacery oraz piłka nożna. W pięciu z ośmiu badanych krajów bieganie, fitness i pływanie stanowią 3 najczęściej wymieniane dyscypliny sportu. Polacy nie są w tym względzie wyjątkiem. Jogging ma u nas największą grupę zwolenników (58,9 proc.). Na kolejnych miejscach znajdują się: fitness (48,4 proc.), pływanie (38,9 proc.), piłka nożna (32,8 proc.) oraz siatkówka (24,3 proc.).

Pod względem uwarunkowań demograficznych w Niemczech, Francji, Polsce i Czechach nie zaobserwowano znacznych różnic, jeżeli chodzi o płeć. Z kolei w Rumunii (56 proc.), Bułgarii (57 proc.), Austrii (54 proc.) oraz na Węgrzech (60 proc.) mężczyźni są aktywniejsi sportowo od kobiet.

We wszystkich przebadanych krajach najbardziej aktywną sportowo grupą wiekową są osoby w wieku 18–34 lata. W pięciu z ośmiu badanych krajów większą popularnością cieszy się aktywność sportowa, która nie wiąże się z członkostwem w klubie sportowym. Wyjątkiem są Polska, Francja oraz Niemcy.

Głównym argumentem przemawiającym za podejmowaniem aktywności fizycznej według respondentów we wszystkich krajach jest dostępność czasu wolnego. W Polsce dla 65 proc. respondentów największym motywatorem decydującym o uprawianiu sportu jest chęć zagospodarowania wolnego czasu. Na drugim miejscu badani wskazali dostęp do obiektów sportowych, a następnie chęć dbania o zdrowie.

Wśród wszystkich przebadanych państw wydatki na aktywność związaną ze sportem wahają się średnio pomiędzy 95 euro (Węgry) a 295 euro (Austria) rocznie. Wszędzie więcej pieniędzy wydaje się na odzież sportową niż na sprzęt. Na przykład Niemcy i Francuzi przeznaczają na ubrania sportowe dwukrotnie więcej pieniędzy niż na sprzęt (średnio o 53 proc.). Z kolei najwięcej na zakupy sportowe przeznaczają Austriacy, wydając rocznie 154 euro na odzież sportową oraz 141 euro na sprzęt. Co ciekawe, nawet osoby, które nie podejmują żadnej aktywności fizycznej, ponoszą wydatki związane z zakupem odzieży sportowej.

O badaniu
W grudniu 2019 r. firma Deloitte przeprowadziła badanie wśród konsumentów z ośmiu krajów europejskich, dotyczące aktywności fizycznej oraz wyborów konsumenckich w zakresie produktów i usług sportowych. W badaniu łącznie wzięło udział 6028 osób w wieku od 18 do 65 lat.

Oprócz Polaków przebadano także Niemców, Francuzów, Austriaków, Czechów, Węgrów, Rumunów oraz Bułgarów.

  • 1
Raport „Sports Retail Study 2020” Deloitte – zakupy sportowe w ośmiu krajach

Raport „Sports Retail Study 2020” Deloitte – zakupy sportowe w ośmiu krajach

4 czerwca 2020

3 czerwca 2020