W czasie pandemii polscy konsumenci zmienili zachowania na bardziej proekologiczne. Badanie firmy Mastercard
  • 0
  • 2
13.04.2021

W czasie pandemii polscy konsumenci zmienili zachowania na bardziej proekologiczne. Badanie firmy Mastercard

Badanie firmy Mastercard pokazuje, że w czasie pandemii polscy konsumenci zmienili zachowania na bardziej proekologiczne. 92% Polaków deklaruje gotowość do osobistego zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w 2021 r.

Badanie pokazuje, że w czasie pandemii polscy konsumenci bardziej zainteresowali się działaniami związanymi z ochroną środowiska. Ponad połowa Polaków (54%) uważa, że dziś ograniczanie śladu węglowego jest dla nich ważniejsze niż przed pandemią. 64% ankietowanych deklaruje, że stali się bardziej świadomi tego, jak ich działania mogą wpływać na środowisko.

Prym wiedzie tu pokolenie Z (70%). To dowód na rosnący trend w kierunku świadomych ekologicznie wydatków i konsumpcji. Rośnie grupa ludzi, którzy swoje codzienne zakupy, a także otrzymywane nagrody (np. w programach lojalnościowych) chcą wykorzystać dla dobra naszej planety.

Trend bardziej świadomej konsumpcji rozwijał się w ciągu ostatniej dekady. Dopiero jednak w czasie pandemii zmiany w postawach i zachowaniach konsumenckich znacznie przyspieszyły. Polacy nie tylko stają się bardziej świadomi wpływu decyzji zakupowych na środowisko. Trzech na pięciu (60%) z nich uważa dziś, że w sposób bardziej zrównoważony powinny zachowywać się również firmy.

Ich zdaniem trzy najważniejsze kwestie, na których (oprócz walki z pandemią) powinien aktualnie skupić się świat biznesu, to zmniejszenie:

  • ilości odpadów (45%),
  • zanieczyszczenia powietrza i wody (44%),
  • ilości plastiku w opakowaniach i produktach (42%).

O badaniu
Wszystkie dane, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą od YouGov. Całkowita wielkość próby wyniosła 15 480 dorosłych z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Turcji i Wielkiej Brytanii. Ankietę online przeprowadzono między 19 stycznia a 5 marca 2021 r. Dane liczbowe zostały zważone i są reprezentatywne dla wszystkich dorosłych w danym kraju (w wieku 18+).

W czasie pandemii polscy konsumenci stali się bardziej proekologiczni

  • 1
W czasie pandemii polscy konsumenci stali się bardziej proekologiczni

W czasie pandemii polscy konsumenci stali się bardziej proekologiczni

13 kwietnia 2021

12 kwietnia 2021