W 2019 r. mobile będzie mieć 26% udziału w globalnej konsumpcji mediów – prognozuje Zenith
  • 0
  • 0
30.05.2017

W 2019 r. mobile będzie mieć 26% udziału w globalnej konsumpcji mediów – prognozuje Zenith

Za 2 lata 26% czasu poświęcanego na konsumpcję mediów spędzimy na korzystaniu z Internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych – wynika z opublikowanego przez Zenith raportu „Media Consumption Forecasts”. Ludzie na całym świecie spędzą średnio 122 minuty dziennie, korzystając z mobilnej przeglądarki lub aplikacji. W 2010 r. zajmowało to 10 minut.

W latach 2010–2016 globalna konsumpcja mobilnego Internetu rosła średnio o 44% rocznie. Wpływały na to: coraz większa dostępność urządzeń mobilnych, rozwój technologii i poszerzanie się oferty treści dostosowanych do urządzeń mobilnych.

Ten wzrost tylko częściowo odbywał się kosztem tradycyjnych mediów. Upowszechnienie mobilnych technologii spowodowało bowiem wzrost całościowej konsumpcji mediów, umożliwiając szerszy i częstszy niż kiedykolwiek wcześniej dostęp do nich.

W 2016 r. przeciętny człowiek spędził na korzystaniu z mediów 456 minut dziennie – wobec 411 minut w 2010 r. Daje to wzrost średnio o 2% rocznie.

Teraz, gdy urządzenia mobilne odgrywają kluczową rolę w życiu wielu ludzi, wzrost czasu poświęcanego na korzystanie z mobilnego Internetu spowalnia. Wraz z nim wolniej rośnie też całościowa konsumpcja mediów. Konsumpcja mobilnego Internetu wzrosła o 43% w 2015 r., w 2016 r. o 25%, a w 2017 r. analitycy spodziewają się wzrostu o 17%.

Całościowa konsumpcja mediów utrzyma natomiast w 2017 r. ubiegłoroczną dynamikę i wzrośnie o 2,7%. Do 2019 r. będzie zaś rosła średnio o mniej niż 1% rocznie.

W 2014 r. czas poświęcany na korzystanie z Internetu na komputerach stacjonarnych osiągnął najwyższy poziom. Rok później jednak urządzenia mobilne stały się na świecie głównym narzędziem dostępu do Internetu. Według prognozy Zenithu w 2017 r. czas spędzony na korzystaniu z Internetu na urządzeniach mobilnych będzie stanowił 71% całej konsumpcji Internetu.

Mimo szybkiego rozwoju Internetu wciąż 69% globalnej konsumpcji mediów stanowi czas korzystania z tradycyjnych mediów. W 2017 r. tradycyjnym mediom poświęcimy średnio 316 minut dziennie, wobec 364 minut w 2010 r.

W raporcie agencji Zenith tradycyjne media to: dzienniki, magazyny, telewizja, radio, kino i outdoor. Większość nadawców działających w tych sektorach uruchomiła internetowe wersje serwisów i w raporcie ich konsumpcja jest wliczana do konsumpcji Internetu.

Choć konsumpcja tradycyjnych mediów spadła w ciągu ostatnich siedmiu lat o 13%, właściciele tradycyjnych mediów odzyskują część czasu, jaki poświęcali im wcześniej odbiorcy właśnie dzięki Internetowi.

Tradycyjna telewizja jest nadal największym na świecie medium pod względem czasu konsumpcji. W 2017 r. poświęcimy jej średnio 170 minut dziennie (wobec średnio 140 minut korzystania z Internetu). Według prognozy dominująca pozycja telewizji utrzyma się do 2019 r. Różnica między czasem konsumpcji telewizji i Internetu będzie jednak maleć − z 30 minut w 2017 r. do 7 minut w 2019 r.

O badaniu
„Media Consumption Forecasts” to trzecia edycja raportu agencji Zenith. Opracowanie analizuje zmieniające się wzorce konsumpcji mediów od 2010 r. i zawiera prognozy na lata 2017–2019, dotyczące czasu poświęcanego na korzystanie z mediów. Raport obejmuje dane z 71 rynków z całego świata, w tym z Polski.

30 maja 2017

Reklama
Reklama