Usługi subskrypcyjne tracą zainteresowanie konsumentów
  • 0
  • 4
20.09.2022

Usługi subskrypcyjne tracą zainteresowanie konsumentów

Rok 2022 zatrzymał dotychczasowy trend wzrostowy w segmencie usług subskrypcyjnych. 46 proc. respondentów tegorocznej edycji badania Blue Media „Finanse Polaków w czasach postpandemicznych” deklaruje, że z nich nie korzysta.

Blue Media od 2017 r. analizuje, jak wykorzystywane są usługi subskrypcyjne. Do tej pory usługi internetowe zyskiwały na popularności wśród Polaków. Po raz pierwszy jednak widoczny jest spadek. Aktualnie 45 proc. badanych nie korzysta z żadnej internetowej usługi abonamentowej. To spadek o 4 p.p. w stosunku do poprzedniego roku.

Na przestrzeni roku spadło zainteresowanie:

  • grami online,
  • dostępem do prasy,
  • korzystaniem z oryginalnego oprogramowania biurowego,
  • rozszerzonych wersji aplikacji sportowych.

Niesłabnącą popularnością cieszą się natomiast serwisy oferujące dostęp do filmów i seriali – tu nieznacznie wzrosła liczba subskrybentów. Podobne zmiany odnotowały serwisy z muzyką oraz platformy e-learningowe. Te ostatnie podwoiły swój udział z 3 do 6 proc.

Usługi subskrypcyjne tracą zainteresowanie konsumentów

Spadek nie dotyczy tylko subskrypcji online

O 8 p.p. w stosunku do zeszłego roku wzrosła też liczba Polaków, którzy deklarują, że nie korzystają z żadnej nieinternetowej usługi abonamentowej.

Usługi subskrypcyjne tracą zainteresowanie konsumentów - badanie

Wśród badanych usług największą popularnością cieszy się opieka medyczna (11 proc. badanych). Na drugim miejscu ex aequo są takie usługi, jak catering dostarczany do domu, prasa tradycyjna oraz wstęp do klubu fitness. Wszystkie z udziałem po 6 proc.

Wahania popularności nie powinny niepokoić. W większości przebadanych kategorii wyniki są zbliżone do ubiegłorocznych. Drobne różnice mogą być następstwem niepewności pomiaru. Na uwagę zasługuje jednak pytanie o to, czy respondent korzysta z internetowych usług subskrypcyjnych, gdzie ewidentnie przybyło osób, które twierdzą, że tego nie robią – z 41 do 46 proc. Będziemy się bacznie przyglądać wynikom w przyszłym roku. Dopiero bowiem wtedy przekonamy się, czy spadek był tzw. wypadkiem przy pracy, czy może jednak odwróceniem trendu – zauważa Sylwia Frydel, business development director w Blue Media.

Czynniki decydujące o wyborze usług w modelu subskrypcyjnym

Najważniejszym z nich jest wygoda, na którą wskazuje ponad połowa badanych. W dalszej kolejności istotne są: bliska wygodzie łatwość korzystania oraz fakt, że są one tańsze od jednorazowych płatności. Te trzy cechy usług abonamentowych były wyraźnie częściej wskazywane w porównaniu do roku ubiegłego. W stosunku do zeszłorocznego badania na znaczeniu straciło poczucie pewnej wyjątkowości i ograniczonej dostępności usług subskrypcyjnych.

Można założyć, że usługi kupowane w modelu subskrypcyjnym stają się dostępne również w innych formach. Być może to właśnie jest kluczem do zrozumienia mniejszej liczby respondentów korzystających z usług abonamentowych online – mówi Marcin Szczur, deputy head of sales w Blue Media.

Usługi subskrypcyjne tracą zainteresowanie konsumentów

Wygodę doceniają przede wszystkim kobiety i osoby ze starszych grup wiekowych oraz mieszkańcy największych miast. Z kolei łatwość korzystania szczególnie cenią sobie panowie, osoby starsze oraz mieszkańcy wsi i mniejszych miast. Korzystniejsza cena ma dużo większe znaczenie dla kobiet i starszych grup wiekowych.

Z roku na rok systematycznie spada liczba osób dokonujących opłat subskrypcyjnych za pomocą przelewów wykonywanych samodzielnie – choć nadal to najpopularniejsza metoda. Płaci nią co trzeci badany (35 proc.). Odwrotny trend uwidacznia się w wykorzystaniu w tym celu karty kredytowej, Blika oraz Google Pay.

Usługi subskrypcyjne tracą zainteresowanie konsumentów - sposoby płacenia

Badanie „Finanse Polaków w czasach pospandemicznych” przeprowadzono w czerwcu 2022 r. na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1059 osób.

20 września 2022