Urząd Transportu Kolejowego wybrał do obsługi konsorcjum złożone z Euvic Effect, Sigmy Bis, DSK i Partner of Promotion
 • 0
 • 1
18.05.2022

Urząd Transportu Kolejowego wybrał do obsługi konsorcjum złożone z Euvic Effect, Sigmy Bis, DSK i Partner of Promotion

Urząd Transportu Kolejowego wybrał jako najkorzystniejszą ofertę agencji Euvic Effect (Euvic Performance), Sigmy Bis, DSK oraz Partner of Promotion. Liderem konsorcjum jest Euvic Effect.

Postępowanie dotyczyło działań związanych z przygotowaniem i realizacją kampanii społecznej o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ramach projektu „Kampania kolejowe ABC II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budżet kampanii opiewa na blisko 52 mln zł.

Zadaniem konsorcjum będzie przygotowanie i realizacja kampanii medialnej, w tym:

 • opracowanie platformy kreatywnej,
 • prowadzenie działań w telewizji, radiu, kinach, Internecie oraz social media,
 • działania PR.

Pierwsze aktywności wystartują w lipcu.

„Kampania kolejowe ABC II” to drugi etap ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego. Działania są skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas:

 • korzystania z transportu kolejowego,
 • poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.
 • 1
Urząd Transportu Kolejowego wybrał realizatorów kampanii informacyjno-edukacyjnej

Urząd Transportu Kolejowego wybrał realizatorów kampanii informacyjno-edukacyjnej

 

18 maja 2022

 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
18.05.2022

8% Polaków zaprzecza zmianie klimatu. Dane State of Science Index 3M

Mniej niż jedna dziesiąta Polaków (8%) zaprzecza zmianie klimatu. 68% badanych odczuwa niepokój o życie swoje i bliskich, a 67% uważa, że zmiana klimatu dotyka ich osobiście. Najbardziej boimy się pogodowych ekstremów (65%), podwyższonej temperatury (63%) i braku dostępu do jedzenia (56%). Wydaje się, że Polacy dostrzegli, iż zmiana klimatu jest faktem – pokazują dane State of Science Index firmy 3M. Co z tym zrobią?