UPC Polska zmienia praktyki sprzedażowe po decyzji UOKiK

UPC Polska zmienia praktyki sprzedażowe stosowane w związku z zawieraniem umów na odległośćWróć do UPC Polska zmienia praktyki sprzedażowe po decyzji UOKiK