UOKiK zobowiązał Pocztę Polską do zmiany praktyk
  • 0
  • 1
3.03.2021

UOKiK zobowiązał Pocztę Polską do zmiany praktyk

Prezes UOKiK zobowiązał Pocztę Polską do zmiany stosowanych praktyk. Spółka mogła wykorzystywać swoją pozycję rynkową, aby zniekształcać konkurencję – uważa urząd. Przyjęte zobowiązanie ma pozwolić niezależnym operatorom pocztowym na uczciwą rywalizację z rynkowym potentatem.

Poczta Polska ma status operatora wyznaczonego i ma obowiązek świadczyć powszechne usługi pocztowe. Zasady świadczenia tych usług są przedmiotem szczególnych regulacji w prawie pocztowym.

W przypadku pozostałych (niepowszechnych) usług pocztowych Poczta Polska musi rywalizować – na zasadach wolnej konkurencji – z innymi podmiotami, które w części kraju samodzielnie świadczą usługi pocztowe w ramach własnej sieci pocztowej. Poczta Polska może występować wtedy w podwójnej roli – konkurenta i kontrahenta, ponieważ niezależni przedsiębiorcy mający własną infrastrukturę pocztową w wybranych miejscowościach Polski muszą często korzystać z jej infrastruktury, aby świadczyć usługi pocztowe na rzecz swoich klientów na terenie całego kraju, np. dostarczyć ich przesyłki do adresatów. Jednocześnie Poczta Polska ma na tym rynku silną pozycję rynkową. Zgodnie z prawem konkurencji nie może jej wykorzystywać i zaburzać procesu konkurencji.

Po przeprowadzonym postępowaniu prezes UOKiK uznał, że praktyki Poczty Polskiej mogły stanowić nadużywanie pozycji dominującej i zobowiązał przedsiębiorcę do zmiany zachowań rynkowych.

Zakwestionowane praktyki trwały od 2016 r. Pierwsza z nich dotyczyła konieczności podawania Poczcie Polskiej przez jej kontrahenta informacji handlowych o klientach, dla których realizował usługę. Posiadanie tych danych przez Pocztę Polską już na etapie kontraktowania nie miało uzasadnienia i mogło przyczynić się do odebrania klientów konkurentom.

Nie było również stałego cennika usług. Wycena prowadzona była za każdym razem indywidualnie. To oznaczało, że niezależny przedsiębiorca świadczący usługi pocztowe nie mógł zaproponować od razu wyceny na usługi pocztowe dla swoich klientów. Mogło to negatywnie wpływać na jego atrakcyjność jako partnera handlowego.

Ponadto kontrahent Poczty Polskiej musiał z góry dokładnie określić liczbę nadanych przesyłek w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli było ich mniej, nawet o jedną przesyłkę, cena na wszystkie mogła znacznie wzrosnąć – do stawki oferowanej dla nieznacznych wolumenów nadań.

Dzięki konkurencji otrzymujemy towary i usługi lepszej jakości i w niższej cenie. Dlatego w interesie konsumentów i przedsiębiorców jest uczciwa rywalizacja wśród operatorów pocztowych. Tymczasem działania Poczty Polskiej mogły powodować marginalizację konkurentów na rynku niepowszechnych usług pocztowych. W wydanej decyzji zobowiązałem spółkę do zmiany praktyk, co umożliwi innym operatorom uczciwą walkę o klientów – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z zobowiązaniem Poczta Polska nie będzie uzależniała przedstawienia warunków cenowych od informacji o klientach operatora. Uniemożliwi jej to przejęcie potencjalnych klientów konkurentów.

Poczta przedstawi również cennik usług, który będzie obowiązywał przez 12 miesięcy. Tym samym niezależni operatorzy pocztowi będą mogli przewidywać warunki cenowe, co z kolei pozwoli im przedstawić z góry stawki swoim klientom.

Co istotne, cennik będzie uwzględniał liczbę nadawanych przesyłek i zawierał więcej niż dwa progi cenowe. To oznacza, że w przypadku mniejszej od deklarowanej liczby przesyłek cena nie będzie drastycznie wyższa, tak jak do tej pory. Ponadto niezależny operator będzie mógł raz w ciągu okresu obowiązywania umowy dodać do niej nowe, wyższe przedziały wolumenu nadanych przesyłek. To dodatkowo umożliwi dostosowanie warunków cenowych Poczty Polskiej do jego indywidualnych potrzeb.

Nowe warunki będą obowiązywały nowych klientów od dnia uprawomocnienia się decyzji. Obecni kontrahenci zostaną poinformowani przez Pocztę Polską w ciągu dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji o możliwości zmiany warunków umów zgodnie ze zobowiązaniami. W przypadku akceptacji zmiany – nastąpi ona niezwłocznie.

Poczta Polska będzie miała obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji zobowiązania. Spółka będzie musiała m.in. przedstawić nowe wzory umów, informacje o podmiotach, które aneksowały umowy oraz nowych kontrahentach. Prezes UOKiK sprawdzi wówczas, czy Poczta Polska we właściwy sposób wypełniła zobowiązanie. Sankcja finansowa za niewykonanie decyzji może wynieść do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

  • 1
Rzecznik Praw Obywatelskich skarży decyzję UOKiK

Rzecznik Praw Obywatelskich skarży decyzję UOKiK

3 marca 2021