UOKiK wydał zgodę na przejęcie Tesco przez właściciela Netto
  • 0
  • 1
15.03.2021

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Tesco przez właściciela Netto

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie Tesco Polska przez Salling Group – właściciela sklepów Netto. Koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

Wniosek o przejęcie Tesco Polska przez Salling Group został początkowo zgłoszony do Komisji Europejskiej. Jednak KE uznała, że ze względu na zasięg transakcji oraz doświadczenie w podobnych sprawach właściwszy do rozpatrzenia sprawy będzie UOKiK. Dlatego przekazała sprawę do Polski.

Pod marką Netto działa około 1100 dyskontów w Danii, Niemczech i Polsce, z czego 386 w naszym kraju. Tesco Polska jest właścicielem sieci hipermarketów i supermarketów. Ma obecnie 320 sklepów, 2 centra dystrybucyjne i 23 stacje paliw. Przedmiotem koncentracji jest 301 sklepów, 14 stacji paliw, siedziba główna i centra dystrybucyjne.  Transakcja wynika z decyzji grupy Tesco o wycofaniu się z polskiego rynku.

W toku postępowania przeprowadzono badanie stanu konkurencji na kilkudziesięciu lokalnych rynkach. Po analizie i zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem prezes UOKiK przyjął, że supermarkety, hipermarkety i dyskonty rywalizują bezpośrednio ze sobą na lokalnych rynkach w promieniu 10–15 kilometrów od przejmowanego sklepu. To najczęstsza maksymalna odległość, jaką konsumenci są skłonni przebyć w drodze do sklepu o większej powierzchni.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że w każdym z badanych miast Netto po przejęciu placówek Tesco będzie musiało konkurować z innymi dyskontami, supermarketami i hipermarketami. To oznacza, że po dokonaniu transakcji struktura tych rynków nie zmieni się na niekorzyść konsumentów, dostawców czy przedsiębiorców prowadzących mniejsze sklepy – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Poza rozstrzygnięciem dotyczącym kupna spółki Tesco Polska prezes UOKiK wydał w lutym 2021 r. decyzję w sprawie tymczasowego przejęcia ośmiu sklepów Tesco przez Salling Group. Chodzi o placówki w Gliwicach, Szczecinie, Krakowie, Gdyni, Kielcach, Katowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Warszawie. Salling Group zamierza trwale nabyć jedynie sklep w ostatniej z tych lokalizacji. Pozostałe zostaną przejęte tymczasowo w związku z  procesem kończenia aktywności grupy Tesco w Polsce i w przyszłości mają zostać sprzedane innym podmiotom. Przejmująca spółka zobowiązała się do 31 sierpnia 2021 r. prowadzić te sklepy pod marką Tesco.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył miliard euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

  • 1
UOKiK wydał zgodę na przejęcie Tesco

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Tesco

12 marca 2021