UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec PayPala
 • 0
 • 1
16.12.2021

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec PayPala

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny prowadzi postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza, czy PayPal nie stosuje niedozwolonych postanowień umownych, m.in. dotyczących jednostronnej zmiany warunków umowy, a także sankcji w postaci ograniczenia dostępu do usług. Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania o uznanie klauzul za niedozwolone lub w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Prezes UOKiK przygląda się działalności luksemburskiej spółki PayPal w zakresie:

 • jednostronnej zmiany warunków umowy,
 • klauzul abuzywnych stosowanych w obrocie konsumenckim.

Jest to serwis internetowy do dokonywania płatności pełniący również funkcję elektronicznego portfela.

Wątpliwości wzbudziły postanowienia, które pozwalają na dużą dowolność ingerencji spółki w sposób wykonywania umowy. Przykładowo, zgodnie z tymi postanowieniami, gdy użytkownik dopuści się tzw. zabronionych działań, PayPal może m.in.:

 • rozwiązać z nim umowę,
 • zamknąć konto,
 • ograniczyć możliwość płacenia, wysyłania pieniędzy lub je zablokować.

Są to zatem istotne i dotkliwe sankcje, mogące w praktyce prowadzić do ograniczenia dostępu do środków finansowych i pozbawienia konsumenta możliwości korzystania z usług.

Zakres tych uprawnień, które przyznała sobie spółka w regulaminach, jest bardzo szeroki. Możliwe jest nawet jednostronne rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. W postępowaniu wyjaśniającym sprawdzimy, czy rzeczywiście PayPal arbitralnie decyduje o wstrzymywaniu świadczenia usług oraz blokowaniu środków na kontach użytkowników bez podawania uzasadnienia ani wskazywania naruszeń, których się oni dopuścili – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Również lista wskazanych we wzorcu umowy „zabronionych działań”, na podstawie których PayPal może wstrzymać możliwość korzystania z usługi, jest obszerna i ma charakter otwarty. Ich interpretacja leży zatem wyłącznie po stronie przedsiębiorcy.

W tym kontekście istotnym jest również fakt, że postanowienia dotyczące możliwości stosowania sankcji umownych wobec użytkowników znajdujące się we wzorcu umownym wykorzystywanym przez PayPal w obrocie z konsumentami zastrzegają z jednej strony dowolność w ich stosowaniu, a z drugiej brak odpowiedzialności przedsiębiorcy z tego tytułu.

W postępowaniu wyjaśniającym prezes UOKiK sprawdzi, czy postanowienia w umowach z użytkownikami – zwłaszcza te dotyczące zasad korzystania z usług PayPal i działań zabronionych – są sformułowane w sposób jednoznaczny i czytelny. Także czy pozwalają PayPalowi na arbitralność w stosowaniu sankcji w postaci ograniczania, jak i blokowania dostępu do usług.

Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania o uznanie klauzul we wzorcu umowy, stosowanych przez przedsiębiorcę za niedozwolone lub postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

 • 1
Orange Polska wypłaci rekompensatę

Orange Polska wypłaci rekompensatę abonentom

 

15 grudnia 2021

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
15.12.2021

Branża PR odbudowuje stabilność pomimo kryzysu pandemicznego. Wyniki cyklicznych badań branżowych Exacto i think tanku SAPR

Polscy specjaliści PR oceniają branżę jako stabilną, choć wymagającą poprawy w newralgicznych obszarach. Pomimo pandemii poziom poczucia stabilności w tym środowisku zawodowym wzmacnia się. Takie są wyniki badań zespołu badawczego Exacto, który po raz trzeci wyliczył wskaźnik odzwierciedlający kondycję branży PR. Tym razem zrobił to we współpracy z think tankiem Stowarzyszenia Agencji Public Relations (SAPR).

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
15.12.2021

GfK: Dyskonty liderem w wyścigu o polskiego konsumenta

Pandemia wciąż wywiera silny wpływ na zwyczaje zakupowe Polaków oraz ich oczekiwania wobec producentów i detalistów. Dynamicznie rosnąca inflacja dodatkowo wpływa na to co, jak i gdzie kupujemy. Wartość przeciętnego koszyka zakupowego wciąż rośnie, a to dzieje się kosztem częstotliwości wizyt w sklepach. Spośród wszystkich kategorii placówek handlowych największym zwycięzcą zachodzących zmian są dyskonty. Takie są wnioski z najnowszych badań Panelu gospodarstw domowych GfK Polonia.