UOKiK wszczął postępowanie w sprawie reklam pseudomedycznych

UOKiK wszczął postępowanie w sprawie produktów pseudomedycznychWróć do UOKiK wszczął postępowanie w sprawie reklam pseudomedycznych