UOKiK wszczął postępowanie w sprawie Facebooka
  • 0
  • 0
30.12.2016

UOKiK wszczął postępowanie w sprawie Facebooka

Czy zasady zbierania i udostępniania danych użytkowników stosowane przez Facebook Ireland mogą naruszać prawa konsumentów? UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstępnie sprawdził wzorce umów i regulaminy dostępne na stronie Facebook.com. Analiza dała podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego praktyk spółki Facebook Ireland.

Wątpliwości wzbudziły m.in. postanowienia, które niejednoznacznie określają sposób korzystania z gromadzonych danych użytkowników oraz procedurę ich udostępniania innym podmiotom. UOKiK zwrócił również uwagę na szeroki i nieokreślony katalog gromadzonych informacji.

Przykładem są klauzule dotyczące zbierania „różnych informacji na temat użytkownika” „przez uzasadniony czas”. Informacje te następnie mogą być przekazywane „firmom będącym częścią Facebooka”. Tym samym konsument może nie wiedzieć, jakie dane o nim zostaną zgromadzone, jak długo będą przechowywane i komu dokładnie mogą być przekazane.

W trakcie postępowania przeanalizujemy zasady zbierania i przekazywania danych użytkowników. Sprawdzimy również, czy wzorce umów mogą w inny sposób naruszać prawa konsumentów – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

Jak dodaje, podobne działania prowadzone są także w innych państwach. Kraje europejskie coraz większą uwagę zwracają bowiem na duże platformy internetowe, które pozornie są darmowe, jednak konsumenci płacą za korzystanie z nich swoimi danymi osobowymi.

Niemiecki Bundeskartellamt sprawdza, czy Facebook nie naruszył zasad konkurencji poprzez nadużywanie pozycji dominującej. Włoski urząd zajmujący się ochroną konkurencji wszczął w październiku postępowanie w związku z automatycznym przekazywaniem Facebookowi danych użytkowników serwisu WhatsApp. Z kolei we Francji działania wobec spółki prowadzi organ ochrony danych osobowych.

W Polsce w styczniu 2016 r. Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, w której nakazał Facebookowi Polska usunięcie opublikowanych danych osobowych jednego z użytkowników.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez UOKiK toczy się w sprawie, a nie przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi. Zebrane informacje mogą natomiast prowadzić do postawienia zarzutów i wszczęcia przeciwko przedsiębiorcy postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

30 grudnia 2016

29 grudnia 2016

Reklama
Reklama