UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Polkomtelowi w sprawie Czatu towarzyskiego
  • 0
  • 1
23.06.2017

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Polkomtelowi w sprawie Czatu towarzyskiego

W maju 2017 r. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Polkomtelowi, który jako jeden z operatorów świadczy usługę Czat towarzyski. Podstawą do podjęcia działań były skargi od konsumentów, w których informowali oni o naliczaniu opłat za przychodzące wiadomości SMS.

Klienci otrzymywali SMS-y z numeru 7218 o przepełnionej skrzynce telefonicznej. Gdy chcieli ją odblokować, byli namawiani do wysłania płatnej wiadomości na kolejny numer: 60228.

Przykładowa treść wiadomości:
Info Czat: Skrzynka nr [***] jest pełna! Odczytaj te wiadomosci za darmo! Slij bezpłatny sms CZAT na 60228 zanim zostaną skasowane! 7218.pl potem 2,46/doba.

Wysłanie wiadomości oznaczało aktywację subskrypcji, w której konsument zaczynał otrzymywać jedną płatną wiadomość dziennie. Abonenci mogli też prowadzić płatne SMS-owe rozmowy towarzyskie z tzw. centrum operatorskim.

Wątpliwości prezesa UOKiK budzą odpowiedzi firmy na reklamacje, które mogą utrudniać konsumentom dochodzenie praw. Zwrócono także uwagę na fakt, że Polkomtel może nie kontrolować tego, jak partnerzy realizują wysyłkę SMS-ów premium.

Konsumenci wielokrotnie informowali Polkomtel o nieprawidłowościach związanych z usługami świadczonymi z wykorzystaniem numerów 7218 i 60228. Urząd przeanalizował odpowiedzi firmy na reklamacje klientów. Ze skarg wynika, że wielu nie wiedziało, że aktywowali usługę, dlatego zdziwił ich wysoki rachunek za telefon.

Operator odpowiadał, że usługa została prawidłowo zrealizowana i odsyłał konsumentów do zewnętrznych podmiotów, nie podając ich nazwy. W ten sposób mógł sugerować, że to te podmioty, a nie Polkomtel, świadczą usługę i mogą rozpatrzyć reklamację. Może to utrudniać abonentom dochodzenie ich praw.

Przykładowa odpowiedź Polkomtela:
Każda otrzymana wiadomość podlega opłacie. Szczegółowe informacje na temat świadczenia tej usługi, w tym informacje związane ze sposobem jej uruchomienia, wyłączenia, zablokowania, opisane są w Regulaminie promocji „Zwrotny SMS, MMS, WAP Push Premium”. Często serwisy rozrywkowe i informacyjne świadczone są przez zewnętrznych dostawców usług, a nie przez firmę Polkomtel. Zatem wszelkie uwagi dotyczące aktywowania usługi należy kierować do odpowiedniego dostawcy serwisu. Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, reklamację rozpatrzyłem negatywnie.

Tymczasem obowiązkiem operatora jest podanie abonentom nazwy podmiotu, z którym współpracuje przy realizacji usługi premium.

Wątpliwości urzędu wzbudza brak kontroli Polkomtela nad tym, jak podmioty, z którymi współpracuje przy realizacji usług premium, wywiązują się ze swoich zadań. Przedsiębiorca może nie wiedzieć, jaki podmiot przygotowuje treść dostarczaną w ramach usługi premium, za którą Polkomtel pobiera opłaty, oraz na czym konkretne usługi polegają.

Tym samym operator może nie dochowywać należytej staranności przy świadczeniu usług premium na rzecz abonentów. Ponadto zastrzeżenia wzbudza to, że Polkomtel mógł nie zareagować, gdy wpływały do niego reklamacje konsumentów.

Wszczęte postępowanie może zakończyć się stwierdzeniem stosowania kwestionowanych działań i nałożeniem kary finansowej. Jej maksymalny wymiar może wynieść do 10 proc. obrotu operatora.

Prezes urzędu prowadzi ponadto postępowanie wyjaśniające. Weryfikuje w nim praktyki pozostałych operatorów, którzy również świadczą usługi z wykorzystaniem numerów 7218 i 60228.

mpr

8 miesięcy temu

Bardzo dobrze. Trzeba to wreszcie ukrócić takie wprowadzanie klientów "w maliny".

23 czerwca 2017

  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
  • 1
23.06.2017 Artykuł sponsorowany

Zdobądź klucz do międzynarodowej kariery w marketingu – Diploma in Professional Marketing

Już 29 września startuje 41. edycja renomowanego programu szkoleniowego Diploma in Professional Marketing realizowanego przez questus – jedyne w Polsce Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne brytyjskiego The Chartered Institute of Marketing (CIM). Jest to idealny czas, aby zdobyć prestiżowe kompetencje, które pozwolą przenieść karierę na wyższy poziom. Dzięki nim zyskuje się możliwości rozwoju na skalę międzynarodową i nadąża za nieustannie zmieniającym się, współczesnym światem biznesu.

Reklama

22 czerwca 2017

Reklama