UOKiK ukarał Allegro
 • 0
 • 2
29.12.2022

UOKiK ukarał Allegro

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje dotyczące Allegro. Pierwsza dotyczy złamania reguł konkurencji. Przedsiębiorca w niedozwolony sposób wykorzystywał pozycję rynkową, faworyzując własny sklep internetowy kosztem konkurencyjnych sprzedawców na platformie allegro.pl. Drugie rozstrzygnięcie dotyczy ochrony konsumentów i bezprawnego przyznania sobie przez spółkę możliwości zmiany regulaminów, m.in. dotyczących usługi Smart. Suma kar wynosi 210 mln zł.

W komunikacie urząd poinformował:

„Po skargach sprzedawców konkurujących z Allegro oraz w wyniku własnych obserwacji UOKiK oraz po przeprowadzeniu przeszukania zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce. Potwierdziło ono, że Allegro w niedozwolony sposób wykorzystywało swoją pozycję na rynku”.

Prezes UOKiK ocenił, że Allegro ma pozycję dominującą, mierzoną:

 • na podstawie osiągniętego obrotu z tytułu transakcji dokonywanych na platformie allegro.pl;
 • z uwzględnieniem wysokości dochodu z tytułu usług świadczonych na rzecz zewnętrznych sprzedawców obecnych na platformie allegro.pl oraz platformach konkurencyjnych.

– Spółka faworyzowała własny sklep internetowy na platformie działającej pod domeną allegro.pl. Robiła to kosztem niezależnych sprzedawców, którzy oferowali takie same lub podobne produkty. Skutki tej praktyki mogli odczuć również konsumenci. Mogli mieć ograniczoną możliwość wyszukania najlepszej dla siebie oferty.

Spółka – zamiast podjąć działania pozwalające na optymalizację własnej działalności sprzedażowej na zasadach równej konkurencji – rozpoczęła strategię faworyzowania własnej działalności sprzedażowej. Było ono możliwe dzięki „podwójnej roli” Allegro – łączenia działalności platformy allegro.pl z działalnością sprzedaży detalicznej na tej platformie – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Strategia faworyzowania własnej działalności sprzedażowej została podjęta przez Allegro w maju 2015 r.

Wtedy to pracownicy spółki odpowiedzialni za Oficjalny Sklep Allegro zauważyli, że oferty wystawiane za pośrednictwem OSA na platformie allegro.pl są nisko pozycjonowane według algorytmu trafności („na samym końcu”). Allegro wykorzystywało niedostępne dla pozostałych sprzedawców informacje na temat funkcjonowania swojej platformy sprzedażowej. Były to informacje np. o stosowanym algorytmie trafności, a także o zachowaniach kupujących na platformie allegro.pl. Dzięki nim mogło lepiej pozycjonować i wyświetlać własne oferty w wynikach wyszukiwania na tej platformie.

Allegro na potrzeby własnej działalności sprzedażowej korzystało również z zespołu funkcji sprzedażowych lub promocyjnych na platformie allegro.pl. Były to:

 • kupony rabatowe,
 • czarna belka,
 • trzecia kropka,
 • karuzela rekomendacji,
 • możliwość zmian opisów i parametrów w opublikowanej ofercie,
 • zmiana ceny opublikowanej oferty,
 • podpowiadanie wyszukiwanej frazy,
 • rekomendacja krzyżowa,
 • formularz zwrotów,
 • logotyp – oficjalny sklep.

Niezależni sprzedawcy nie mieli możliwości korzystania z tych funkcji. Pozytywnie wpływało to na efektywność sprzedaży ofert Allegro na różnych etapach procesu zakupowego. Na przykład na etapie zakupu lub wzbudzania zainteresowania ofertą Allegro. Wpływało m.in. na lepsze wyświetlanie i pozycjonowanie ofert spółki względem ofert wystawianych przez niezależnych sprzedawców.

UOKiK nakazał zakończenie faworyzowania własnej działalności sprzedażowej na platformie allegro.pl

Wydana decyzja ma duże znaczenie w związku z dalszym rozwojem działalności sprzedażowej Allegro. Również z przejęciem czeskich przedsiębiorców Grupy Mall oraz Wedo CZ, prowadzących działalność sprzedaży detalicznej w segmencie e-commerce.

Decyzja nie oznacza, że Allegro nie może prowadzić sklepu na własnej platformie i konkurować tam z innymi podmiotami. Prawa antymonopolowego nie narusza również sam fakt tworzenia algorytmów sprzedażowych czy zbierania informacji o zachowaniach konsumentów lub sprzedających. Zabronione jest natomiast nadużywanie pozycji dominującej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, który ją posiada, wolno mniej.

Niedozwolone klauzule modyfikacyjne w regulaminach

UOKiK przyjrzał się regulaminom, z których korzystają:

 • osoby zakładające konto, by kupować za pośrednictwem platformy;
 • użytkownicy usługi „Allegro Smart!” umożliwiającej bezpłatną dostawę nabywanych towarów.

W stosowanych regulaminach platforma zastrzegła sobie, że będzie mogła zmienić warunki np. w przypadku wystąpienia zmian:

 • technologicznych i funkcjonalnych;
 • uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych.

W wydanej dziś decyzji prezes UOKiK uznał, że stosowane przez Allegro klauzule modyfikacyjne są niedozwolone. Zezwalają bowiem na dokonanie jednostronnych zmian w umowach, nie precyzując jednocześnie jasno zakresu oraz przesłanek ich wprowadzenia. Ponadto charakteryzują się dużą ogólnością. Dzięki temu platforma może w nieograniczony sposób dokonywać zmian. Konsumenci nie mogą tego przewidzieć, zawierając umowę. Jest to tym bardziej ważne w przypadku umów z wielomiesięcznym okresem rozliczeniowym opłaconym przez konsumenta z góry. Zdaniem UOKiK w takich przypadkach istotne warunki powinny być niezmienne przez cały opłacony okres.

– Od lat postulujemy, by regulaminy były formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały regulowały obowiązki stron umowy. Konsumenci opłacający z góry wielomiesięczny kontrakt mają prawo wierzyć, że konkretne warunki, na które wyrażają zgodę, będą niezmienne. Uprawnienia przedsiębiorcy do jednostronnej zmiany mogą prowadzić do nadużycia jego pozycji poprzez obciążenie konsumentów skutkami tych zmian. Zwłaszcza gdy konsumenci nie mogą być całkowicie pewni, że odzyskają pieniądze za wykupione płatne usługi – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd uznał, że spółka stosowała klauzule niedozwolone. Została za to ukarana sankcją finansową w wysokości blisko 4 mln zł.

Jednocześnie 22 grudnia 2022 r. spółka zdecydowała się na zaniechanie stosowania we wzorcu kwestionowanych postanowień względem konsumentów. Ponadto w odniesieniu do zawartych umów zadeklarowała, że zrzeka się możliwości dokonywania na ich podstawie zmian.

 • 2
UOKiK ukarał Allegro

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył łącznie na Allegro ponad 210 mln zł kar

UOKiK ukarał Allegro

29 grudnia 2022

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
29.12.2022

Blisko połowa konsumentów w USA i Europie Zachodniej szykuje się na styczniowe wyprzedaże

Okres wyprzedażowo-zakupowy trwa. Konsumenci równie mocno, jak przedtem na Black Friday i Cyber Monday, teraz nastawiają się na noworoczne obniżki cen. Według danych z badania „Festive Season 2022”, 54 proc. konsumentów zamierza skorzystać z poświątecznych ofert promocyjnych online, a 41 proc. stacjonarnie. Badanie przeprowadziła platforma danych Channel Factory, prowadząca działania na YouTube.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
29.12.2022

Mikrokryzysy zmorą PR-owców. Rośnie ryzyko drobnych problemów o potencjale dużych kryzysów

Co najmniej jedna godzina tygodniowo na rozwiązywanie mikrokryzysów. Tyle czasu poświęca im aż dziewięciu na dziesięciu profesjonalistów zajmujących się komunikacją w instytucjach państwowych lub samorządowych i 61% osób realizujących analogiczne zadania w sektorze biznesu. W skali roku to niemal półtora tygodnia walki z drobnymi problemami, by nie urosły do rangi poważnego kryzysu. Takie są wnioski z najnowszego „Kryzysometru” agencji Alert Media Communications.