UOKiK sprawdzi, czy AMS i Ströer Polska nie zawarły porozumienia ograniczającego konkurencję w Warszawie
  • 0
  • 1
1.09.2020

UOKiK sprawdzi, czy AMS i Ströer Polska nie zawarły porozumienia ograniczającego konkurencję w Warszawie

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie działań spółek AMS i Ströer Polska na rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie. Celem jest ustalenie, czy firmy te nie zawarły porozumienia ograniczającego konkurencję.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada rynek reklamy zewnętrznej w Warszawie. Od lutego w ramach postępowania wyjaśniającego UOKiK analizuje:

  • jak ten rynek funkcjonuje,
  • w jaki sposób może na niego wpłynąć uchwała rady miasta st. Warszawy z 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Urząd sprawdza, czy w wyniku tzw. uchwały krajobrazowej nie dojdzie do faworyzowania konkretnych podmiotów, w szczególności spółki AMS na rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie.

Zebrany w toku postępowania dotyczącego tzw. uchwały krajobrazowej materiał dał podstawę do wszczęcia kolejnego postępowania obejmującego spółki AMS i Ströer Polska. Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy spółki te nie złamały przepisów antymonopolowych poprzez zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję, w szczególności poprzez podzielenie pomiędzy siebie rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W 2010 r. władze Warszawy ogłosiły przetarg na budowę i utrzymanie ponad 1,5 tys. wiat przystankowych w ramach projektu „Przystanek komunikacji miejskiej”. Formą wynagrodzenia miał być zysk z reklam umieszczonych na wiatach. Do przetargu stanęło 5 podmiotów, w tym konsorcjum firm AMS i Ströer Polska, które wygrało przetarg. W 2013 r. miasto podpisało z nim umowę.

Obecnie to AMS samodzielnie zarządza powierzchniami reklamowymi na wiatach przystankowych w Warszawie. Ströer natomiast zarządza powierzchniami reklamowymi w metrze warszawskim. Okoliczności funkcjonowania tego konsorcjum oraz zarządzania powierzchniami reklamowymi w środkach komunikacji publicznej w Warszawie zostaną szczegółowo zweryfikowane w toku postępowania.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zbada szczegółowo okoliczności współpracy pomiędzy spółkami AMS i Ströer Polska. Jeśli potwierdzą się podejrzenia o naruszeniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wówczas należy oczekiwać wszczęcia postępowania antymonopolowego i postawienia zarzutów podmiotom biorącym udział w podziale rynku.

  • 1
praktyki nadawców telewizyjnych

Praktyki nadawców telewizyjnych pod lupą UOKiK

 

31 sierpnia 2020

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
31.08.2020

Sierpniowe pogorszenie nastrojów konsumentów w badaniu GfK

Szybkie odbudowywanie się klimatu konsumenckiego z ostatnich trzech miesięcy w sierpniu zostało wyhamowane. Wakacyjne nastroje sprzyjające mniejszej uważności, letni optymizm, wzmożona mobilność osób odreagowujących kilkumiesięczne zamknięcie spowodowały ponowne pojawienie się ognisk infekcji i powrót obaw o przyszłą kondycję zarówno własnego gospodarstwa domowego, jak i całej polskiej gospodarki. Barometr nastrojów konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w sierpniu -11,1. Był o 2,3 p.p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.