UOKiK nałożył na Raiffeisen Bank Polska karę w wysokości 3,5 mln zł
  • 0
  • 1
27.01.2017

UOKiK nałożył na Raiffeisen Bank Polska karę w wysokości 3,5 mln zł

Raiffeisen Bank Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów, ponieważ nie uwzględniał ujemnego LIBOR-u. Po wycofaniu się z tej praktyki nie naliczał natomiast ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich. Prezes UOKiK nałożył na bank karę w wysokości ponad 3,5 mln zł. Nakazał też przeliczenie oprocentowania i zrekompensowanie konsumentom strat za wszystkie okresy, kiedy wystąpiło ujemne oprocentowanie.

Postępowanie przeciwko przedsiębiorcy zostało wszczęte pod koniec października 2015 r. i obejmowało także umowy zawierane przez konsumentów z Polbankiem.

Bank bez akceptacji klientów próbował jednostronnie wprowadzić do umów postanowienie, zgodnie z którym ujemna stawka LIBOR wynosiła zero. Zgodnie z przepisami jest to istotny element umowy i na każdą zmianę musi zgodzić się konsument.

Raiffeisen Bank Polska wycofał się z tej praktyki, lecz pomimo tego nie uwzględnia ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich, jeśli wystąpi ujemny LIBOR. Bank w umowach kredytowych sposób ustalania oprocentowania określił jako sumę stawki bazowej LIBOR i marży kredytu, jednak gdy LIBOR spada poniżej zera, a suma stawki LIBOR i marży kredytu wynosi mniej niż zero, nie obniża odpowiednio rat kredytów.

W związku z tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Raiffeisen Bank Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Nałożył więc na firmę karę ponad 3,5 mln zł, a także nakazał przeliczanie oprocentowania zgodnie z umową.

Bank określił w umowie sposób ustalania oprocentowania. Jednak nie przestrzega tej reguły. Gdy LIBOR jest ujemny i jednocześnie jego wartość bezwzględna przewyższa wysokość marży, przyjmuje, że wartość oprocentowania wynosi zero. W efekcie klienci banku płacą wyższe raty – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Raiffeisen Bank Polska już w czasie trwania postępowania oddał klientom w części różnicę między pobranym oprocentowaniem a tym, które powinien pobrać, uwzględniając ujemne oprocentowanie.

Na mocy decyzji bank został zobowiązany do zrekompensowania strat konsumentom za wszystkie okresy, kiedy wystąpiło ujemne oprocentowanie. Bank opublikuje również decyzję urzędu na swojej stronie internetowej. Decyzja nie jest ostateczna – przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jest to już ósma, ostatnia decyzja prezesa UOKiK dotycząca nieuwzględniania przez banki ujemnego oprocentowania. Wydane do tej pory rozstrzygnięcia dotyczą: ING Banku Śląskiego, mBanku, Getin Noble Banku, Credit Agricole Bank Polska, Banku BPH, BNP Paribas Banku Polska oraz Pekao.

26 stycznia 2017

Reklama
Reklama