Ubezpieczenia turystyczne w oczach Polaków. Badanie Havas Media Group
  • 0
  • 3
12.08.2019

Ubezpieczenia turystyczne w oczach Polaków. Badanie Havas Media Group

Intelligence Team, zespół badaczy Havas Media Group, przeprowadził w lipcu badanie dotyczące nawyków i zwyczajów Polaków związanych z ubezpieczeniami turystycznymi. Jak wynika z ankiety, w Polsce korzystanie z oferty ubezpieczeń turystycznych jest popularną praktyką. Okazuje się, że większość badanych wyjeżdżających na zagraniczne wczasy regularnie z nich korzysta.

Ponad połowa osób uczestniczących w badaniu kupuje ubezpieczenie turystyczne przy okazji zagranicznego wyjazdu. Jedna trzecia (29,3%) wykupuje takie ubezpieczenie przy każdym tego rodzaju wyjeździe, a około jedna czwarta (24,1%) tylko na niektóre wycieczki. Co ciekawe, równie duże grono osób (31%) nie może sobie pozwolić na wyjazd za granicę. Przeciwnych kupowaniu ubezpieczenia podróżnego jest około 16% wszystkich ankietowanych.

Czy częściej ubezpieczaliśmy się w przeszłości, czy obecnie? Polacy nie widzą znaczącej zmiany. Ponad połowa osób inwestujących w ubezpieczenia stwierdziła, że korzysta dziś z nich tak samo często, jak w przeszłości. Niewiele mniejsza, choć wciąż pokaźna grupa (34,3%) deklaruje, że kupuje ubezpieczenia zdecydowanie częściej niż kiedyś.

Widoczna jest również wysoka świadomość na temat ubezpieczeń na czas podróży. Polacy zapytani o korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego podczas wyjazdów w dużej części (41,1%) potwierdzili, że z tej karty korzystają.

Ponadto nie rezygnują z ubezpieczania się w dodatkowy sposób u prywatnych ubezpieczycieli. Blisko jedna czwarta (23,6%) osób wyjeżdżających za granicę na czas wakacji korzysta tylko z karty EKUZ. Około 18% podczas wyjazdu wykupione ma jedynie ubezpieczenie turystyczne, bez karty.

Kiedy Polacy są bardziej skłonni wykupić ubezpieczenie turystyczne przed zagranicznym wyjazdem wakacyjnym? Gdy ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażającej ich życiu jest wysokie. Najczęściej wybieranymi odpowiedziami na to pytanie były:

  • wyjazd do potencjalnie niebezpiecznych krajów bądź regionów,
  • aktywny wypoczynek (taki jak chodzenie po górach, żegluga lub wyjazd na narty),
  • wyjazd związany z uprawianiem sportów ekstremalnych.


Źródło: Havas Media, N=1113, realizacja: lipiec 2019, pytanie zamknięte – możliwość wielokrotnego wyboru przedstawionych opcji

Badanych zapytano też o powód kupowania ubezpieczenia turystycznego. Najczęściej deklarowali, że robią to ze względu na obawę przed wypadkami losowymi. Także dlatego, że nie chcą ponosić wysokich kosztów ewentualnego leczenia. Polacy ubezpieczają się również, gdy wyjeżdżają na wakacje w miejsca, w których może się to przydać.


Źródło: Havas Media, N=1113, realizacja: lipiec 2019, pytanie zamknięte – możliwość wielokrotnego wyboru przedstawionych opcji

Dlaczego z kolei Polacy nie kupują ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem? Uważają, że ubezpieczenia są zbyt drogie – szkoda im na nie pieniędzy. Niechęć do ubezpieczeń podróżnych wynika również często z krótkiego okresu trwania zagranicznego wypoczynku.


Źródło: Havas Media, N=1113, realizacja: lipiec 2019, pytanie zamknięte – możliwość wielokrotnego wyboru przedstawionych opcji

Ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas wyjazdu nie jest popularną praktyką wśród Polaków. 13% ankietowanych opowiedziało, że korzysta z takiego ubezpieczenia.

Wśród najpopularniejszych firm oferujących ubezpieczenia turystyczne znalazły się:

  • PZU (58,2%),
  • Warta (27,9%),
  • Axa (21,5%),
  • Allianz (19,4%).

Większość ankietowanych uważa, że warto inwestować w ubezpieczenia podróżne. Chętniej wybrałaby jednak podstawowy pakiet, zawierający ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, niż uzupełniony o dodatkowe opcje, jak np. ochrona bagażu. Ponadto korzystanie z ubezpieczenia podróżnego jest w opinii badanych zależne od tego, dokąd i w jakim celu się podróżuje.

Wyniki badania wskazują, że Polacy w większości przezornie podchodzą do wakacyjnych wyjazdów. Wykupują co prawda dodatkowe ubezpieczenia turystyczne, lecz starają się raczej oszczędzać na oferowanych przez firmy pakietach. Mocno obawiają się nieprzewidzianych, przykrych wypadków prowadzących do mocnego uszczuplenia wakacyjnych funduszy.

12 sierpnia 2019