Tylko co czwarty Polak zamierza aktywnie działać na rzecz równych szans w społeczeństwie. Badanie Ipsos i Sustainable Brands Poland
 • 0
 • 1
29.10.2022

Tylko co czwarty Polak zamierza aktywnie działać na rzecz równych szans w społeczeństwie. Badanie Ipsos i Sustainable Brands Poland

Działania związane z zaangażowaniem społecznym, takie jak zwiększanie równości i szans, wspieranie kobiet i dziewcząt oraz aktywne głosowanie, są dla Polaków o wiele mniej ważne niż troska o klimat oraz oszczędzanie zasobów do życia. Takie wyniki przyniosło badanie Sustainable Brands Poland oraz Ipsos.

Badanie Ipsos i Sustainable Brands Poland „Socio-Cultural Trend Tracker ’22” przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 2001 polskich konsumentów w wieku 16–74 lat. Sprawdzono:

 • poziom zaangażowania polskich konsumentów w obszar zrównoważonego rozwoju;
 • spójność między deklarowanymi intencjami a realnymi działaniami.

Podstawą badania było 9 zachowań zrównoważonego stylu życia, zdefiniowanych przez Sustainable Brands:

Przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu

1. Zwiększenie konsumpcji produktów roślinnych
2. Oszczędzanie energii
3. Wielorazowość

Zachowanie zasobów życiowych

4. Ograniczenie marnowanie wody i żywności
5. Podejście cyrkularne
6. Wybory przyjazne środowisku

Wspieranie odpowiedzialnego społeczeństwa

7. Wsparcie dla kobiet i dziewcząt
8. Zwiększanie równości i szans
9. Uczestnictwo

Z danych wynika, że kwestie związane z zaangażowanie społecznym są przez Polaków najrzadziej wskazywane jako priorytetowe.

 • Zaledwie 21% z nas zamierza wspierać kobiety i dziewczęta.
 • Tylko 24% myśli o aktywnym zwiększaniu równości i szans.
 • Zaledwie 18% zamierza zabrać głos poprzez udział w wyborach lub działać w inicjatywach społecznych.

To dużo słabszy wynik niż w przypadku pozostałych przebadanych zachowań

Dużą chęć do działań wykazujemy w obszarach związanych ze zwalczaniem kryzysu klimatycznego oraz oszczędzaniem zasobów życiowych. Szczególnie ważne są dla nas:

 • ograniczenie marnowania wody i jedzenia (61% respondentów zamierza podjąć jakieś działania);
 • zwiększenie spożycia produktów roślinnych (54%);
 • korzystanie z przedmiotów wielorazowego użytku (50%);
 • korzystanie z zasobów w obiegu zamkniętym (np. recykling) (49%).

Nasze badanie jest wyjątkowe ze względu na szerokie podejście do tematu zrównoważonego rozwoju. Wychodzimy poza obszar wyłącznie ekologii i środowiska naturalnego. Badamy również postawy społeczne, które traktujemy jako równie istotne w kontekście walki o lepszą planetę – tłumaczy Jan Mosiejczuk, strategy, brand & communication expert w Sustainable Brands Poland.

Niskie wyniki w zakresie gotowości do wspierania odpowiedzialnego społeczeństwa powinny dać do myślenia firmom. Zdecydowanie widać tu obszar do rozwijania działań edukacyjnych i informacyjnych. W analogicznym badaniu amerykańskim poziom zaangażowania obywatelskiego był na poziomie zbliżonym do obszarów związanych z ochroną klimatu i zasobów. To pokazuje, że w Polsce ewidentnie mamy ten temat do przepracowania. Również przez firmy, które mogą w tym kontekście budować i pokazywać swój brand purpose – dodaje.

Platforma Sustainable Brands funkcjonuje w dwudziestu krajach

Jednoczy największe brandy, które chcą się transformować w duchu zrównoważonego rozwoju i dzielić się wiedzą zdobytą w tym procesie. W Polsce organizacja zaczęła działalność w 2022 r. Pierwszym jej przedsięwzięciem była założycielska konferencja Shaping Behaviors for Impact ’22. Właśnie na niej przedstawione zostały główne wnioski z badania „Socio-Cultural Trend Tracker”.

O badaniu:

Badanie było realizowane w czerwcu i lipcu 2022 r. Wykonano je na reprezentatywnej próbie 2001 Polaków w przedziale wiekowym 16–74 lata. Metoda badawcza: kwestionariusz online.

 • 1
Badanie Ipsos

Badanie Ipsos i Sustainable Brands Poland „Socio-Cultural Trend Tracker ’22”

28 października 2022