TVP prezentuje wyniki prac nad alternatywnym sposobem pomiaru oglądalności
  • 0
  • 0
11.01.2018

TVP prezentuje wyniki prac nad alternatywnym sposobem pomiaru oglądalności

10 stycznia w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie zaprezentowano wyniki prac nad pomiarem oglądalności telewizji, bazującym na danych ze ścieżki zwrotnej dekoderów telewizji kablowej. Uruchomienie alternatywnego pomiaru oglądalności było jednym z celów zarządu prezesa Jacka Kurskiego.

Stworzony przez TVP model oglądalności rzeczywistej wykorzystuje dane spływające z punktów pomiarowych w czasie rzeczywistym. Jak twierdzą twórcy, pozwala to zobaczyć wynik oglądalności danej pozycji programowej z maksymalnie kilkuminutowym opóźnieniem. Sam model weryfikowany jest natomiast rzeczywistymi zachowaniami rozwijanego mikropanelu.

Wielokrotnie podkreślałem nasze wątpliwości do dotychczas prezentowanych wyników oglądalności TVP. Dzięki naszej inicjatywie możemy w końcu skonfrontować wyniki, z których korzysta rynek, z naszym zdecydowanie dokładniejszym panelem. Był to jeden z najbardziej ambitnych projektów, z którymi się zmierzyliśmy i mieliśmy przeciwko sobie wielu graczy na scenie medialnej, ale dziś mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że odnieśliśmy sukces. Nie chodzi tylko o pomiar oglądalności, ale działania w oparciu o najnowsze technologie, tak by kreować coraz lepszą i dynamiczniejszą ramówkę, a także reagować w czasie rzeczywistym na oczekiwania widzów – powiedział Jacek Kurski.

Pomiar wykorzystuje dane z ponad 180 tys. gospodarstw domowych rozlokowanych w ponad 1500 gminach w Polsce. Stanowi to około 55% wszystkich gmin w kraju. Prawie 850 gmin to gminy wiejskie. Jak przekonuje TVP, takie rozproszenie próby badawczej gwarantuje jej bardzo dobrą reprezentatywność względem miejsca zamieszkania. Wszystkie dane są anonimowe i zakodowane algorytmem stosowanym przez NSA oraz uznanym za federalny standard przetwarzania informacji rządu Stanów Zjednoczonych – podkreślono.

We współpracy z ekspertami z Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej zbudowano model przeliczania danych z dostępnych punktów pomiarowych na wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. Jak podkreślił szef zespołu badawczego, dr Grzegorz Koloch z SGH, pierwsze wyniki pokazują, że zarówno jakość, jak i ilość posiadanych danych pozwalają zbudować bardzo precyzyjny model. Z dużą dokładnością prezentuje on wyniki oglądalności prawie 200 kanałów telewizyjnych w Polsce.

Zastosowane przez nas podejście pokazuje wyniki oglądalności na podstawie rzeczywistych zachowań widzów przed telewizorami w gospodarstwach domowych. Dlatego stworzony przez nas algorytm nazwaliśmy modelem oglądalności rzeczywistej – MOR. Eliminujemy w nim element deklaratywności spotykany w innych metodach badania widowni telewizyjnej, a tym samym możliwości wpływania na wynik badania. Przy małych próbach badawczych może to mieć znaczenie. Ponadto zastosowane przez nas podejście idealnie wpisuje się w najnowsze trendy Big Data – podkreślił dr Koloch.

TVP widzi wiele zastosowań biznesowych dla takiego rozwiązania. Dzięki informacji o oglądalności online stara się np. lepiej dostosowywać ramówkę programów emitowanych na żywo do aktualnych preferencji i oczekiwań widzów. W przyszłości takie podejście oparte na technologii Big Data lub sztucznej inteligencji ma pozwolić inteligentnie zarządzać reklamą. Może to mieć wymierny wpływ na wyniki finansowe, jak i zadowolenie widza.

11 stycznia 2018

Czytaj także
Reklama

10 stycznia 2018

Czytaj także
Reklama