„Tu mieszkam, tu kupuję – Społeczność Jutra” - reakcja na spadek liczby osiedlowych sklepów
  • 0
  • 1
20.03.2012

„Tu mieszkam, tu kupuję – Społeczność Jutra” – reakcja na spadek liczby osiedlowych sklepów

Zgodnie z danymi Euromonitor International, liczba małych sklepów spożywczych w Polsce do 2013 roku zmniejszy się do poziomu 110,2 tys. Na pogarszającą się sytuację sklepów osiedlowych w Polsce zwraca uwagę Makro Cash & Carry Polska – organizator III edycji kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję” – oraz organizacje ją wspierające.

Według prognoz przy obecnym trendzie spadkowym – 10% placówek rocznie mniej – w 2025 roku liczba sklepów osiedlowych w Polsce osiągnie najniższy poziom w Europie.

Jak pokazał raport „Sytuacja małych sklepów w Polsce. Małe sklepy osiedlowe”, według właścicieli sklepów osiedlowych do najpoważniejszych przyczyn spadku liczby placówek handlowych należą utrudnienia ze strony władz lokalnych.

Niepokojący wydaje się fakt, że aż 97% właścicieli małych placówek handlowych nie odczuwa wsparcia z ich strony.

Źródło: Małe sklepy spożywcze (w tys.), prognoza Euromonitor 2010–2013, dalej symulacja spadku o 10% rok do roku.

Inicjując III edycję kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję” pod hasłem „Społeczność Jutra”, sieć Makro chce popularyzować kulturę robienia zakupów w małych sklepach spożywczych, wspierać właścicieli sklepików w rozwoju biznesu oraz doprowadzić do debaty z samorządami nt. efektywnych metod wspierania tradycyjnego handlu.

W ramach tegorocznej akcji prowadzone będą liczne działania mające na celu podkreślenie roli, jaką odgrywają osiedlowe sklepy dla swoich społeczności lokalnych oraz polskiej gospodarki: współpraca z liderami opinii, prezentacja założeń kampanii podczas największych, ogólnopolskich kongresów gospodarczych, czy organizacja warsztatów dotyczących sektora MŚP.

Kampania ma rozpocząć dialog zarówno z władzami lokalnymi, jak i właścicielami sklepów, zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy lokalnego handlu oraz pomóc wypracować skuteczne metody wsparcia tego sektora oraz popularyzować jego rolę w życiu lokalnych społeczności. 

Do tej pory do akcji „Tu mieszkam, tu kupuję” przyłączyło się ponad 12 tysięcy właścicieli sklepów osiedlowych, a kampanię wsparły takie organizacje, jak: Pracodawcy RP, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Slow Food Polska.

  • 1

20 marca 2012

Reklama
Reklama