Co trzeci dorosły Polak popiera działania rządu w odpowiedzi na kryzys na granicy z Białorusią. Wyniki badania
 • 0
 • 1
13.09.2021

Co trzeci dorosły Polak popiera działania rządu w odpowiedzi na kryzys na granicy z Białorusią. Wyniki badania

Od 2 września przy pasie granicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, który został wprowadzony na mocy rozporządzenia prezydenta Polski. Rozporządzenie to jest odpowiedzią na sytuację na granicy, gdzie aktualnie przebywa grupa migrantów próbujących dostać się do Polski. Firma Inquiry zbadała, jak na sytuację na granicy polsko-białoruskiej zapatrują się Polacy i co myślą o działaniach podjętych w tym zakresie.

Rząd tłumaczy decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego tym, że Polska, będąc strażnikiem granicy Unii Europejskiej po wschodniej stronie, musi zapewnić jej bezpieczeństwo i ochronę przed „wojną hybrydową”. O tę polski rząd oskarża białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. Wcześniej rządowi polskiemu zarzucano brak empatii w stosunku do przebywających na granicy migrantów. Wiele osób krytykowało brak dostępu tych osób do pomocy humanitarnej i utrudnianie działań organizacjom, które chciały udzielić takiej pomocy.

Aby zbadać stosunek Polaków do kroków podejmowanych przez rząd, agencja badawcza Inquiry przeprowadziła sondaż na reprezentatywnej grupie dorosłych. Okazuje się, że społeczeństwo polskie jest bardzo podzielone, jeśli chodzi o poparcie polityki polskiego rządu w tym kontekście. Prawie co trzeci Polak popiera te działania. 16% społeczeństwa solidaryzuje się z nimi bardzo mocno. Jednak równocześnie co trzecia osoba nie ma w ogóle zdania na ten temat. Pozostała 1/3 społeczeństwa nie sympatyzuje z aktualnymi decyzjami rządu – w tym co piąta osoba zdecydowanie się z nimi nie zgadza.

Wśród osób, które zdecydowanie popierają działania rządu w kontekście sytuacji przy granicy z Białorusią, przeważają mężczyźni (20% – odsetek wskazań „zdecydowanie popieram”). Kobiety zaś częściej wskazują odpowiedzi niezdecydowane (38%). Również ludzie młodzi częściej nie mają opinii.

Polacy powyżej 55. roku życia raczej mają tendencję do opowiadania się po jednej bądź po drugiej stronie. Szczególnie wśród osób, które zdecydowanie nie zgadzają się z polityką rządu, jest więcej osób w z najstarszej grupy. Mieszkańcy regionu wschodniego, którego w największym stopniu bezpośrednio dotyczy ten temat, istotnie częściej zdecydowanie popierają obecne decyzje rządu w tym zakresie (24% „zdecydowanie popieram”).

Jak do poparcia rządu w kwestii polityki migracyjnej ma się kwestia ostatnich wyborów prezydenckich? Nie jest dużym zaskoczeniem, że wśród osób sympatyzujących z polityką rządową częściej są osoby, które głosowały na Andrzeja Dudę (68% odpowiedzi „raczej popieram” i „zdecydowanie popieram”). Istotnie rzadziej są to ci, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego (8%). Wyborcy tego drugiego chętnie krytykują obecne działania rządu. Wśród osób, które nie mają zdania na ten temat, spory odsetek stanowią sympatycy Szymona Hołowni (49% spośród wyborców Hołowni wskazało odpowiedź „ani popieram, ani nie popieram”).

Z badania Inquiry wynika ponadto, że zwolennicy działań rządu:

 • częściej deklarują religijność (33% odpowiedzi „zdecydowanie popieram” wśród osób, dla których wiara jest bardzo ważna),
 • są zwolennikami państwa opiekuńczego (26% odpowiedzi „zdecydowanie popieram”),
 • mają bardziej konserwatywne poglądy światopoglądowo-społeczne (42% odpowiedzi „zdecydowanie popieram”).

Jeśli chodzi o przeciwników działań rządu:

 • częściej są to osoby niewierzące (6% odpowiedzi „zdecydowanie popieram” wśród osób, dla których wiara w ogóle nie jest ważna),
 • preferują model państwa działającego w modelu wolnorynkowym (15%),
 • mają poglądy liberalne (9%).

W badaniu zapytano również, jakie działania powinny zostać podjęte przez rząd w obecnej sytuacji.

 • Polacy najczęściej (41%) preferują opcję, w której osoby czekające na granicy są umieszczone w specjalnych ośrodkach, gdzie ich wnioski o azyl mogłyby zostać rozpatrzone.
 • Co dziesiąta osoba uważa, że polski rząd powinien wpuścić wszystkie osoby, które chcą otrzymać schronienie w naszym kraju.
 • Prawie co trzeci Polak (30%) uważa, że Polska nie powinna wpuszczać tych osób do kraju, jednak powinna udzielić im podstawowej pomocy na miejscu.
 • Około 13% społeczeństwa jest zdania, że nasz rząd nie powinien podejmować żadnych działań wobec migrantów na granicy (szczególnie osoby powyżej 55. roku życia).

Można zauważyć pewną rozbieżność pomiędzy dwiema grupami osób.

 • Pierwsza to osoby, dla których preferowaną formą reakcji na omawiany kryzys jest niewpuszczanie imigrantów oraz niepodejmowanie żadnych działań wobec nich, czyli obecne działania polskiego rządu (co popiera 13% respondentów).
 • Druga, znacznie większa grupa wyraża ogólne poparcie dla działań rządu w tej sytuacji (31%).

Wynika z tego wniosek, że poparcie dla rządu podyktowane jest raczej ogólnymi preferencjami politycznymi niż działaniami podjętymi w tej konkretnej sprawie.

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane między 25 a 31 sierpnia 2021 r. na reprezentatywnej próbie 505 dorosłych Polaków metodą CAWI (sondaż online na panelu YouGov).

 • 1
działania rządu w odpowiedzi na kryzys na granicy z Białorusią

Co trzeci dorosły Polak popiera działania rządu w odpowiedzi na kryzys na granicy z Białorusią

13 września 2021

 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
13.09.2021

W pandemii Polacy szukają finansowego bezpieczeństwa – pokazuje badanie firmy Blue Media

W czasie pandemii wielu Polaków przekonało się do zdalnych usług. Coraz chętniej robimy zakupy przez Internet, pracujemy zdalnie, korzystamy z rozrywki online (np. serwisów streamingowych). Z badania „Finanse Polaków w czasie pandemii”, zrealizowanego dla operatora płatności Blue Media przez agencję badawczą Satisface wynika jednak, że staliśmy się ostrożniejsi, korzystając z usług instytucji finansowych i fintechów. Coraz baczniej przyglądamy się także globalnym koncernom technologicznym.