TikTok dołącza do Koalicji Technologicznej
 • 0
 • 1
6.05.2021

TikTok dołącza do Koalicji Technologicznej

Jak przekonuje TikTok, zapewnienie bezpieczeństwa społeczności aplikacji jest priorytetem. Dlatego firma dołączyła do Koalicji Technologicznej – organizacji, która działa na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i nadużyciami w Sieci. Poprzez to członkostwo TikTok podkreśla, że nie akceptuje na platformie tego typu treści.

Dzięki członkostwu w Koalicji Technologicznej (Technology Coalition) TikTok ma pogłębić swoje oparte na dowodach naukowych podejście do interwencji. Ma też wnieść własne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Dołączy również do zarządu koalicji wraz z szeregiem komitetów, których celem jest zwiększenie ochrony dzieci w Internecie i poza nim oraz zapewnienie większej przejrzystości w zakresie ewoluujących lub nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci.

Członkostwo w koalicji opiera się na wcześniejszych partnerstwach z czołowymi organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem w Sieci. Są to:

 • Family Online Safety Institute,
 • ConnectSafely,
 • National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC),
 • WeProtect Global Alliance,
 • Internet Watch Foundation.

Celem jest zapewnienie, że polityka firmy i jej funkcje nadal będą promować bezpieczne i przyjazne środowisko dla społeczności.

TikTok poparł również wdrożenie Dobrowolnych zasad przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie w celu zapewnienia spójnej i zdecydowanej reakcji na tego typu zdarzenia we wszystkich swoich serwisach.

 • 1
TikTok dołącza do Koalicji Technologicznej

TikTok dołącza do Koalicji Technologicznej

6 maja 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
6.05.2021

Burda Media Polska przejmuje biznes mediowy Grupy Edipresse w Polsce

Burda Media Polska i szwajcarska firma Edipresse Group podpisały umowę o sprzedaży Edipresse Polska. W ramach tej umowy Burda Media Polska przejmie multimedialne i digitalowe portfolio Edipresse Polska. Należą do niego popularne serwisy internetowe dla kobiet, m.in. Wizaz.pl, Polki.pl, Party.pl, Viva.pl, Mamotoja.pl, Gotujmy.pl, Niania.pl oraz dwutygodniki „Viva” i „Party”, a także magazyny z segmentu true stories (13 tytułów). Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5 maja 2021

 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
5.05.2021

Zalando uwiecznia wartości młodych Polaków w kampanii „Obraz pokolenia Z”

Zalando prezentuje kontynuację globalnej kampanii „To wszystko zostaje tu z nami na dobre”. Aktywacja „Obraz pokolenia Z” ukazuje pięcioro polskich przedstawicieli pokolenia Z, którzy poprzez świadome działanie i codzienną aktywność reprezentują wartości takie jak inkluzywność, różnorodność, ciałopozytywność, zrównoważona moda czy prawa mniejszości seksualnych i etnicznych.