„The Future is... Digital Marketing”. LoveBrands Digital zbadało potrzeby marketerów na 2021 r.
  • 0
  • 4
8.04.2021

„The Future is… Digital Marketing”. LoveBrands Digital zbadało potrzeby marketerów na 2021 r.

To, że pandemia wpłynęła na sposób prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych, jest oczywistością. Agencja LoveBrands Digital zbadała jednak, które z obszarów online marketingu stały się dla marketerów kluczowe, w których odczuwają oni potrzebę wsparcia ze strony zewnętrznych, wyspecjalizowanych agencji oraz jakiego typu wsparcia potrzebują.

Jakie więc są potrzeby marketerów na 2021 r.? W badaniu wskazano trzy kluczowe obszary:

  • promocja display (odpowiednio 56% wskazań na obszar jako kluczowy i 26% wskazań jako wymagający wsparcia z zewnątrz),
  • pozycjonowanie marki w Google (odpowiednio 56% w porównaniu do 34%),
  • content marketing (odpowiednio 52% do 29%).

Badanie wykazało ciekawą zależność. Marketerzy wskazywali bowiem, że trzy kluczowe z ich punktu widzenia obszary digital marketingu to jednocześnie trzy obszary, w których odczuwają największą potrzebę wsparcia i oceniają, że ich organizacjom brakuje kompetencji w tych zakresach – mówi Dorota Bieniek-Kaska, prezes LoveBrands Group.

Warto zwrócić uwagę na to, że na kolejnych miejscach pod względem ważności obszaru znalazły się media społecznościowe (47%) oraz własna platforma sprzedażowa (33%). Tu również badani wskazywali, że odczuwają potrzebę wsparcia z zewnątrz. Szczególnie w obszarze nowych mediów społecznościowych oraz produkcji treści do komunikacji w Internecie.

Obszary, w których pandemia wymusiła i przyspieszyła rozwój komunikacji digitalowej marek
„The Future is... Digital Marketing”. LoveBrands Digital zbadało potrzeby marketerów na 2021 r.

Obszary, w których brakuje kompetencji
„The Future is... Digital Marketing”. LoveBrands Digital zbadało potrzeby marketerów na 2021 r.

Odnosząc się do zmian, które zaszły szczególnie w nowych mediach w ciągu ostatnich dwóch lat, ankietowani dostrzegają wyraźne zmiany w obszarze produkcji treści w ich organizacjach. Ponad połowa badanych deklaruje, że ilość tworzonych treści w ich firmie wzrosła (58% wskazań), różnorodność wybieranych form zwiększyła się (60% wskazań), a zapotrzebowanie na różnorodną treść w firmie jest większe (63% wskazań). 70% marketerów ocenia, że czas na realizację działań pozostał taki sam. Podobnie budżety, w kwestii których brak zmian wskazuje 45%.

Coraz więcej marketerów dostrzega znaczenie różnorodnego i interaktywnego contentu, szczególnie w mediach społecznościowych. Wiemy, że aby przykuć uwagę coraz młodszego odbiorcy, marki muszą myśleć o komunikacji w formie wideo, live, tworzyć podcasty, e-booki czy aktywnie działać na Stories. A to wymaga czasu, odpowiedniej kreacji, znajomości trendów i dynamiki w działaniu – dodaje Natalia Skrzypek, head of LoveBrands Digital.

Zmiany w podejściu do tworzenia treści w marketingu cyfrowym
„The Future is... Digital Marketing”. LoveBrands Digital zbadało potrzeby marketerów na 2021 r.

Największy niedosyt we współpracy z różnymi partnerami i dostawcami w obszarze digital marketingu marketerzy wskazują w zakresie:

  • zintegrowanych strategii komunikacji (28%),
  • elementów analitycznych (28%),
  • kreacji (11%).

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane w marcu 2021 r. przez agencję SW Research metodą mix mode CAWI + CATI. Przeprowadzono 64 ankiety z osobami odpowiedzialnymi za decyzje dotyczące strategii w obszarze digital marketingu w organizacjach z różnych branż, zatrudniających powyżej 50 pracowników. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SW Research na podstawie zagadnień dostarczonych przez agencję LoveBrands Digital.

  • 1
Potrzeby marketerów na 2021 r. zbadane przez LoveBrands Digital i SW Research

Potrzeby marketerów na 2021 r. zbadane przez LoveBrands Digital i SW Research

8 kwietnia 2021