Telewizja najskuteczniej rozwija ludzkie pasje – pokazuje badanie na zlecenie Discovery
  • 1
  • 3
15.01.2020

Telewizja najskuteczniej rozwija ludzkie pasje – pokazuje badanie na zlecenie Discovery

Na zlecenie Discovery przeprowadzono badanie na temat ludzkich pasji i zainteresowań. W projekcie wzięło udział 13 tys. osób z 13 krajów. Wyniki wskazują, że telewizja to główne źródło inspiracji i informacji z obszaru ulubionych zainteresowań odbiorców. Ma znacznie silniejszy wpływ na wyzwalanie w ludziach pasji niż social media.

95% badanych w Polsce stwierdziło, że telewizja jest dla nich głównym narzędziem rozwijania życiowych pasji. To o 10 p.p. więcej niż YouTube (85%) czy social media (69%).

Na wszystkich badanych rynkach telewizja została wymieniona jako medium napędzające pasje wśród odbiorców przez 93% osób. Drugim pod względem popularności źródłem są social media (67%), trzecim – inne osoby (66%).

Telewizja okazała się również znacznie skuteczniejsza niż YouTube czy inne kanały społecznościowe we wzbudzaniu zainteresowań odbiorców. Pytani o media, które w największym stopniu przyczyniają się do odnajdywania własnych pasji, badani w wieku 35–54 lata wskazywali na telewizję 5 razy częściej niż na media społecznościowe.

Także w młodszej, trudniejszej w dotarciu grupie docelowej osób w wieku 18–24 lata telewizja 2 razy częściej od mediów społecznościowych przyczynia się do odnalezienia własnego hobby.

Jeszcze silniej widać tę zależność na polskim gruncie. Polacy w wieku 35–54 lata wskazywali na telewizję jako medium inspirujące do uprawiania hobby 7 razy częściej niż na YouTube i social media. Młodsi (18–24 lata) wybierali telewizję odpowiednio 3,5 razy częściej.

Co niezwykle istotne z perspektywy współpracujących z nami reklamodawców, osoby z pasją są bardziej aktywnymi konsumentami. W porównaniu do osób nieposiadających pasji częściej podróżują i są bardziej skłonne do zakupu produktów luksusowych czy finansowych. Zdecydowana większość z nich:

  • sięga po nowe produkty, zanim zrobią to inni,
  • lubi dzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami,
  • deklaruje umiejętność wpływania na opinie innych.

Reklama w takim otoczeniu jest bardziej trafna pod względem behawioralnym. Jest dla tych osób swego rodzaju informacją, a jednocześnie dociera do potencjalnych ambasadorów marek – mówi Marcin Bogłowski, dyrektor działu badań i rozwoju produktu reklamowego TVN Media.

Badanie ujawniło też, że posiadanie zainteresowań przyczynia się do silniejszego poczucia samorealizacji i spełnienia. Istotnie wpływa na poziom zadowolenia z życia, subiektywne odczucie szczęścia i optymizm. Uważa tak dziewięciu na dziesięciu ankietowanych na trzynastu rynkach.

Tyle samo respondentów zadeklarowało, że dzięki pasjom lepiej radzą sobie z codziennym stresem. Zdaniem ośmiu na 10 osób uprawianie hobby jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Kultywowanie zainteresowań wzmacnia u ludzi poczucie sprawczości i kontroli. Badanie pokazało, że osoby z pasją są o 43% bardziej pewne siebie przy podejmowaniu decyzji. Zainteresowania pozwalają również dokładniej określić i zdefiniować własną tożsamość. 89% badanych twierdziło, że oddając się swoim zainteresowaniom, „czują się najbardziej sobą”.

Projekt uwzględnił jednocześnie społeczne znaczenie pasji. Zainteresowania zbliżają nas do innych osób. To wokół nich powstają społeczności pasjonatów. Można w nich zaspokajać potrzebę przynależności do wspólnoty oraz ograniczyć częste we współczesnym świecie poczucie izolacji i osamotnienia.

73% osób uważa, że dzięki zainteresowaniom zyskuje poczucie przynależności i krąg przyjaciół, na których może polegać. Ośmiu na dziesięciu badanych twierdzi, że dzieli pasję z rodziną i znajomymi.

Uczestnicy badania deklarowali, że mają średnio 4 pasje. Kulinaria oraz natura i świat zwierząt stanowiły najpopularniejsze obszary zainteresowań na wszystkich badanych rynkach.

Tematy związane z jedzeniem to najważniejsza pasja dla mieszkańców: Polski (53% wskazań), Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Holandii, południowej Afryki i Hiszpanii.

Trzecie miejsce ex aequo zajęły wiedza i historie wyjątkowych ludzi. Mieszkańcy Turcji, motywowani chęcią zrozumienia dzisiejszego świata, na pierwszym miejscu wymieniali najczęściej wiedzę.

O badaniu
Badanie przeprowadzono w 2019 r. Brali w nim udział mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Danii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Polski, Rumunii, Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz Południowej Afryki.

Wśród blisko czterdziestu badanych pasji szczególnie skupiono się na dziesięciu obszarach zainteresowań: sporcie, kulinariach, naturze i świecie zwierząt, zdobywaniu wiedzy, historiach wyjątkowych ludzi, domu i wnętrzach, podróżach i odkrywaniu świata, zagadkach i ukrytych prawdach, motoryzacji i związkach.

  • 3
Telewizja najskuteczniejsza w krzewieniu pasji – badanie Discovery

Telewizja najskuteczniejsza w krzewieniu pasji – badanie Discovery

Telewizja najskuteczniejsza w krzewieniu pasji – badanie Discovery
Telewizja najskuteczniejsza w krzewieniu pasji – badanie Discovery

15 stycznia 2020

14 stycznia 2020