„Technologia w życiu 25-latków” – badanie Danae i Boscha
  • 0
  • 4
17.07.2017

„Technologia w życiu 25-latków” – badanie Danae i Boscha

Dorosło już pierwsze pokolenie Polaków, którzy nie wyobrażają sobie życia bez Internetu. Roli nowych technologii w świecie polskich 25-latków przyjrzał się ośrodek badawczy Danae na zlecenie marki Bosch.

Z badania wyłania się obraz pokolenia uzależnionego od technologii. Kiedy na polski rynek wchodził pierwszy smartfon z systemem Android, badani mieli po 16 lat. Pamiętają więc czasy bez komórek.

Dziś jednak na negatywną ocenę jakiejś chwili w ich życiu może wpłynąć np. rozładowana bateria w telefonie. Na co dzień są wręcz otoczeni ekranami smartfonów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych.

Ponad dwie trzecie z nich deklaruje, że w Internecie spędza co najmniej 4 godziny dziennie. Rekordziści monitorują Sieć nawet, kiedy śpią. Można odnieść wrażenie, że pokolenie cyfrowych wyjadaczy jest pogodzone z rozwojem nowoczesnych technologii, ponieważ w ich życiu co chwila pojawiają się nowe rozwiązania.

25-letni Polacy objęci badaniem mają zwykle wiele urządzeń zaawansowanych technicznie (smartfon, laptop, tablet, czytnik e-booków, smartwatch) i są otwarci na nowe rozwiązania. Swój świat za kolejne 25 lat widzą jako sterowany zdalnie z jednego urządzenia, a może nawet kierowany myślami.

Za podstawową wartość uważają bezpieczeństwo. W związku z tym przede wszystkim chcą wprowadzać takie rozwiązania techniczne, które wykluczają błąd ludzki i chronią środowisko. Fascynuje ich wizja autonomicznych samochodów, kosiarek, które same koszą trawnik, samochodów i rowerów napędzanych elektrycznie czy inteligentnych urządzeń używanych w gospodarstwie domowym.

Co piąty 25-latek deklaruje, że bliskie jest mu pojęcie Internetu Rzeczy. Oznacza ono przedmioty wyposażone w czujniki i komunikujące się ze sobą za pośrednictwem Sieci. Młodzi ludzie są więc otwarci na stale postępujące integrowanie z Internetem coraz większej liczby urządzeń.

Prawie 74% badanych twierdzi, że zna też pojęcie sztucznej inteligencji. To wynik ponad 2 razy wyższy niż w badaniu reprezentatywnej grupy polskich internautów (31,5% deklarowało znajomość tego pojęcia).

Od sztucznej inteligencji oczekują ułatwienia korzystania z różnych urządzeń dzięki poznawaniu przez nią naszych potrzeb. Za jej sprawą to maszyny i urządzenia będą dostosowywać się do nas, a nie my do nich. Wtedy wielu rzeczy nie będziemy musieli robić samodzielnie.

Polskiego cyberpokolenia nie tworzą jednak wyłącznie cyborgi i technokraci. Może o tym świadczyć niepopieranie przez 25-latków dalszego rozwoju technologii, które odbierają prywatność, oddalają ludzi od siebie oraz powodują utratę realnych kontaktów. Nowoczesne technologie respondenci rozumieją humanistycznie – jako rozwiązania ułatwiające człowiekowi pracę i codzienne życie.

Duże znaczenie – większe niż w reprezentatywnej próbie Polaków – ma dla nich, oprócz poczucia bezpieczeństwa, troska o dobro wszystkich ludzi oraz tradycja. Jedni zakładają, że w ich domu przyszłości lodówka będzie za nich robić zakupy. Inni zaś nie oczekują żadnych gadżetów, tylko rozwiązań, które zmniejszą negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne.

W większości nie mają jednak wątpliwości, że nowoczesne technologie są szansą na rozwój i poprawę jakości życia ludzi. Otwartość na nowoczesne technologie deklarują niemal wszyscy badani (94,1%).

W opinii 25-latków dzięki nowym technologiom rynek pracy będzie się powiększał. Szczególny popyt będzie na specjalistów tworzących kolejne nowoczesne urządzenia, programy i aplikacje. Według badanych już rośnie zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem technicznym i informatycznym. Coraz więcej nowych zawodów pojawia się w cyberprzestrzeni, a bez znajomości programów i nowych technologii trudno znaleźć pracę.

O badaniu
Badania ilościowe i jakościowe zostały przeprowadzone przez ośrodek badawczy Danae na przełomie kwietnia i maja. Wzięło w nich udział 527 osób w wieku 25 lat. Zleceniodawca: marka Bosch.

  • 4

14 lipca 2017

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
14.07.2017

Firmy wciąż niewystarczająco dbają o różnorodność płci – raport Deloitte

Kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm. Jest tak pomimo stałych wysiłków zmierzających ku zwiększeniu różnorodności płciowej w najważniejszych organach spółek. Z 5. edycji raportu „Women in the Boardroom: A Global Perspective” firmy Deloitte wynika, że kobiety globalnie zajmują 15 proc. miejsc w zarządach. To o 3 p.p. więcej niż dwa lata wcześniej.