„Taki sam start dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców” – kampania e-Izby
  • 0
  • 1
26.10.2020

„Taki sam start dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców” – kampania e-Izby

Izba Gospodarki Elektronicznej rozpoczęła kampanię dotyczącą równych ram prawnych i konkurencyjnych dla azjatyckich oraz europejskich przedsiębiorców e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem e-przedsiębiorców działających na terenie Polski. Kampania skierowana jest zarówno do biznesu, jak i konsumentów oraz organów administracji rządowej.

Według raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego* tylko od 35% towarów nabywanych na azjatyckich platformach zakupowych pobierany jest podatek VAT. Powodowane przez to roczne straty na poziomie całej Unii Europejskiej szacowane są na kwotę od 2,6 do 3,8 mld euro. Z kolei z danych udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową za okres od grudnia 2018 do listopada 2019 r. do budżetu państwa trafiło 889 tys. zł**. W tym czasie przez specjalnie utworzoną placówkę celno-pocztową w Lublinie przeszło 10,7 mln paczek, z czego 90% nadano w Chinach.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumentów na to, co i gdzie kupują. Dokonując zakupów u azjatyckich e-przedsiębiorców, europejscy konsumenci mają utrudnione dochodzenie podstawowych praw, takich jak rękojmia za wady czy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Ważny jest również aspekt ceny. Ta przy zakupach online z Azji jest niższa, przez co bardziej korzystna, ale jest tak w wyniku nieszczelności systemu poboru podatku VAT oraz cła – podkreśla e-Izba. W konsekwencji polscy przedsiębiorcy nie mają możliwości konkurowania ceną z azjatyckimi e-sprzedawcami. Musieliby bowiem sprzedawać towary po cenach niższych niż koszty.

Dla Izby Gospodarki Elektronicznej reprezentującej branżę e-commerce bardzo ważne są działania legislacyjne służące niwelowaniu barier legislacyjnych, a nadal jest ich wiele. Do kluczowej aktualnie zalicza się walka o równe ramy prawne pomiędzy azjatyckimi a europejskimi, w tym polskimi przedsiębiorcami e-commerce. Azjatyccy przedsiębiorcy e-commerce nie płacą cła i podatków, a ich produkty nie wymagają certyfikatów objętych przez Unię Europejską. Nie oczekujemy lepszego traktowania polskich przedsiębiorców, ale równych praw i takiego samego startu. Zapraszam biznes do działań – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Co więcej, produkty oferowane przez azjatyckich e-przedsiębiorców nie są poddawane certyfikacji. Przez to nie spełniają europejskich wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Poprzez brak analogicznych wymogów na rynek europejski trafiają produkty, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. Częstym przykładem tego zjawiska są ubrania, do produkcji których wykorzystywane są barwniki zakazane w Unii Europejskiej.

Kampania przygotowana jest przez e-Izbę wspólnie z podmiotami zrzeszonymi.

*„Handel elektroniczny – wiele problemów związanych z poborem podatku VAT i należności celnych czeka na rozwiązanie”, www.eca.europa.eu, dostęp 14.10.2020 r.
** S. Czubkowska, „Przez chińskie paczki z budżetu wypływają miliony niezapłaconego VAT-u”, Wyborcza.pl, 4.02.2020, dostęp 20.10.2020 r.

  • 1
„Taki sam start dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców” – postuluje e-Izba

„Taki sam start dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców” – postuluje e-Izba

26 października 2020

23 października 2020

  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
23.10.2020

Polska na 28. miejscu w rankingu siły nabywczej w Europie GfK

W 2020 r. przeciętna siła nabywcza przypadająca na mieszkańca Europy wynosi 13 894 euro. Ten dochód rozporządzalny netto różni się znacznie pomiędzy poszczególnymi 42 krajami objętymi badaniem. Liechtenstein, Szwajcaria i Luksemburg mają najwyższy dochód rozporządzalny netto, natomiast Kosowo, Mołdawia i Ukraina – najniższy. Mieszkańcy Liechtensteinu dysponują ponad 37-krotnie większą średnią siłą nabywczą niż Ukraińcy – wynika z raportu GfK „Purchasing Power Europe 2020”. Polska zajmuje 28. miejsce. Rok wcześniej była 29.