Sytuacja finansowa polskich konsumentów w 2019. Raport firmy Intrum
 • 0
 • 1
28.11.2019

Sytuacja finansowa polskich konsumentów w 2019. Raport firmy Intrum

Firma Intrum publikuje 7. edycję raportu „European Consumer Payment Report”, który bada podejście konsumentów z 24 krajów Europy do wydawania pieniędzy, oszczędzania oraz stan ich wiedzy w obszarze finansów osobistych. Jak na tle Europejczyków wypadają Polacy?

Zadłużamy się częściej niż statystyczny mieszkaniec Europy. Co trzeci Polak (33 proc.) i co czwarty konsument (25 proc.) z Europy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pożyczył pieniądze, by opłacić rachunki. Z drugiej strony, kiedy mamy taką możliwość, staramy się więcej oszczędzać – wskazuje „European Consumer Payment Report”.

Intrum, firma z branży windykacji i zarządzania wierzytelnościami, po raz pierwszy w tym roku publikuje też „Barometr dobrobytu finansowego”. Ten porównuje samopoczucie konsumentów z rynków europejskich pod względem ich finansów osobistych.

Dobrobyt finansowy definiowany jest jako poczucie bezpieczeństwa finansowego, które pozwala zaspokoić codzienne potrzeby związane z wydatkami i kontrolować finanse osobiste. Barometr Intrum mierzy dobrobyt finansowy za pomocą czterech czynników:

 • zdolność do płacenia rachunków na czas,
 • łatwość zadłużania się,
 • oszczędzanie na przyszłość,
 • wiedza na temat finansów.

Analizując każdy ze wspomnianych czynników w 24 krajach Europy i stosując punktację, stworzono ogólny wskaźnik dobrobytu finansowego dla każdego z państw. Polska z wynikiem 5,54 znalazła się w drugiej dziesiątce rankingu.

Czy to oznacza, że źle oceniamy swoją sytuację finansową? A może obiektywnie funkcjonujemy w gorszych warunkach ekonomicznych niż chociażby nasi zachodni sąsiedzi?

Zdolność do płacenia rachunków na czas
Brak możliwości opłacania rachunków na czas jest głównym powodem, dla którego odczuwamy stres związany z kwestiami finansowymi. Jak pokazuje raport, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy co piąty Polak przynajmniej raz nie zapłacił rachunku.

Ponad połowa (51 proc.) ankietowanych przyznaje, że stało się tak w wyniku zapomnienia o terminie płatności. 43 proc. konsumentów nie zapłaciło z powodu braku pieniędzy.

Jak pokazuje nasz raport, blisko 1/3 (28 proc.) polskich konsumentów jest bardzo pewna, że będzie w stanie opłacać co miesiąc rachunki na czas. Jeżeli chodzi o europejską średnią, to jest ona wyższa i wynosi 40 proc. Te dane mówią wiele o sytuacji finansowej Polaków na tle reszty Europejczyków. Można jednak również stwierdzić, że pobrzmiewa w nich polski pesymizm, z którego niestety jesteśmy znani w Europie.

Jesteśmy również ostrożniejsi w przewidywaniu naszej przyszłości, szczególnie jeżeli chodzi o finanse, niż reszta Europejczyków. W sytuacji pewności co do regularnego uiszczania płatności odpowiedzi polskich i europejskich konsumentów były już porównywalne (40 proc. vs 37 proc.) – mówi Krzysztof Krauze, prezes Intrum w Polsce.

Mamy świadomość rosnących rachunków, które rosną szybciej niż nasze pensje. 47 proc. z nas przyznaje, że ten fakt wpływa negatywnie na samopoczucie. 85 proc. polskich konsumentów traktuje zapłatę rachunków jako priorytet w stosunku do innych, codziennych wydatków. W tej kwestii jesteśmy pozytywnym przykładem dla innych mieszkańców Europy.

Łatwość zadłużania się
Niestety, aby spełnić ten obowiązek, czasami musimy skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania. 33 proc. Polaków w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pożyczyło pieniądze, by opłacić rachunki.

Biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców Europy, ten odsetek jest nieco niższy i wynosi 25 proc. Najczęściej pożyczamy od rodziny i przyjaciół (blisko 60 proc. respondentów) lub korzystamy ze wsparcia banku, w którym mamy np. konto (38 proc.).

Co piąty konsument z Polski przyznaje również, że zaciąga kredyt lub bierze pożyczkę, by kupić prezenty na Boże Narodzenie.

Oszczędzanie na przyszłość
Wydaje się, że fakt, iż jesteśmy w gorszej sytuacji finansowej niż konsumenci z zachodniej części Europy – np. możemy liczyć na relatywnie niższe zarobki – motywuje nas najbardziej do oszczędzania. To zjawisko odzwierciedlają dane widniejące w „European Consumer Payment Report” – dodaje Krzysztof Krauze.

Co trzeci Polak (30 proc.) oszczędza co miesiąc od 5 do 10 proc. swoich dochodów. W ten sam sposób postępuje 24 proc. mieszkańców Europy.

Na jaki cel odkładamy gotówkę? 70 proc. z nas oszczędza na niespodziewane wydatki, a blisko połowa na wypadek utraty pracy lub innego źródła zarobków. Pokazuje to przezorność polskich konsumentów. 65 proc. z nich deklaruje, że nie zadowala ich kwota, którą mogą odkładać co miesiąc.

Niekoniecznie musi świadczyć to o zasobności portfeli Polaków, ale np. o naszych ambitnych planach co do oszczędzania w perspektywie długoterminowej. Mamy wiele celów, dla których oszczędzamy gotówkę: chęć kupienia domu lub mieszkania, podróżowanie, pomoc finansowa naszym dzieciom i wnukom, zapewnienie sobie godnego życia na emeryturze itp. – dodaje Krzysztof Krauze.

Wiedza na temat finansów
Wiedza dotycząca finansów to zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują kwestie związane z pieniędzmi. To zestaw umiejętności oraz informacji, które pozwalają nam podejmować świadome decyzje dotyczące finansów osobistych. Jak siebie oceniamy w tym przypadku?

Blisko 40 proc. Polaków uważa, że otrzymało wystarczająco dobre wykształcenie w dziedzinie finansów, by móc swobodnie zarządzać swoimi pieniędzmi. Potrzebuje jednak dodatkowego wsparcia w trudniejszych tematach, jak np. zarządzanie finansami na emeryturze.

Co piąty konsument w naszym kraju przyznaje wprost, że nie ma w tym obszarze wystarczającej wiedzy, dlatego w kwestiach finansowych często musi korzystać z porad innych osób. Blisko 30 proc. respondentów badania chce dowiedzieć się więcej na temat zarządzania własnym budżetem.

Wiedzę na temat finansów czerpiemy głównie z Internetu (65 proc.) oraz ze szkoły (35 proc.). Informacje z tego obszaru często przekazują również rodzice (32 proc.). To wyjaśnia, dlaczego 83 proc. ankietowanych z Polski zadeklarowało, że próbuje uczyć swoje dzieci, w jaki sposób postępować z pieniędzmi.

Pełny raport jest dostępny na stronie www.intrum.pl.

O raporcie
Opracowanie „European Consumer Payment Report 2019” bazuje na danych zebranych od 24 004 konsumentów z 24 krajów w Europie.

 • 1
„European Consumer Payment Report”

Sytuacja finansowa Polaków w badaniu „European Consumer Payment Report”

 

28 listopada 2019

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
28.11.2019

Nagrody IAB Mixx Awards 2019 rozdane

Już po raz trzynasty zostały wręczone nagrody w konkursie IAB Mixx Awards na najlepsze digitalowe kampanie reklamowe. Najlepszą kampanią okazał się projekt „Jak TO robić”, przygotowany przez Abstra dla firmy Durex. Zdobył nagrodę Best in Show. Przyznano także 3 złote statuetki dla kampanii: „Ekstraklasa Games” w kategorii Games & e-Sport, „Jak TO robić?” w kategorii Content Marketing oraz „Nie jem” w kategorii Public Service, Non-profit Campaign & CSR.

27 listopada 2019