Sukces komercyjny firm wiąże się z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój – raport Deloitte
 • 0
 • 1
23.01.2017

Sukces komercyjny firm wiąże się z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój – raport Deloitte

Świat boryka się z problemami społecznymi i ekonomicznymi, z którymi rządy państw nie radzą sobie samodzielnie. Firmy zaś coraz częściej przekonują się, że trwały sukces komercyjny powinien być powiązany z zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacje mają jednak problem z definiowaniem i komunikowaniem celu, na którym chcą się skoncentrować – pokazuje raport Deloitte.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego Davos 2017 firma Deloitte przedstawiła raport „2030 Purpose: Good business and a better future. Connecting sustainable development with enduring commercial success”. Zachęca on przedsiębiorstwa do zmiany modeli biznesowych na bardziej zrównoważone, które mogą zarówno poprawić ogólny dobrobyt społeczny, jak i przyczynić się do sukcesu biznesowego.

Działanie biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju pozytywnie wpływa na wszystkich jego interesariuszy – pokazuje badanie. Firmy, które w swojej strategii mają jasno zdefiniowane cele społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, przyciągają najbardziej utalentowanych pracowników.

Również konsumenci wybierają te marki, które cieszą się zaufaniem społecznym. Aktywność w obszarze zrównoważonego rozwoju działa korzystnie na partnerów danej firmy oraz wspiera dialog z regulatorami. Inwestorzy w dłuższej perspektywie czasowej także coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z takiego zaangażowania firmy.

Ważnym elementem jest przyjęcie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Uwzględniając ograniczoną ilość zasobów naturalnych, nie tylko redukuje ona ilość odpadów i emisji, ale również według wyliczeń Komisji Europejskiej może przynieść unijnym firmom oszczędności rzędu 600 mld euro. W przeliczeniu na udział w ich rocznym obrocie dałoby to 8 proc. mniej wydatków.

Jak podkreślają eksperci Deloitte, cel wybrany przez daną firmę musi być spójny z jej strategią biznesową, modelem działania i kulturą. W erze cyfrowej wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwa szybko trafiają do opinii publicznej i są poddawane ocenie.

W aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju niezbędne są: przejrzystość, spójność oraz zaangażowanie. Tymczasem tylko jedna czwarta największych firm w Wielkiej Brytanii ma jasno wyznaczony cel związany z działaniem na rzecz dobra społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Połowa firm z tej grupy wyraźnie opisała ten cel w strategii.

Takie wyniki przyniosło badanie przeprowadzone przez Deloitte wśród 150 brytyjskich spółek giełdowych o najwyższej kapitalizacji, które wchodzą w skład indeksu FTSE350.

Spośród siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ firmy najczęściej wybierały te związane z:

 • zapewnieniem ochrony zdrowia wszystkim niezależnie od wieku oraz promocją dobrej jakości życia (SDGs nr 3),
 • promowaniem trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich (SDGs nr 8),
 • budowaniem trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieraniem zrównoważonego przemysłu oraz rozwijaniem innowacyjności (SDGs nr 9).

Raport Deloitte przywołuje szereg przykładów koncernów, które w strategii zawarły cele zrównoważonego rozwoju i koncentrują się na ich praktycznym wdrażaniu.

Na przykład serwis Airbnb, pośredniczący w wynajmie nieruchomości, zaczął stosować w umowach klauzule antydyskryminacyjne. Opierał się przy tym na badaniach Harvardu, których wyniki pokazują, że właściciele domów i mieszkań wolą zrezygnować z zysku, niż wynająć je osobom czarnoskórym.

Firma Lucozade Ribena Suntory jesienią ubiegłego roku ogłosiła, że w trosce o zdrowie konsumentów obniża poziom cukru w napojach o 50 proc. Z kolei skupiająca prawie 800 operatorów komórkowych z całego świata organizacja GSMA zainicjowała akcję „Humanitarian Connectivity Charter”, która wspomaga operatorów w ich gotowości do działania w sytuacjach katastrof naturalnych.

Raport w języku angielskim jest dostępny do pobrania na stronie www.deloitte.com.

 • 1

20 stycznia 2017

Reklama
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.01.2017

Przez jakie urządzenia mobilne Polacy łączyli się z Internetem w 2016 r.? Badanie Gemiusa

W 2016 r. telefony i tablety Samsunga były urządzeniami mobilnymi najczęściej używanymi podczas odwiedzin na polskich stronach WWW. Ponad 1/3 odsłon została wykonana właśnie na sprzęcie tej firmy – wykazały analizy firmy Gemius. Największy, niemal dwuipółkrotny wzrost nastąpił jednak w liczbie odsłon wykonywanych z urządzeń Huawei, które w krótkim czasie zrównały się z takimi markami, jak LG czy Sony.

Reklama