Stowarzyszenie Twoja Sprawa doprowadziło do skazania Showup.tv za reklamy na autobusach i taksówkach
  • 0
  • 1
19.07.2021

Stowarzyszenie Twoja Sprawa doprowadziło do skazania Showup.tv za reklamy na autobusach i taksówkach

Stowarzyszenie Twoja Sprawa poinformowało, że dzięki jego działaniom doszło do skazania osoby odpowiedzialnej za reklamowanie portalu Showup.tv na autobusach i taksówkach. Reklamy te, choć same nie zawierały pornografii, zachęcały do wejścia na stronę z takimi treściami.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa skazał osobę odpowiedzialną za reklamowanie portalu pornograficznego Showup.tv na karę grzywny w wysokości 40 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny.

Reklamy pojawiły się na taksówkach i autobusach w 2016 r. Banery przedstawiały wizerunki kobiet ucharakteryzowanych na anioła i diabła oraz hasło „Pobawimy się? Możemy anielsko lub diabelsko”. Umieszczony był tam także adres internetowy portalu zawierającego treści pornograficzne.

W listopadzie 2016 r. Stowarzyszenie Twoja Sprawa skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 200 § 5 kk, który penalizuje prowadzenie reklamy lub promocji pornografii w sposób niebezpieczny dla małoletnich. Przepis ten został wprowadzony w 2014 r. na skutek działań Stowarzyszenia.

Prokuratura uznała zawiadomienie za uzasadnione i po przeprowadzeniu dochodzenia postawiła osobie zlecającej reklamę zarzuty. Linia obrony szła w kierunku kwestionowania tego, że oskarżona umożliwiła małoletnim zapoznanie się z treściami pornograficznymi. Sąd nie podzielił tego poglądu. W uzasadnieniu wyroku podkreślił, że za karalną należy uznać taką reklamę i promocję, która choćby potencjalnie umożliwia małoletnim kontakt z treściami pornograficznymi.

Sąd uznał też za bezsporny pornograficzny charakter reklamowanych treści. W tym zakresie, jak zaznaczył, posiłkował się opinią biegłego.

  • 1
Showup.tv

Showup.tv reklamował się na autobusach i taksówkach

16 lipca 2021