Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce rozpoczyna drugą odsłonę akcji „Pomóż nam chronić dzieci”
  • 1
  • 1
22.08.2022

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce rozpoczyna drugą odsłonę akcji „Pomóż nam chronić dzieci”

W 2021 r. codziennie czworo dzieci próbowało popełnić samobójstwo. Głównym celem kampanii Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w ramach Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” jest pomoc dzieciom i rodzinom w czasach kryzysu.

Dostęp do bezpłatnych wizyt u specjalistów zdrowia psychicznego jest w Polsce mocno ograniczony. Prywatne wizyty są poza możliwościami finansowymi wielu rodziców. Przedłużająca się izolacja, podzielona na nieregularne interwały, zaburzyła naturalny proces socjalizacji młodzieży w wieku szkolnym. Jeśli dodać do tego problemy finansowe, sytuacja staje się bardzo niepokojąca.

– Ostatnio otrzymujemy niepokojące informacje od beneficjentów naszych programów. Inflacja wymusiła na wielu rodzinach z małych miast i wsi podjęcie prac dorywczych. Efekt jest taki, że pracują oni przed pracą, po pracy, a także w weekendy. Stoją przed dylematem: obecność w życiu dzieci czy zapewnienie im godnych warunków życia, w tym opieki specjalistycznej.

Inna kwestia, że nie zawsze istnieje możliwość dodatkowego zarobku, gdyż takich ofert zwyczajnie nie ma. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie dzieciom w kryzysie psychicznym, których jest dziś bardzo dużo, specjalistycznej opieki. Szczególnie w małych miejscowościach – mówi Anna Choszcz-Sendrowska, dyrektor działu komunikacji i PR w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.

Uczniowie odczuwają obecnie typowe emocje towarzyszące kryzysom

To nerwowość, uczucie smutku, trudności ze snem, koncentracją i ogólne zniechęcenie*. Takie wyniki przyniosły badania przeprowadzone w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wyniki są alarmujące: myśli o śmierci i czynach samobójczych doskwierają uczniom klasy 7 i 8 szkoły podstawowej o 25% częściej niż przed pandemią. Czują się oni też dużo bardziej osamotnieni (30% więcej uczniów) oraz mają większe problemy z koncentracją (36% więcej uczniów).

Niestety, ma to również przełożenie w statystykach dotyczących zachowań samobójczych. W 2021 r. 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą. 127 z tych zachowań zakończyło się śmiercią. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba prób wzrosła o 77%, śmierci – o 19%**.

Celem kampanii „Pomóż nam chronić dzieci” jest podniesienie tematu profilaktyki rodzin w dobie trwającego kryzysu. Także zachęcenie darczyńców do regularnego wsparcia działań Stowarzyszenia i jego podopiecznych. Kampanię wspierają ambasadorki Stowarzyszenia: Natalia Kukulska, Anna Dereszowska, Katarzyna Zielińska oraz Maria Dębska. Wspólnym głosem apelują o pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Aby dowiedzieć się, jak pomóc dzieciom, o których wspomina ambasadorka, należy wysłać SMS o treści „Ola” pod numer 4777 (koszt SMS zgodny z cennikiem operatora). W odpowiedzi na SMS przedstawiciele Stowarzyszenia oddzwonią, aby opowiedzieć o możliwościach wsparcia. W ramach akcji uruchomiona została również specjalna strona dziecisos.org, na której można przekazać comiesięczną darowiznę.

* W. Poleszak, Wsparcie dzieci i młodzieży po pandemii Covid-19, badania własne, 2022.

** L. Kicińska, J. Palma, Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Raport za lata 2012–2021, Raport w ramach projektu „Życie warte jest rozmowy”, 2022. 

  • 1
Druga odsłona akcji „Pomóż nam chronić dzieci”

Druga odsłona akcji „Pomóż nam chronić dzieci”

22 sierpnia 2022