Stanowisko dyrektora Klubu Producentów Reklamowych SAR po odejściu sześciu członków
  • 0
  • 1
26.11.2021

Stanowisko dyrektora Klubu Producentów Reklamowych SAR po odejściu sześciu członków

Sześciu członków założonego w 2018 r. Klubu Producentów Reklamowych zdecydowało o wystąpieniu z organizacji. Stanowisko w tej sprawie przedstawił Julian Dworak, dyrektor KPR.

Stanowisko dyrektora Klubu Producentów Reklamowych SAR w związku z informacją o decyzji sześciu członków o wystąpieniu z KPR:

Wczoraj otrzymałem oświadczenie sześciu członków Klubu Producentów Reklamowych SAR, w którym wyrażona została ich decyzja o wystąpieniu z KPR. Oświadczenie to traktuję przede wszystkim jako wyraz zawodu formułą rozwiązywania konfliktu potrzeb i oczekiwań związanych z kryzysem dotyczącym warunków pracy przy produkcji reklam, który spadł na jednego z członków klubu i zaczął oddziaływać na wszystkich pozostałych członków KPR, na całą branżę produkcyjną i branżę komunikacji marketingowej.

Pragnę podkreślić, że Klub Producentów Reklamowych wciąż działa – w oparciu o Kodeks KPR i umowy członkowskie. Zgodnie z obowiązującymi obecnie zapisami umownymi złożona deklaracja woli wyjścia członka z klubu jest skuteczna z końcem 2022 r. Ta kwestia będzie oczywiście rozwiązywana z członkami w najbliższym czasie.

Jedną z wartości założycielskich KPR było przekonanie, że najlepsze rozwiązania wypracowuje się w dialogu i z poszanowaniem innych uczestników rynku. Wyrażam głęboką nadzieję, że ten fundament pozwoli nam wyciągnąć właściwe wnioski z obecnej, bolesnej sytuacji i że na tych wnioskach zbudujemy kawałek lepszej rzeczywistości.

W ciągu prawie czterech lat od powołania klub podjął wiele inicjatyw w zakresie poszerzania wiedzy o produkcji reklamowej, podnoszenia standardów branżowych i budowania świadomości odpowiedzialności za rynek, jego kształt i przyszłość. Klub wciąż aktywnie prowadzi prace na rzecz zielonej produkcji i właściwych stosunków między ludźmi. Jednym z najważniejszych trwających projektów jest praca nad Kodeksem równościowym i antydyskryminacyjnym KPR, który obejmuje także warunki pracy przy produkcji filmów reklamowych.

Problemy, z jakimi mierzy się branża produkcyjna i branża marketingowa, nie znikną same z siebie, a odpowiedzialność za rynek, jego kształt i przyszłość leży w rękach jego uczestników. Dopóki Klub Producentów Reklamowych istnieje, będzie budował przestrzeń porozumienia, budowania i działania. Tak rozumiem rolę KPR, a także swoją odpowiedzialność.

Julian Dworak
dyrektor KPR

  • 1
stanowisko dyrektora Klubu Producentów Reklamowych SAR

Stanowisko dyrektora Klubu Producentów Reklamowych SAR

TXDM

2 miesiące temu

Nic z tego okrągłego komunikatu nie zrozumiałem.

26 listopada 2021