Średni staż pracy CMO najniższy od lat
  • 0
  • 1
30.04.2021

Średni staż pracy CMO najniższy od lat

Według badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Spencer Stuart średni staż pracy dyrektorów ds. marketingu spadł w 2020 r. do 40 miesięcy. Jest tym samym najkrótszy od 2009 r.

Jednocześnie kadencja prezesów w tych samych spółkach osiągnęła najwyższy w historii poziom 80 miesięcy. Jak wskazują badacze, to zaskakujące odejście od normy, ponieważ te dwie role zazwyczaj idą w parze. Jak twierdzi Greg Welch, szef marketingu, sprzedaży i komunikacji w Spencer Stuart, spadek zatrudnienia był częściowo napędzany przez pandemię Covid-19.

Analiza stażu pracy CMO w stu najczęściej reklamujących się firmach amerykańskich wykazała również, że mediana stażu osiągnęła najniższy w historii poziom zaledwie 25,5 miesiąca. Wielu długoterminowych menedżerów marketingu zmieniło bowiem funkcję.

Większość firm (63%) w 2020 r. awansowała kandydatów wewnętrznych na otwierane stanowiska dyrektora ds. marketingu w 2020 r., zamiast zatrudniać osoby z zewnątrz. Ponadto badanie pokazuje, że liczba kobiet na stanowisku CMO wzrosła do 47% w 2020 r., w porównaniu z 43% w 2019 r. i 36% w 2018 r. Kobiety stanowiły ponad połowę (52%) nowej grupy CMO, co oznacza wzrost z 48% w zeszłym roku.

Gorzej wygląda to w kwestii zróżnicowania rasowego i etnicznego. Spadło ono z 14% w 2019 r. do 13% w 2020 r. Przedstawiciele mniejszości etnicznych stanowili jedynie 12% nowych CMO w 2020 r. To znaczący spadek w porównaniu z 19% odnotowanymi w 2019 r.

Źródło: www.marketingweek.com

  • 1
Spada średni staż pracy CMO

Spada średni staż pracy CMO

30 kwietnia 2021