Sponsorzy e-sportu bardzo rozdrobnieni – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia
  • 0
  • 1
18.07.2019

Sponsorzy e-sportu bardzo rozdrobnieni – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia

Rośnie odsetek fanów e-sportu potrafiących wskazać sponsorów rozgrywek (z 63% do 76%). Jednocześnie najbardziej rozpoznawalni sponsorzy nie zyskali dużo na popularności. Wyjątek stanowi Intel. 48% badanych wskazuje sponsorów, którzy mają znajomość na poziomie niższym niż 1% – wynika z badania ARC Rynek i Opinia „Polski odbiorca e-sportu”.

7% Polaków deklaruje, że bardzo interesuje się e-sportem. Oznacza to, że odsetek zapalonych fanów jest zbliżony do grup zwolenników następujących dyscyplin:

  • żużel (8%),
  • biegi narciarskie (9%),
  • tenis ziemny (9%),
  • sztuki walki (8%),
  • pływanie (6%).

Daleko tym dyscyplinom do popularności piłki nożnej czy siatkówki, jednak mają one swoich wiernych fanów.

Najbardziej znanym sponsorem e-sportu jest Intel (znajomość spontaniczna na poziomie 21%; wzrost z 16% w 2018 r). Kolejne miejsca to: T-Mobile (8% versus 7% w 2018) oraz Play (7% versus 6% w 2018). Sponsorzy spoza pierwszej piątki wskazywani byli przez 5% i mniej badanych.


Źródło: „Polski odbiorca e-sportu”, ARC Rynek i Opinia, czerwiec 2019 r.

42% odbiorców e-sportu uważa produkty i usługi rekomendowane przez ich ulubionych graczy czy drużyny za lepszej jakości. Deklaruje też, że chętniej je kupuje. Osoby z młodszej grupy wiekowej (25–29 lat) przyznają, że śledzą, jakie marki sponsorują ich ulubionych graczy czy drużyny.

Kim jest kibic e-sportu?
67% z nich to mężczyźni. Zazwyczaj mają wykształcenie średnie (41%) lub wyższe (39%). 61% ma stałe dochody. 66% to mieszkańcy miast powyżej 50 tys. mieszkańców.

Sponsoring e-sportu jest cały czas obszarem w dużej mierze niezagospodarowanym, chociaż drzemie w nim duży potencjał. Jedną z przyczyn jest z pewnością brak świadomości, czym e-sport jest, kto jest jego odbiorcą i tym samym dosyć stereotypowe podejście do tego zagadnienia. Marki, które już dostrzegły ten potencjał, zyskują, nawet jeśli niedużo, ale systematycznie, na znajomości spontanicznej – komentuje Adam Ciołek, project manager z ARC Rynek i Opinia.

O badaniu
Badanie „Polski odbiorca e-sportu” zostało wykonane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na celowej próbie 1000 osób w wieku 13–50 lat, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy oglądały transmisję z wydarzenia e-sportowego bądź brały udział w takim wydarzeniu. Respondentów rekrutowano z panelu badawczego ARC Rynek i Opinia ePanel.pl.

Informacja dotycząca popularności e-sportu w porównaniu z innymi dyscyplinami sportowymi pochodzi z pierwszej fali badania „Sponsoring monitor 2019”. Była ona realizowana metodą CATI przez ARC Rynek i Opinia w pierwszym kwartale 2019 r.

18 lipca 2019