Social media i kanały cyfrowe mogą zwiększyć zaufanie do władz. Raport Salesforce
 • 0
 • 1
6.09.2022

Social media i kanały cyfrowe mogą zwiększyć zaufanie do władz. Raport Salesforce

Konsumenci domagają się, by instytucje rządowe oferowały więcej swoich usług online. Podobne trendy obserwowane są w innych branżach. I chociaż media społecznościowe są często obwiniane za erozję zaufania do demokracji, właśnie one są ważnym i coraz popularniejszym narzędziem dla rządów do udostępniania informacji i spełniania oczekiwań wyborców. Takie są wnioski z raportu „Connected Government”, który podsumowuje pięć zleconych przez Salesforce globalnych badań konsumenckich.

Z raportu wynika, że instytucje rządowe muszą skupić się na wyeliminowaniu problemów i budowaniu zaufania podczas wdrażania strategii i narzędzi cyfrowych. Inaczej ryzykują, że zaufanie do władz spadnie jeszcze bardziej.

Dlaczego jest to ważne?

 • Globalne zaufanie do instytucji rządowych spada. Pogłębia to przekonanie, że współczesne rządy nie pracują na rzecz swoich wyborców:
 • Ponad dwóch na pięciu respondentów badania twierdzi, że zaufanie ma duży wpływ na ich skłonność do głosowania.
 • Jedna na trzy osoby stwierdziła, że zaufanie wpływa na jej gotowość do udostępniania rządowi swoich danych osobowych.
 • Tylko 18% wyborców uważa, że jakość obsługi jest priorytetem w ich kontaktach z instytucjami rządowymi.
  Jedynie 16% wyborców uważa, że rząd z powodzeniem wykorzystał technologię do poprawy jakości obsługi.

Szanse dla instytucji rządowych

W raporcie stwierdzono również, że dostępna i zaufana technologia może umożliwić rządom spełnienie oczekiwań wyborców. I więcej nawet: przekroczenie ich oczekiwań.

 • Co czwarta osoba z pokolenia Z korzysta z mediów społecznościowych jako podstawowego źródła wiarygodnych informacji o usługach publicznych.
 • Ponad połowa (54%) konsumentów twierdzi, że łatwiej jest uzyskać pomoc od rządu online niż osobiście.
 • Respondenci uznali przejrzystość (53%), łatwość kontaktu (44%) i dostępność (44%) za trzy najważniejsze czynniki w odbudowywaniu zaufania do władz krajowych i lokalnych.

Perspektywa Salesforce

Nasi Jazayeri, wiceprezes i dyrektor generalny Salesforce ds. rozwiązań dla sektora publicznego, wyjaśnia:

 • Bez zaufania instytucje rządowe napotykają trudności w efektywnym funkcjonowaniu i zaspokajaniu potrzeb wyborców. Również w rozwiązywaniu problemów społecznych i wspieraniu rozwoju gospodarczego.
 • Przyjęcie holistycznego, skoncentrowanego na ludziach podejścia do transformacji cyfrowej może zmienić obecnie napięte relacje między ludźmi a organizacjami rządowymi. Może wzmocnić instytucje i zapewnić lepsze wyniki dla wyborców.
 • Dostępność w czasie rzeczywistym i rozpowszechnienie usług cyfrowych, takich jak media społecznościowe, stanowi dla rządów szansę na wykorzystanie kanałów cyfrowych do dzielenia się pilnymi i istotnymi informacjami podczas kryzysów. Także do wyprzedzania rozwijających się problemów oraz budowania zaufania dzięki autentycznej i jasnej komunikacji.

Na co zwrócić uwagę?

Rozwijające się technologie mają potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki wyborcy kontaktują się z instytucjami rządowymi. A większość osób jest otwarta na taką perspektywę lub nią podekscytowana.

 • Większość respondentów (82%) jest otwarta na dostęp do usług publicznych online.
 • Blisko trzy czwarte (72%) jest otwartych na głosowanie przez internet.
 • Większość (60%) jest otwarta na wykorzystanie sztucznej inteligencji w usługach publicznych.

Optymalizacja obsługi cyfrowej pozwoli instytucjom sektora publicznego nie tylko nadążyć za czasami, lecz także je wyprzedzić – konkluduje Nasi Jazayeri.

O raporcie:

Dane zostały zebrane w pięciu badaniach konsumenckich przeprowadzonych w 2021 i 2022 r. Badani reprezentowali grupę wiekową 18+. Regiony objęte badaniem: Ameryka Północna i Środkowa, Europa, kraje Azji i Pacyfiku. Każde z badań zawiera co najmniej 5 tys. odpowiedzi.

 • 1
Zaufanie do władz wzrośnie dzięki mediom społecznościowym?

Zaufanie do władz wzrośnie dzięki mediom społecznościowym?

6 września 2022