SMS-y z kobiecego punktu widzenia – badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012”Wróć do SMS-y z kobiecego punktu widzenia – badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2012”