Smartfon zamiast aparatu fotograficznego? Badanie Kantar Millward Brown
AdvertisementAdvertisement
 • 0
 • 1
26.11.2018

Smartfon zamiast aparatu fotograficznego? Badanie Kantar Millward Brown

Robienie zdjęć jest jedną z trzech najważniejszych funkcji nowoczesnych telefonów komórkowych. Dla młodych ludzi smartfony są równie dobre, jak profesjonalne aparaty fotograficzne. Pokazało to badanie konsumenckie przeprowadzone przez Kantar Millward Brown na zlecenie marki Honor wśród 1800 użytkowników smartfonów w wieku 15–38 lat w sześciu krajach europejskich.

Respondenci wskazali robienie zdjęć jako jedną z trzech najczęstszych czynności wykonywanych przy użyciu smartfona (87% odpowiedzi). Tuż obok uplasowały się rozmowy telefoniczne (92%) i wysyłanie oraz odbieranie wiadomości tekstowych (83%).

Różnice pomiędzy krajami są minimalne. Smartfon do wykonywania zdjęć najczęściej wykorzystują młodzi Czesi i Polacy. Najrzadziej natomiast Finowie i Grecy (Czesi i Polacy – 91%, Serbowie – 90%, Węgrzy – 89%, Finowie i Grecy – 81%).

Przyglądając się płci i poszczególnym pokoleniom, można zauważyć, że kobiety częściej niż mężczyźni fotografują smartfonem. Pokolenie Z, czyli osoby w wieku 15–24 lata, robi to nieco rzadziej niż pokolenie Y, czyli osoby pomiędzy 25. a 38. rokiem życia (odpowiednio 85% i 88%).

Polacy i Czesi uważają siebie za indywidualistów, wolny czas chętnie spędzają poza miastem. Być może dlatego najczęściej fotografują przyrodę, krajobrazy i przyjaciół. We wszystkich objętych badaniem krajach młodzi użytkownicy smartfonów najczęściej robią nimi zdjęcia rodziny i przyjaciół (26%), przyrody (25%) i dzieci (18%).

Czym się różnimy?

 • Polacy znacznie bardziej zainteresowani są fotografowaniem produktów komercyjnych. Ponad połowa z nich deklaruje, że co najmniej raz użyła smartfona do robienia zdjęć przedmiotów nowo kupionych lub tych, które zamierza kupić w najbliższej przyszłości. Jest to wyjątkowy wynik w porównaniu do konsumentów z innych krajów.
 • Czesi wyróżniają się stosunkowo wysoką potrzebą fotografowania przypadkowych osób. Robi tak co czwarty z nich. Mieszkańcy Czech znacznie częściej od pozostałych badanych fotografują też żywność, dzieci i zwierzęta. Stosunkowo rzadko robią natomiast zdjęcia reportażowe oraz fotografują zakupy.
 • Finowie częściej robią zdjęcia zwierzętom i przyrodzie niż przyjaciołom i bliskim.
 • Grecy najczęściej fotografują rodzinę i przyjaciół. Wyróżnia ich także upodobanie do robienia zdjęć przyrody. Nie fotografują natomiast planowanych zakupów.
 • Serbowie bardzo rzadko fotografują jedzenie, nieznane osoby, przyrodę i zwierzęta. Znacznie częściej od pozostałych badanych dokumentują bieżące zdarzenia i planowane zakupy.
 • Węgrzy rzadziej od pozostałych fotografują jedzenie. Częstym obiektem ich zdjęć jest architektura.

Interesujące są także różnice związane z płcią i wiekiem:

 • Kobiety fotografują różnorodne obiekty. Częściej niż w wypadku mężczyzn ich zdjęcia mają wymiar społeczny: pokazują dzieci, przyjaciół, zwierzęta lub jedzenie. Chętniej robią zdjęcia rzeczy, które zamierzają kupić lub właśnie kupiły. Z drugiej strony mężczyźni wydają się bardziej zainteresowani fotografowaniem krajobrazu, architektury i miejskiego życia.
 • Przedstawiciele pokolenia Z równie często fotografują przyrodę, jak przyjaciół. Znacznie częściej niż reprezentanci generacji Y robią zdjęcia jedzenia oraz życia ulicy. Pokolenie Y skupia się na nowych członkach rodziny – swoich dzieciach. Upodobanie do robienia zdjęć najmłodszym jest charakterystyczne dla tej grupy.

Selfie jest kobietą
Co czwarty młody użytkownik smartfona deklaruje, że robi selfie co najmniej kilka razy w tygodniu. Istnieją ciekawe rozbieżności między preferencjami fotografowania siebie w zależności od kraju pochodzenia, płci i wieku.

 • Serbowie uwielbiają selfie. Jeden na pięciu pytanych odpowiedział, że selfie robi kilka razy dziennie. Połowa badanych stwierdziła natomiast, że tego typu zdjęcia wykonuje kilka razy w tygodniu.
 • Jeden na pięciu Czechów nigdy nie zrobił selfie, a 39% z wykonujących takie zdjęcia robi je rzadziej niż raz w miesiącu.
 • Mężczyźni robią selfie rzadziej niż kobiety. Jeden na pięciu pytanych panów twierdzi, że nigdy nie zrobił selfie. Jedna na dziesięć pań odpowiedziała podobnie.
 • Pokolenie Z robi selfie wyraźnie częściej niż pokolenie Y.

Groufies, czyli grupowe autoportrety, są mniej popularne. 17% wszystkich objętych badaniem robi je kilkakrotnie w ciągu tygodnia.

 • Najbardziej entuzjastyczni w stosunku do groufies są Serbowie. Kilka razy dziennie wykonuje je 9% z nich, podczas gdy selfies z taką samą częstotliwością robi 16% mieszkańców Serbii.
 • Najrzadziej na groufies decydują się Finowie.
 • 28% pytanych i jedna na pięć kobiet nigdy nie zrobiła groufie.
 • Pokolenie Z robi groufies częściej niż pokolenie Y.

13% badanych przynajmniej raz dziennie publikuje zdjęcia ze smartfona w mediach społecznościowych. Szczególnie aktywni w tym zakresie są Serbowie i młodsi przedstawiciele pokolenia Z (15–18 lat) oraz kobiety. W ten sposób zdjęć nie udostępnił nigdy jeden na pięciu panów i jedna na dziesięć pań.

Prawie połowa młodych użytkowników smartfonów zgadza się ze stwierdzeniem, że smartfon może zrobić zdjęcie równie dobre, jak profesjonalny sprzęt fotograficzny. Ta teza cieszy się szczególną popularnością w Serbii i Polsce, podczas gdy Finowie i Grecy są bardzo sceptyczni. Widać też przepaść pokoleniową. O wiele rzadziej z podanym stwierdzeniem zgadzają się trzydziestolatkowie niż młodsi konsumenci.

Spadek wykorzystania tradycyjnych aparatów fotograficznych, zastąpionych przez aparaty w smartfonach, znajduje również odzwierciedlenie w stwierdzeniu: „Używam telefonu do robienia zdjęć częściej niż aparatu”. Zgadza się z nim 87% respondentów. Zdecydowanie częściej Serbowie, podczas gdy Czesi i Grecy są do niego mniej przekonani. Kobiety i najmłodsi z badanych konsumentów częściej deklarują robienie zdjęć smartfonem niż aparatem.

Podobnie duża część respondentów przyznaje, że są sytuacje, w których telefon jest wygodniejszy i bardziej przydatny do robienia zdjęć niż aparat fotograficzny. 87% z nich zgadza się z tym stwierdzeniem, a 58% zdecydowanie się zgadza. Wygoda i przydatność aparatów komórkowych została doceniona przede wszystkim przez młodych Polaków i Serbów. Użytkownicy z Grecji nadal wydają się najbardziej sceptyczni. Wygoda robienia zdjęć telefonem jest częściej doceniana przez kobiety.

Większość respondentów ze wszystkich badanych krajów potwierdza, że jest świadoma ogólnej koncepcji sztucznej inteligencji. Węgrzy wyróżniają się pozytywnie w tej dziedzinie – świadomość pojęcia sztucznej inteligencji (w zadawanym pytaniu) zadeklarowało 91% z nich.

Badanym przedstawiono kilka propozycji zastosowania sztucznej inteligencji w codziennym życiu. Respondenci byli najbardziej entuzjastycznie nastawieni do połączenia sztucznej inteligencji z aparatem telefonu komórkowego. Umożliwiałoby to automatyczne ustawienie parametrów niezbędnych do wykonania znakomitej jakości fotografii. Większa ostrożność dotyczyła pomysłów takich jak autonomiczne pojazdy i filtrowanie treści w mediach społecznościowych.

O badaniu
Realizator: Kantar Millward Brown na zlecenie marki Honor. Badanie przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) na próbie 1800 użytkowników smartfonów w wieku 15–38 w sześciu krajach: Polsce, Czechach, Finlandii, Serbii, Grecji i na Węgrzech (N=300 na kraj).

26 listopada 2018