Siostry Rzeki – spływ Wisłą przeciwko regulacji polskich rzek
 • 0
 • 19
6.08.2019

Siostry Rzeki – spływ Wisłą przeciwko regulacji polskich rzek

3 lipca z Krakowa ruszył spływ Sióstr Rzek po Wiśle. Zorganizowały go polskie artystki, by wywołać dyskusję o potrzebie ochrony naturalnych rzek. Właśnie dotarły do Gdańska.

Celem tegorocznej kampanii jest zilustrowanie korzyści społecznych, ekonomicznych oraz przyrodniczych wynikających z faktu, że Wisła nie jest rzeką uregulowaną. Akcja porusza temat rządowego planu budowy zapory w Siarzewie i zmiany Wisły w drogę transportu wodnego E-40.

Spływ poprzedzony był publiczną zbiórką kostiumów kąpielowych w kolorach wody. Zaproszone do projektu polskie artystki i projektantki uszyły stroje dla rzek. Inspirując się dorzeczami Wisły, strukturą dna rzecznego, kolorem i fakturą wody, stworzyły kolekcję ubrań. Na kostiumach wyszyto hasła w obronie rzek, np.:

 • „Nie poganiaj rzeki”,
 • „Nie ma planety B”,
 • „Dzika Piękna”,
 • „Bug Cię kocha”,
 • „Gdzie jest Narew?”,
 • „Stop Siarzewo”.

Kolekcję można było zobaczyć w trakcie letnich pokazów. Do każdego przerobionego kostiumu dołączono ulotkę edukacyjną opracowaną wspólnie z Koalicją Ratujmy Rzeki. Temat to potrzeba ochrony naturalnych rzek. Stroje kąpielowe można było rezerwować. W sierpniu można je kupić za symboliczną opłatą. Wśród osób zaproszonych do projektu znalazły się m.in.: Małgorzata Markiewicz, Hurma, Pracownia Tkaniny, Marta Sala, Maria Wrońska.

 • 12

Kobieca sztafeta na tradycyjnym galarze po drodze organizowała wodne pokazy mody oraz tymczasowy butik. W Krakowie, Warszawie i Toruniu zaprosiła plażowiczów do rzecznego happeningu autorstwa Cecylii Malik. Organizatorki rozdawały kostiumy kąpielowe i informowały o skarbie, jakim jest dla Polski 1049 km Wisły.

Aktywistki pojawiły się też m.in. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z apelem wzywającym do ratowania polskich rzek. W ramach akcji przy ul. Grzybowskiej, tuż obok siedziby Wód Polskich wyeksponowany został billboard z hasłem: „Ratujmy rzeki. Nie dla zapory w Siarzewie”.

 • 1

Źródło: Siostry Rzeki, Facebook

Na ręce ministra został złożony apel w imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki. Przygotowała go Marta Wiśniewska z Fundacji Greenmind, która jest partnerem merytorycznym akcji Sióstr Rzek.

Lubię to zdjęcie, hi hi Strój kąpielowy jako niepokorny obiekt, manifest, Fashion activism – za nieodpowiednie stroje…

Opublikowany przez Cecylia Malik Środa, 31 lipca 2019

Treść apelu:

W niedzielę, 14 lipca, podczas akcji Big Jump, tysiące ludzi w Europie, w tym również Polsce, wchodzi do rzek i rzeczek, aby pokazać, jak bardzo są dla nich ważne, jak ważna jest ich ochrona. Polki i Polacy doceniają swobodnie płynące rzeki. Lubią się w nich kąpać, moczyć nogi, posiedzieć na ich brzegu, popływać po nich łódką lub kajakiem, po prostu popatrzeć na nie i podziwiać ich piękno. Lubią też przyrodę rzek, ich naturalność, czasem dzikość, doceniają tzw. usługi ekosystemowe świadczone przez rzeki. W imieniu wszystkich, którzy manifestują swoje zaangażowanie w ochronę rzek, mając na uwadze wyzwania stojące przed nami, związane z gwałtownie postępującymi zmianami klimatu, odczuwalnymi również tu i teraz – w Polsce, apelujemy o:

 • Przygotowanie gospodarki wodnej na skrajne scenariusze klimatyczne, z częstymi, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
 • Zarządzanie ryzykiem powodzi i suszy nie w oparciu o zawodną infrastrukturę techniczną na rzekach i ich regulacje, ale w oparciu o ochronę i odtwarzanie terenów podmokłych i zielonych na terenie całego kraju. Z wykorzystaniem potencjału ekosystemów mogących magazynować wodę w okresach jej nadmiaru i oddawać w okresach niedoboru, w ten sposób ograniczając ryzyko powodzi i łagodząc skutki suszy.
 • Wprowadzenie we współpracy z resortem rolnictwa rozwiązań wspierających zatrzymywanie wody w glebie i czasowo zalewanych użytkach zielonych, m.in. w oparciu o dopłaty wodno-środowiskowe.
 • Pilne wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych mających na celu zahamowanie lawinowo rosnącego wzrostu powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie całego kraju; epidemii betonowania placów, podwórek, obejść.
 • Skuteczną ochronę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, wymagającą wdrożenia wraz z ministrem rolnictwa narzędzi ograniczających masowy spływ związków azotu i fosforu do rzek i jezior. Wprowadzenie we współpracy z resortem rolnictwa rozwiązań wspierających zatrzymywanie wody w glebie.
 • Wprowadzenie, we współpracy z ministrem środowiska, ograniczeń w wycince starych lasów i zadrzewień, by zachować możliwości przechwytywania wody w okresie jej nadmiarów.
 • Niewypieranie ze świadomości faktu, że gospodarka oparta na węglu to nie tylko smog i postępująca katastrofa klimatyczna, ale i pogłębiająca się susza, wynikająca z drenowania rzek i jezior przez kolejne ogromne kopalnie odkrywkowe oraz pobór ogromnych ilości wody do chłodzenia elektrowni.

Szanowny Panie Ministrze,

Nie ma już czasu! Żądamy ambitnych i nowoczesnych działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Oddajmy przestrzeń rzekom! Żądamy wycofania się z budowy zapór zaplanowanych w epoce Gomułki i Gierka, z powszechnego wciskania rzek i strumieni w betonowe gorsety, pogłębiające skutki gwałtownych opadów i suszy.

Domagamy się rezygnacji z kosztownych planów zamiany polskich rzek w kanały transportujące towary nie wiadomo skąd, dokąd i po co. Także wycofania się z regulacji małych cieków, dramatycznie przyspieszających odpływ wody.

Jako odpowiedzialny za zasoby wodne kraju, przed nami i następnymi pokoleniami, powinien Pan nie tylko współpracować z resortem rolnictwa, środowiska, energetyki i in., ale stać się liderem zmian w myśleniu rządu o zmianie klimatu i adaptacji do niej.

Z poważaniem,

Siostry Rzeki w imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki

 

Akcji towarzyszy zainteresowanie mediów. Pojawił się m.in. duży materiał w „Wysokich Obcasach”, relacje radiowe, a 5 sierpnia Cecylia Malik pojawiła się w „Pytaniu na śniadanie” w TVP.

Kolektyw Siostry Rzeki działa od 2018 r. Założyła go artystka Cecylia Malik wraz z kolektywem Matki Polki na Wyrębie. Prace Sióstr Rzek współtworzą:

 • Agata Bargiel,
 • Magdalena Drążkowska,
 • Anna Grajewska,
 • Małgorzata Grygierczyk,
 • Anna Gotfryd-Kolecka,
 • Anna Górka,
 • Justyna Górowska,
 • Anuszka Łachowska,
 • Monika Łabędzka,
 • Cecylia Malik,
 • Agnieszka Miłogrodzka,
 • Dominika Serżysko.
 • 8

Źródło: Siostry Rzeki, Facebook

Źródło: Siostry Rzeki, Facebook

Źródło: Siostry Rzeki, Facebook

Źródło: Siostry Rzeki, Facebook, fot. Stan Barański

Źródło: Siostry Rzeki, Facebook, fot. Stan Barański

Źródło: Siostry Rzeki, Facebook, fot. Stan Barański

Źródło: Siostry Rzeki, Facebook, fot. Stan Barański

Źródło: Siostry Rzeki, Facebook

 

 

5 sierpnia 2019

 • 0
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
5.08.2019

Kampania społeczna „Prowadzę, jestem trzeźwy”

1 sierpnia ruszyła tegoroczna odsłona kampanii społecznej „Prowadzę, jestem trzeźwy”. Hasło, które tym razem towarzyszy działaniom Fundacji Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka, to: „Dołącz do mnie!”. Ambasadorami pierwszej odsłony akcji zostali: Bartosz Ostałowski – kierowca wyścigowy i drifter, który prowadzi stopą, Wojciech Chuchała – rajdowy mistrz Europy w klasie ERC2, Adam Giza – dziennikarz telewizyjny oraz Rafał Patyra – dziennikarz sportowy.