Wskaźnik barometru nastrojów konsumenckich w Polsce spadł w sierpniu po raz kolejny – badanie GfK
  • 0
  • 2
7.09.2022

Wskaźnik barometru nastrojów konsumenckich w Polsce spadł w sierpniu po raz kolejny – badanie GfK

Po raz ostatni słabsze nastroje nad Wisłą zanotowano w miesiącu wybuchu pandemii – marcu 2020 r. Lekkie odbicie nastąpiło w przypadku średniej dla Unii Europejskiej, gdzie po wielomiesięcznej serii spadków, barometr poprawił notowania.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK to syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich. W sierpniu br. wyniósł on -19,2 i spadł o 3,7 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

To największy spadek w relacji miesiąc do miesiąca odnotowany w naszym kraju w 2022 r. Dla porównania, na terenie całej Unii Europejskiej średnia dla barometru wynosi już -26. To wynik nieznacznie lepszy niż w lipcu, gdy wskaźnik zanotował niechlubny rekord, znajdując się na najniższym poziomie w historii.

Spadły wszystkie kluczowe składniki barometru

Gorszy wynik odnotowano zarówno w zakresie bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej, jak i prognoz na przyszłość.

– Inflacja rośnie szybciej niż prognozy ekspertów. W dodatku nadchodząca aura wzmaga dyskusje i obawy wokół cen energii i kosztów ogrzewania. Coraz więcej konsumentów zdaje sobie sprawę, że kryzys nie jest przejściowy. Wręcz przeciwnie – może trwać przez kolejne lata i negatywnie wpływać na realizację nawet podstawowych potrzeb gospodarstw domowych – mówi Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence w GfK.

W sierpniu br. dodatnie nastroje konsumenckie dotyczyły tylko jednej, najmłodszej grupy wiekowej (15–22 lata). Najniższy wskaźnik (-31,1), ze znaczną różnicą względem pozostałych i najwyższym spadkiem w relacji miesiąc do miesiąca, dotyczył zaś najstarszych. Mowa o osobach, które przekroczyły 60. rok życia. Niezmiennie wraz ze wzrostem wieku wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom.

W przypadku podziału na płeć wyniki dla mężczyzn i kobiet okazały się bardzo zbliżone. Większe dysproporcje można zaobserwować w przypadku różnych poziomów wykształcenia. W sierpniu br. najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczyły grupy osób z wykształceniem średnim (-21,9). Po raz pierwszy od wielu miesięcy okazały się one niższe w zestawieniu z grupą mającą dyplom studiów. Dla porównania, wśród osób z wykształceniem podstawowym wskaźnik osiągnął poziom -13,4.

Różnic w nastrojach konsumenckich nie widać w przypadku podziału na miejsce zamieszkania. Podobne wskaźniki odnotowano zarówno na wsi (-22,2), jak i największych miastach (-22,7).

O badaniu

Badanie realizowano od 5 do 10 sierpnia 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI. To wspomagane komputerowo wywiady z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie. Próba kwotowa, reprezentatywna przedmiotowo, ogólnopolska: n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

  • 2
Wskaźnik barometru nastrojów konsumenckich w Polsce spadł w sierpniu po raz kolejny

Wskaźnik barometru nastrojów konsumenckich w Polsce spadł w sierpniu po raz kolejny

Wskaźnik barometru nastrojów konsumenckich w Polsce spadł w sierpniu po raz kolejny

Kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich w sierpniu

 

7 września 2022