Senat przyjął projekt uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce
  • 0
  • 1
17.02.2021

Senat przyjął projekt uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza przyjęły projekt uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce. Senat wyraża zdecydowany sprzeciw wobec prac nad nową opłatą medialną prowadzącą w ocenie senatorów do ograniczania wolności i praw obywatelskich oraz do likwidacji niezależnych mediów.

Sprawozdawcą projektu uchwały została przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, senator Barbara Zdrojewska. Zdaniem autorów projektu uchwały planowana przez rząd nowa opłata medialna spowoduje potężne osłabienie mediów niezależnych, zarówno lokalnych, jak i regionalnych, których finansową podstawę funkcjonowania stanowią dochody reklamowe. Jednocześnie wzmocni uprzywilejowaną pozycję mediów państwowych wspieranych środkami z budżetu państwa.

To kolejny – po przejęciu przez państwową spółkę paliwową niezależnego koncernu prasowego – element procesu niszczenia wolnych mediów i podporządkowywania ich bieżącym interesom władzy. Jest to sprzeczne z polską racją stanu i interesem obywateli, których prawem jest dostęp do zróżnicowanych i rzetelnych źródeł wiedzy – napisali senatorowie.

Projektowana uchwała odwołuje się do przeszłości, w której – jak czytamy – Polacy wielokrotnie zmuszeni byli organizować alternatywny obieg informacji, a jednym z ważnych postulatów sierpniowych było zniesienie cenzury. Senatorowie zwracają uwagę, że pojęcie wolności jest w naszym kraju jednoznacznie utożsamiane z prawem do wolności słowa. Przestrzegają, że „niestety obecnie Polska w niebezpiecznym tempie zbliża się do modelu państwa o reglamentowanym przez władzę prawie do informacji”. Autorzy uchwały wyrazili także poparcie protestu wydawców i dziennikarzy „Media bez wyboru”.

Nie ma i nie będzie zgody Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, popartego przez znaczącą część społeczeństwa obywatelskiego, na ograniczanie wolności słowa i powiększenie dystansu do rodziny państw demokratycznych – czytamy w projektowanej uchwale.

W dyskusji nad projektem uchwały przewodniczący Komisji Ustawodawczej, senator Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że projekt nowej opłaty medialnej narusza konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości. Tymczasem nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Jego zdaniem wprowadzenie w życie nowej opłaty oznacza podwójne opodatkowanie, a polskie orzecznictwo sądowe takie opodatkowanie piętnuje. Ponadto nie ma żadnego uzasadnienia dla dyskryminacyjnego traktowania jednej z branż.

Byłoby wstydem dla rządu, gdyby taki projekt, z takimi wadami, trafił do polskiego parlamentu – powiedział Kwiatkowski. Dodał przy tym, że pozostaje jeszcze możliwość skorzystania z prawa unijnego, a to oznacza kolejny spór z instytucjami unijnymi.

Zdaniem senatora Jerzego Fedorowicza jest to decydujący moment nie tylko dla wolności słowa, ale dla wolności w ogóle.

Jest to kierunek węgierski, a dalej białoruski – oznajmił Fedorowicz.

Jest to też kierunek Putina – dopowiedział wicemarszałek Senatu, Bogdan Borusewicz.

Krytyczny stosunek do projektu uchwały przedstawił senator Jerzy Czerwiński z PiS. Zauważył, że projekt nowej opłaty medialnej nie jest jeszcze gotowy, więc wypowiadanie się na jego temat nie ma sensu. W jego ocenie Senat nie ma kompetencji w tym względzie, ponieważ opiniuje tylko ustawy, a nie ich projekty.

  • 1
projekt uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Powstał senacki projekt uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

17 lutego 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
17.02.2021

Polscy nadawcy radiowi solidarnie przeciwko zwiększeniu limitu polskiej muzyki do 49%

Nadawcy reprezentujący łącznie 202 polskie radiowe stacje ogólnopolskie, ponadregionalne i lokalne wspólnie wystosowali list do władz, w którym stanowczo sprzeciwiają się podniesieniu minimalnego udziału utworów polskojęzycznych z 33% do 49%. Radiowcy podkreślają, że będzie miało to katastrofalne skutki dla polskiej radiofonii. Na zmianie straci też skarb państwa i sami krajowi artyści, którym ta zmiana ma ponoć pomóc.