Sektor agencji PR wart ponad miliard złotych – pokazuje badanie Exacto
 • 0
 • 3
22.07.2021

Sektor agencji PR wart ponad miliard złotych – pokazuje badanie Exacto

W Polsce 934 firmy można określić mianem agencji public relations. Ponad połowa z nich jest z Mazowsza, niemal co czwarta to firma jednoosobowa. 42% firm PR działa ponad dekadę, a co czternasta jest zrzeszona w którejś z polskich organizacji branżowych. Ze sprawozdań finansowych za 2019 r. wynika, że szacowany przychód roczny wszystkich polskich agencji PR raportujących dane finansowe przekracza 1,1 mld zł – pokazuje badanie Exacto oraz UMCS w Lublinie i UW.

Badania pozwoliły na oszacowanie, że na polskim rynku funkcjonują obecnie 934 agencje public relations. Zdecydowana większość z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (62%). Średnio co czwarta agencja działa jako jednoosobowa działalność gospodarcza, a pozostałe 13% podmiotów tworzy inne formy spółek (np. cywilne, jawne, komandytowe).

Statystyczna agencja działa na rynku blisko 10 lat (średnia 9,8), ale 200 podmiotów istnieje w branży krócej niż 5 lat. 7% agencji jest zrzeszonych w rodzimej organizacji branżowej dla firm PR (SAPR, ZFPR). 85% agencji ma wpisane w ramach kodów PKD numer 70.21.Z, czyli stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. Jako główne wskazują je 532 firmy (57%).

Badania potwierdziły skalę problemu, z którym od lat mierzy się polski PR. Jest nim brak wyraźnej różnicy między agencją PR sensu stricto a podmiotami świadczącymi różnej jakości usługi kwalifikowane jako działalność PR.

Według autorów badania rynek PR w 2019 r. w obszarze agencyjnym wart był ponad 1,1 mld zł. Przywoływanie danych z 2019 r. w kontekście sprawozdań finansowych spowodowane jest faktem, że 2020 był rokiem covidowym i agencje nie zamieściły jeszcze aktualnych sprawozdań finansowych.

Z naszych obserwacji wynika, że wiele agencji PR w Polsce to przedsiębiorstwa rodzinne. W ich przypadku firma jest jednym ze szczególnie istotnych „aktywów rodziny”, gdyż niejednokrotnie stanowi źródło jej utrzymania i zapewnia miejsca pracy członkom rodziny. Stąd oczekiwać można, że mimo sytuacji kryzysowej wpływającej niekorzystnie na uzyskiwane wyniki finansowe większość z nich podejmie spory wysiłek, który pozwoli przedsiębiorstwu przetrwać ten okres. Realną skalę wpływu pandemii na ich funkcjonowanie można będzie jednak określić dopiero za kilka – kilkanaście miesięcy, gdy dostępne będą aktualne informacje finansowe – mówi dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych.

Na podstawie analizy sprawozdań finansowych za 2019 r. udało się określić potencjał i dynamikę zmian dokonujących się na rynku agencyjnym. Dogłębna analiza danych finansowych pozyskanych dla blisko 400 agencji PR pozwoliła zaobserwować m.in., że:

 • rzeczywiste przychody netto ze sprzedaży usług wskazanych 400 agencji, które raportują dane finansowe w roku przedcovidowym (2019), wyniosły prawie 846 mln zł netto,
 • wygenerowany przez te agencje zysk wynosi 54 mln zł, przy czym średnio co trzecia firma zanotowała stratę za 2019 r. (120 z 386 firm),
 • łączna wartość kapitału własnego wszystkich agencji PR, dla których dostępne były dane finansowe, wynosiła 188 mln zł, a ich szacunkowa wartość rynkowa waha się od 400 do 500 mln zł.

Pozyskane dane pozwalają na estymację wartości wskaźników finansowych całego sektora agencyjnego w 2019 r. metodami statystycznymi. Szacowana wartość przychodu ze sprzedaży tych firm wynosi zatem 1 mld 123 mln zł.

W badaniach przyjęto założenie, że firmowa strona internetowa jest wizytówką komunikacyjną agencji. W tym kontekście warto zauważyć, że ponad dwie trzecie badanych podmiotów ma własną witrynę internetową (69%), przy czym jej poprawne działanie stwierdzono w 59% przypadków. Różnica wynika z tego, że u części firm strona nie działa lub jest w przebudowie. Analiza treści zawartych na stronach internetowych wykazała, że zdecydowana większość firm w sposób szczegółowy prezentuje przekrój przez swoją ofertę usługową. Na stronach można znaleźć opis poszczególnych aktywności wraz z prezentacją portfolio i wykazem oraz wizualizacją zrealizowanych projektów.

Badania jednoznacznie wskazują, że centrum usług polskiego PR jest Mazowsze. W samej Warszawie siedzibę ma 55% przebadanych agencji. Kolejnymi regionami pod względem liczby agencji PR są: województwo małopolskie (8%), dolnośląskie (8%), wielkopolskie (7%), śląskie (6%). W powyższych regionach można wnioskować o wzmożonej konkurencji wśród firm PR.

O badaniu
Od stycznia do lipca 2021 r. realizowane były badania sektora agencyjnego, który współtworzą różnego rodzaju firmy PR. Cel strategiczny projektu badawczego zakładał opracowanie pierwszego w Polsce operatu badawczego agencji public relations, który uwzględniać będzie najbardziej aktualne dane dotyczące ich charakterystyki. Określenie profilu tych firm oraz poznanie potencjału rynku na bazie kluczowych parametrów było myślą przewodnią autorów badania.

Celem analizy było m.in. wskazanie dokładnej liczby agencji PR w Polsce, sprawdzenie, jaki jest dominujący rodzaj ich działalności, historia, forma prawna oraz rozmieszczenie terytorialne. Ważnym elementem badania był również przegląd dostępnych sprawozdań finansowych, ukierunkowany na ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej badanych podmiotów oraz poznanie sposobu ich pozycjonowania się w Internecie wraz z analizą oferty.

Projekt badawczy uwzględniał także siłę natężenia usług PR w poszczególnych regionach oraz miał na celu zweryfikowanie kompletności dostępnych danych o agencjach PR. Badania były prowadzone metodą desk research na bazie pozyskanych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł takich jak:

 • zestawienia agencji PR (np. SAPR, ZFPR, „PRoto”, Newsline, Publicrelations.pl),
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Bisnode,
 • e-KRS,
 • dane ze stron WWW agencji PR,
 • dane własne Exacto,
 • inne.

Każdy rekord był uprzednio weryfikowany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów, które pozwoliły zaklasyfikować firmę do sektora agencyjnego.

Organizatorem i jednostką odpowiedzialną za realizację projektu badawczego był zespół badawczy Exacto. Proces realizacji badań nadzorowali: dr hab. Dariusz Tworzydło prof. UW oraz Przemysław Szuba. Partnerem głównym badania było Stowarzyszenie Agencji Public Relations oraz prowadzony w ramach tej organizacji think tank SAPR. Projekt został zrealizowany we współpracy z ekonomistami Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz pracownikami Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 • 3
sektor agencji PR

Sektor agencji PR wart ponad miliard złotych

22 lipca 2021

 • 0
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
22.07.2021

Wartość koszyka maksymalnego sieci handlowych w czerwcu niższa o 13% niż przed rokiem. Badanie ASM Sales Force Agency

Wskaźnik inflacji w Polsce wciąż utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Jednak jak wynika z najnowszego badania i raportu „Koszyk zakupowy” autorstwa ASM Sales Force Agency, uśrednione ceny podstawowych produktów FMCG są w czerwcu nieznacznie niższe niż miesiąc temu i sporo niższe niż rok wcześniej. Niesłabnąca konkurencja cenowa między sieciami handlowymi sprawia, że czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym wartość koszyka maksymalnego jest niższa w porównaniu do poprzedniego roku. W porównaniu do czerwca 2020 r. zmniejszyła się o 13,06%.

21 lipca 2021